Inspirationsdagar för kateketer i februari 2020

 

Att stråla som stjärnorna

Linköping, St Nikolai kyrka, 1 februari kl 9.00- 15.30

Ulrika Erlandsson, Cecilia Jacobsson, Carina Björklind

 

I försoningens tecken

Örebro, St Eskils kyrka, 1 februari kl 10- 15

Rauha Navarro Marttinen

 

Tro och vetande

Stockholm, Johannes Paulus II Pastoralcentrum, Brunnsgränd 4

29 februari kl 10-13 + lunch

Rauha Navarro Marttinen

 

INFORMATION OCH ANMÄLAN

www.kpn.se tfn 08-50 557 660