Föreläsningsserie av syster Madeleine Fredell OP

Födda att representera Gud, på spaning efter en teologisk människosyn i vår tid

De mänskliga rättigheterna utgår från alla människors lika värde och värdighet. Hur kan vi tala om människan, man och kvinna, utifrån en biblisk tradition? Vem är hon egentligen? Utgångspunkten att vi är en kropp ger oss ett symbolspråk för att beskriva våra handlingar liksom våra relationer såväl till oss själva som till andra och ytterst till något gudomligt. Alla människor är kallade till helighet, att representera Gud …

Denna föreläsningsserie utgår från den bibliska traditionen för att leda fram till en interaktiv reflektion om vilka vi är och våra relationer till varandra och det gudomliga. Symbolik i konst och litteratur liksom natur- och beteendevetenskapliga insikter får ibland belysa en teologisk tradition eller ge inspiration att göra en ny teologi för vår tid. En medeltida bildserie, den helige Dominikus nio bönesätt, kommer att ligga som en underström genom hela serien.

Föreläsningarna äger rum i Dominikansystrarnas lokal på Västmannagatan 83 (ingång från gatan) och anmälan sker till madeleine.fredell@telia.com eller på 070 - 54 52 144. Avgiften är 70:- SEK per gång

 

Föreläsningar under vårterminen 2018:

14.    En förlorad kropp

Den tomma graven

Torsdag 1 februari kl. 19:00


15.    Maria, jungfru och mytomspunnen mödomshinna
Jesu mor eller gudaföderska eller både och

16.    Heliga förbund
Sammanbundna till tidens slut

16.    Heliga förbund
Sammanbundna till tidens slut

17.    Sakrament
Magi, energi eller gudomligt möte?

18.    Berörda av Gud och att ta på Gud
I regnbågens alla färger och …?

19.    Elia, ät och drick, vägen är lång!
Mat och dryck i Guds rike

20.    ”Mima mig såsom jag mimar Kristus”
med Paulus som vägvisare

21.    Utevid och hemmavid – Var är du?
Andlighet i praktiken

22.    Intelligens och intuition
Makt och vishet

23.    Vi lever, rör oss och är till
Vägen som är mödan värd


Här kan du läsa mer om serien.