Påvens besök

Den 31 oktober 2016 kommer påven Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen.

Under mötet hålls en gudstjänst i Lunds Domkyrka med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle. Övrigt program för besöket är ännu inte klart. Så fort vi har ett färdigt program kommer vi att publicera det här på hemsidan.

Till mötet kommer förutom påven Franciskus bland andra kardinal Kurt Koch, Vatikanens ansvarige för ekumeniska relationer, Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet (LVF) och biskop Munib Younan, ordförande i LVF. Biskop Anders Arborelius OCD och ärkebiskop Antje Jackelén kommer också att närvara.

Hur länge stannar påven?

Det besked vi har fått är påvens besök kommer att vara under en dag: 31 oktober. Program med exakta platser och klockslag för besöket kommer att meddelas senare.

Får allmänheten träffa påven?

Påven kommer att medverka i en ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka med inbjudna gäster. Just nu vet vi inte om påven kommer att delta i något mer evenemang och hur möjligheterna blir för allmänhet och katoliker i Sverige att få träffa och se påven.

Eftersom programmet inte är klart kan man inte boka biljetter eller ställa sig i kö. Blir detta aktuellt kommer vi att informera om det här på hemsidan.

Varför Lund?

Att just Lund valts som plats för mötet har flera orsaker: det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947 och förbundet firar alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i "det lutherska Skandinavien", som på många sätt präglats av reformationen.

Varför 31 oktober?

Datumet den 31 oktober är reformationsdagen: enligt traditionen spikade Martin Luther upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg den dagen år 1517. Mötet i Lund anknyter därmed till 500-årsminnet av reformationen, som kommer att uppmärksammas stort i lutherska kyrkor världen över under 2017. Mötet markerar också att det 2017 är 50 år sedan den ekumeniska dialogen mellan lutheraner och katoliker började.

Vem arrangerar besöket?

Inbjudare till mötet är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

Pressackreditering

Ansökan om pressackreditering till den ekumeniska gudstjänsten, där påve Franciskus medverkar, kan göras under en period i september. Mer detaljerad information kommer i slutet av augusti.

Det blir med största sannolikhet inte några möjligheter till intervjuer med påven under besöket.

 

Här kan man läsa pressmeddelandet om besöket.

Här kan man läsa om vårt ekumeniska arbete i stiftet.