Föreläsningsserie "Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid" - 17 oktober

Föreläsningarna i serien ”Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid” fortsätter under hösten 2019. Den första föreläsningen äger rum torsdag 17 oktober kl. 19.00 och har som underrubrik ”Berörda av Gud och att ta på Gud, I regnbågens alla färger och …”.

Plats: Västmannagatan 83

Kvällen inleds med en kort meditation och avslutas med samtal.

Anmälan: via e-post till madeleine.fredell@telia.com eller per telefon 070 – 54 52 144.

Om man vill läsa mer om serien och tidigare föreläsningar finns dessa på Dominikansystrarnas hemsida