Dominikanernas program 2017-2018

Dominikanerna inbjuder under året till en serie filosofisamtal med bland andra Cecilia Sjöholm, Erik Schüldt och John Sjögren.

Det blir också en serie kvällar kring religiös pluralism med dominikaner från Kairo och Jerusalem, och med författaren Göran Rosenberg.

Se programmet på dominikan.nu