Familjekörläger 8-11 augusti

KLN inbjuder, i samarbete med körorganisationen Pueri Cantores, till ett körläger för familjer. 

Lägret börjar på torsdagseftermiddagen och slutar efter lunch på söndagen. Det äger rum hålla på Örtagården, en fin kyrklig kursgård i Lane Ryrs lilla samhälle, 10 km öster om Uddevalla. Det kommer att finnas tillfälle för barnen att sjunga i barnkör och för ungdomar och vuxna i blandad kör. De som inte vill sjunga i kör kommer att erbjudas möjlighet till andra aktiviteter. Varje dag blir det mässa, körsång och på eftermiddagen fritidsaktiviteter vid Uddevalla havsbad.

All information finns på KLN:s hemsida.