Invigning av Vikingaleden (S:t Olavs sjöled) i Grisslehamn 7 juni

I maj invigs en ny pilgrimsled som är tillägnad Olav den Helige. Leden, som heter heter St Olav Waterway på engelska och S:t Olofs sjöled på svenska, går från Åbo Domkyrka i Finland till Nidarosdomen i Trondheim, Norge.

Leden startar i Åbo och går genom den finländska och åländska skärgården. Från västra Åland går leden över till Grisslehamn i Sverige. På svenska sidan löper rutten norrut genom natur- och kulturlandskapen i Uppland, Gästrikland och Hälsingland. Man kan välja att fortsätta att vandra längs en inlandsled, eller följa en utmärkt led till havs.

Den del av leden som går genom Uppland, Gästrikland och Hälsingland heter Vikingaleden. Den knyts ihop med den existerande pilgrimsrutten Helgonleden som går från Uppsala till Nidarosdomen i Trondheim.

Fredagen den 7 juni invigs Vikingaleden på Hotell Havsbaden i Grisslehamn av biskop Karin Johannesson, Uppsala stift och kardinal Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

Mer information och detaljerat program finns på www.stolovwaterway.com samt i denna folder.