Påvens besök

Den 31 oktober 2016 kommer påve Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. Under mötet hålls en gudstjänst i Lunds Domkyrka med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle. Dagen fortsätter sedan med ett event på Malmö arena.

Till mötet kommer förutom påven Franciskus bland andra kardinal Kurt Koch, Vatikanens ansvarige för ekumeniska relationer, Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet (LVF) och biskop Munib Younan, ordförande i LVF. Biskop Anders Arborelius OCD och ärkebiskop Antje Jackelén kommer också att närvara.

När de ekumeniska evenemangen den 31 oktober är över firar påven en katolsk mässa tisdagen 1 november på en plats i Malmö-området som ännu inte bekräftad.

 

Hur länge stannar påven?

Påvens besök kommer att vara under två dagar: 31 oktober till 1 november. Program med exakta klockslag för besöket kommer att meddelas senare men påven kommer att besöka Lunds domkyrka samt Malmö arena under måndagen 31 oktober. Den exakta platsen för mässan tisdagen 1 november är ännu inte bekräftad.

 

Får allmänheten se eller träffa påven?

Ja allmänheten kommer att kunna se påven. Måndagen 31 oktober kommer påven först att medverka i en ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka med särskilt inbjudna gäster. Gudstjänsten kommer att direktsändas av SVT.

Efter den ekumeniska gudstjänsten kommer påven till Malmö arena. Där kommer det att arrangeras ett event med artister, körer, filmer, berättelser och vittnesbörd som ska förmedla budskapet om hopp, gemenskap och ansvar för världen. Det kommer att finnas plats för en publik på ca 10 000 personer på Malmö arena.

Under tisdag förmiddag 1 november firar påven en mässa i Malmö med katoliker i Norden. Den exakta platsen för detta är ännu inte kommunicerad.

Programmet för eventet i Malmö arena är inte klart ännu och mer information kommer. Biljetter kommer att släppas vid ett närmare datum för eventet.

Vi kommer även att återkomma med exakt tid och plats för mässan med påven samt information om hur man kan få tag i inträdespass. Detta är ännu inte beslutat.

 

Vem arrangerar besöket?

Inbjudare till mötet 31 oktober är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

 

Pressackreditering

Ansökan om pressackreditering för 31 oktober görs via Svenska kyrkan och deras website för ackreditering.

Det blir med största sannolikhet inte några möjligheter till intervjuer med påven under besöket.

 

Här kan man läsa pressmeddelanden om besöket.

Här kan man läsa om vårt ekumeniska arbete i stiftet.