Jul på Marielund 23-26 december

Vi inbjuds att fira jul med Kristi födelse i centrum. I gudstjänst, samvaro, stillhet och fest förundras vi över att Gud har blivit människa. Gud, den oändlige, går in i det mänskliga livets begränsningar och visar oss sin kärlek. Vi lämnar eventuell julstress bakom oss och får tid för det väsentliga.

Tid: 23-26 december: måndag eftermiddag-annandag jul förmiddag

Plats: Stiftsgården Marielund, Ekerö

Ledare: f. Björn Göransson och medarbetare på Marielund

Pris: 2 290 kr

Anmälan: sker på stiftsgården Marielunds hemsida.