"Familjer i rörelse – rörelser i familjer" 7 mars 2020

Katolska utskottet för äktenskap och familj inbjuder till samtalsdag

Tillsammans kan vi visa bredden och viljan att stödja familjelivet i kyrkan. Välkomna till en ny samtalsdag med lunch om arbete och initiativ för våra familjer i stiftet!  

Datum: lördagen den 7 mars 2020 från kl. 11:00 (kaffe från kl. 10.00) och fram till senast kl. 15.00.

Plats: Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum Brunnsgränd 4, Gamla stan, Stockholm.

Mötet är en uppföljning från 2019 för representanter för aktiva rörelser eller organisationer i katolska kyrkan som har intresse av att möta andra och jämföra sina planer och förhoppningar under de kommande åren. Nya deltagare är varmt välkomna. Deltagarna är aktiva inom en katolsk familjerörelse. Språken kan vara olika men vi försöker på svenska!

Temat för samtalen:

Vår målsättning som rörelse i stiftet – vårt praktiska arbete för att uppnå målen. Presentation av våra rörelser och vår egen roll just i år i rörelsen.

I år kan deltagarna efter gemensamt beslut på lördagen samtala om materialet inför de Nordiska Familjedagarna 21 - 24 maj 2020 i Haugetuns folkhögskola i Norge. Häftet heter ”Kärlek i familjen – en styrka för Kyrkan”. Familjens liv och Kyrkans styrka är också tema för familjedagarna i Norge som Nordiska biskopskonferensen (NBK) inbjuder till. Vårt häfte har särskilda välkomstord av biskop kardinal Anders Arborelius, ocd. Häftet kan användas för alla församlingssyften och finns på plats för deltagarna utan kostnad.

Anmälan: allra senast den 24 februari 2020 till diakon Göran Fäldt, ordförande i Katolska utskottet för äktenskap och familj, genom

 e-post: gr.faldt@gmail.com  eller sms eller samtal 0702-89 22 99.

Det blir gemensam lunch på trevlig restaurang på Västerlånggatan i Gamla stan. Om det måste bli två (2) restauranger får någon samarbeta med diakon Göran för betalningen så att ersättning kommer till den som kanske kan lägga ut. Om det finns särskilda önskemål när det gäller menyn går det bra att anmäla det samtidigt med deltagaranmälan.

KUÄF bjuder på lunchen och kaffet på Pastoralcentrum. Välkomna med Er anmälan och glöm inte bönen för alla våra familjer! Be gärna de heliga Louis och Zélie Martin om förbön för oss alla.

             Diakon Göran Fäldt och Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj.