Stiftsvallfärd till Vadstena - 25 augusti

Lördagen den 25 augusti äger stiftsvallfärden rum i Vadstena. Mässan firas kl. 11.30 på Borggården och vallfärden avslutas med sakramentsandakt med lovsång och sakramental välsignelse i Blåkyrkan.

Vallfärdens tema är ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud” (Luk 1:30).

Temat är det andra i en serie av tre (2017-2019) där påven ber de unga att minnas det som varit, vara frimodiga i nuet, ha hopp och vara ett hopp inför framtiden. Dessa tre teman har en mariansk grundton och ger en bild av de ungas vandring inspirerad av de tre dygderna tro, hopp och kärlek.

De församlingar som planerar att komma med en (eller flera) bussar ombeds anmäla detta senast fredagen den 25 maj till kontakt@katolskakyrkan.se.

Katolska nämnder, skolor, förlag osv som vill delta som utställare på Katolskt Torg under stiftsvallfärden ombeds att anmäla sig senast fredagen den 25 maj till kontakt@katolskakyrkan.se. OBS! Anmälan är bindande.