Lägerledarkurs på Marielund 23-25 augusti

Vill du hjälpa unga att växa i sin katolska tro?

Stiftets ungdomspastorala team bjuder in till

Lägerledarkurs

Utbildning i lägermetodik

Stiftsgården Marielund

23-25 augusti 2019

 

Hur fungerar de regionala konfirmandlägren?

Stiftets ungdomspastorala team anordnar regionala konfirmandläger på olika platser i landet, dit församlingarna är inbjudna att komma med sina konfirmander för fördjupande undervisning, bön och roliga aktiviteter i en större gemenskap.

Som en del av förberedelserna inför dessa läger bjuder vi in till en ledarkurs i lägermetodik för konfirmandkateketerna, Sveriges Unga Katolikers representanter, unga hjälpledare och andra intresserade.

Varje läsår har ett tema som går som en röd tråd genom lägerprogrammet. Ht 2019/vt-20 är temat ”Ett hjärta och en själ”, från Apostlagärningarna 4:32, om de troendes gemenskap.

Under lägerledarkursen på Marielund 23-25 augusti kommer vi att fördjupa oss i temat, prova på övningar inför konfirmandlägren och samtala om ledarrollen och lägermetodik.

 

Datum för konfirmandläger läsåret 19/20 är:

 • Norrland: Solbacken nära Örnsköldsvik 28-30 oktober
 • Mellansverige: Berget i Rättvik 8-10 november
 • Sydöst: Hjelmserydsstiftelsen i Småland 22-24 november
 • Södra Sverige: Bosarp i Skåne 6-8 mars
 • Stockholmsområdet: Marielund på Ekerö 27-29 mars
 • Väst: Sjöviksgården 17-19 april

 

Vad innehåller lägerledarkursen?

 • Temat Ett hjärta och en själ (Apg 4:32)
 • Aktiviteter, övningar, sånger och lekar
 • Beredskapsplanen: Tonåringar, kränkningar och övergrepp
 • Hur är och vad gör en god ledare?
 • Vad kännetecknar ett bra läger?

 

Under kursen föreläser Emanuel Sennerstrand om Apostlagärningarna och ger oss exempel på frågor att diskutera med ungdomar.

Stiftets ungdomspastorala team förklarar upplägget för kommande läsårs konfirmandläger, vilket inkluderar schema, lägerregler och ledarrollen.

För att öka tryggheten för alla i kyrkans ungdomsverksamhet håller stiftets barnskyddsombud diakon Björn Håkonsson ett pass med utgångspunkt i Beredskapsplanen på specialtemat Tonåringar, kränkningar och övergrepp.

Vi alla delar goda erfarenheter från lägerverksamhet och ger exempel på lösningar på problem som kan uppstå.

 

Efter utbildningslägret

Du får ett intyg som visar att du gått lägerledarkursen.

 

Hur anmäler jag intresse att vara med?

Om du är intresserad av att gå lägerledarkursen ska du anmäla ditt intresse till stiftets ungdomskonsulent Elin Jönsson:

Skriv några rader om vem du är, vilken församling/mission eller organisation du tillhör och varför du vill gå lägerledarkursen, så får du mer information om anmälan. Anmälningsavgiften är 100 kr. Reseersättning söks hos utsändande församling/organisation.

Sista anmälningsdag är söndagen 4 augusti 2019.

 

Välkommen att höra av dig!

Stiftets ungdomspastorala team

Lägerledarkursen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda.