Stiftets regionala konfirmandläger 2018/2019

Stiftets ungdomspastorala team anordnar konfirmandläger på olika platser i landet som församlingarnas konfirmandgrupper är välkomna att anmäla sig till. I biskopens riktlinjer för konfirmandkatekesen rekommenderas två obligatoriska läger som en del i förberedelsen att ta emot konfirmationens sakrament. För information om konfirmandlägren och anmälan, vänligen kontakta stiftsungdomskonsulenten.

Priset för att åka på ett läger är 400 kr. Församlingarna ansvarar för transporten till och från lägergården.

Välkomna!

 

Lägertemat för 2018 är ”Jesus säger: Följ mig!

Läger 2018

27-30 oktober 2018, Berget i Rättvik

23-25 november 2018, Hjelmserydsstiftelsen i Småland

 

Lägertemat för 2019 är "Salt och ljus"

Läger 2019

8-10 mars 2019, Sjöviksgården i Västergötland

22-24 mars 2019, Marielund utanför Stockholm

26-28 april 2019, Bosarp i Skåne

 

23-25 augusti 2019, Lägermetodik med temat ”Utbildning i lägermetodik för unga ledare”, Marielund utanför Stockholm.