Påvens besök

Påvens besök

Den 31 oktober 2016 kommer påve Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. Under mötet hålls en gudstjänst i Lunds Domkyrka med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle. Dagen fortsätter sedan med ett event på Malmö arena.

Till mötet kommer förutom påven Franciskus bland andra kardinal Kurt Koch, Vatikanens ansvarige för ekumeniska relationer, Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet (LVF) och biskop Munib Younan, ordförande i LVF. Biskop Anders Arborelius OCD och ärkebiskop Antje Jackelén kommer också att närvara.

När de ekumeniska evenemangen den 31 oktober är över firar påven en katolsk mässa tisdagen den 1 november på Swedbank stadion i Malmö.

 

Hur länge stannar påven?

Påvens besök kommer att vara under två dagar: 31 oktober till 1 november. Programmet ser ut på följande sätt:

Måndag 31 oktober 2016

 • Ankomst till Malmö Airport kl. 11:00 med officiellt välkomnande av statsminister Stefan Löfven.
 • Påven träffar kungafamiljen i Kungshuset i Lund kl. 13:50.
 • Ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka kl. 14:30
 • Ekumeniskt event för allmänheten på Malmö arena i Malmö. Eventet startar kl. 13:30. Påven ansluter kl. 16:40. Eventet beräknas vara över för allmänhetens del vid kl. 18:00.
 • Påven möter ekumeniska gäster i Malmö arena kl. 18:10.

Tisdag 1 november 2016

 • Katolsk mässa på Swedbank stadion i Malmö med start kl 09:30. Mässan beräknas pågå i ca två timmar.
 • Officiellt avsked på Malmö airport kl. 12:30.
 • Avresa till Rom kl. 12:45.
 

Får allmänheten se eller träffa påven?

Ja allmänheten kommer att kunna se påven under det ekumeniska eventet på Malmö arena 31 oktober och när påven firar mässa 1 november på Swedbank stadion.

Måndagen 31 oktober kommer påven först att medverka i en ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka med särskilt inbjudna gäster. Till denna gudstjänst kommer allmänheten inte att ha tillträde men den kommer att direktsändas av SVT och sändas på storbildsskärmar i Lund. 

Efter den ekumeniska gudstjänsten kommer påven till Malmö arena. Där kommer det att arrangeras ett ekumeniskt event med artister, körer, filmer, berättelser och vittnesbörd som ska förmedla budskapet om hopp, gemenskap och ansvar för världen. Det kommer att finnas plats för en publik på ca 10 000 personer på Malmö arena.

På tisdag 1 november kl 09:30 firar påven en mässa i Malmö på Swedbank stadion med plats för en publik på ca 18 000 personer.

 

Biljetter till det ekumeniska eventet på Malmö arena 31 oktober

Biljetterna till det ekumeniska eventet på Malmö arena kan köpas via Ticketmaster. Biljettkostnaden är 100 kronor. Intäkterna går oavkortat till stöd till flyktingar från krigets Syrien.

Programmet på Malmö arena kommer att ledas av Kattis Ahlström. Bland medverkande artister finns Malena Ernman och Samuel Ljungblahd.

 

Biljetter till den katolska mässan med påve Franciskus 1 november

Mässan kommer att äga rum på Swedbank stadion i Malmö och starta kl. 09:30. På Swedbank stadion ryms en publik på ca 18 000 personer.

För att komma in på Swedbank stadion måste man ha biljett. Biljetterna är gratis. Observera att alla behöver kunna visa legitimation vid entrén till mässan.

Alla är välkomna till mässan; även icke-katoliker. Från 18 oktober finns biljetter för beställning hos Ticketmaster.

 

Praktisk information kring mässan på Swedbank stadion 1 november

 • Insläppet till Swedbank stadion kommer att starta kl. 06:30 eller tidigare. Biljetterna är numrerade så alla har sin egen plats reserverad. Dörrarna kommer att stängas kl. 09:00. Se till att vara på plats i god tid.
 • Observera att alla kan behöva legitimera sig vid entrén till mässan så ta med ID-kort, körkort eller pass.
 • Väskor, paraplyer eller liknande får inte tas med in på stadion. Handväska med maximummått 12x24x32 cm är tillåtet men måste genomgå röntgenundersökning innan entré.
 • Eftersom mässan hålls utomhus är det viktigt att klä sig varmt och efter rådande väderlek.
 • Mässan kommer att pågå fram till kl.11:30.
 • Det kommer att finnas mat och dryck till försäljning på Swedbank stadion.
 • Observera att det är en hel del trappor för att nå de olika läktarsektionerna på Swedbank stadion. Tillgång till hiss kan endast erbjudas rörelsehindrade. Detta är för att undvika lång väntetid.'
 • Här finns en karta över området där man bl.a. kan se vilka ingångar som gäller för olika sektioner på stadion.

 

Säkerheten på Swedbank stadion

Säkerheten kring påvens mässa kommer att vara hög. Alla besökare måste gå igenom säkerhetsbågar med metalldetektorer vid entrén.

Endast väskor med maxmått 12x24x32 cm kommer att vara tillåtna att ta med in på stadion och alla väskor måste genomgå röntgenundersökning.

Det är inte tillåtet att ta med flaskor eller burkar in i stadion.

 

Information till präster och gudsvigda kring mässan på Swedbank stadion

Det går tyvärr inte längre att anmäla sig till att koncelebrera med påven då det nu är för sent att genomföra nödvändig registerkontroll av Säkerhetspolisen.

Ordenssystrar och icke prästvigda ordensbröder kan anmäla sig till kontakt@katolskakyrkan.se och får sedan sina biljetter från stiftet.

 

Vem arrangerar besöket?

Inbjudare till mötet 31 oktober är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

För arrangemanget kring mässan 1 november står Stockholms katolska stift.

 

Vad är bakgrunden till det gemensamma uppmärksammandet av reformationsminnet i Lund?

Lutherska världsförbundet och katolska kyrkan har fört en dialog under 50 år. Det är denna dialog som har fört oss dit vi är idag. En milstolpe i processen är dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta som man har tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det är i den andan som ledare från katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet möts i Lund i höst för att för första gången någonsin tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hålls en ekumenisk gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

Det gemensamma uppmärksammandet av reformationens 500-årsminne blir en ny milstolpe i dialogprocessen mellan katoliker och lutheraner.

 

Varför hålls uppmärksammandet av reformationsminnet just i Sverige och Lund?

Både katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet var överens om att Lund skulle vara ett bra ställe för uppmärksammandet av reformationen. Det var i Lund som LVF bildades 1947. Lunds domkyrka – där den ekumeniska gudstjänsten ska hållas 31 oktober - har en 1000-årig historia som delas av katoliker och lutheraner. Lund ligger också i "det lutherska Skandinavien", som på många sätt präglats av reformationen.

500-årsminnet av reformationen uppmärksammas även på andra ställen; exempelvis Wittenberg i Tyskland och Windhoek i Namibia.

 

Gåvor till påven

Påven kommer inte att personligen kunna ta emot gåvor från allmänheten men om någon vill överlämna en gåva kan detta göras till antingen St. Thomas katolska församling i Lund eller till Biskopsämbetet för Stockholms katolska stift i Stockholm senast 2 november. Alla gåvor kommer att samlas och skeppas till Vatikanen via nuntiaturen.

 

Pressackreditering

Ansökan om pressackreditering hanteras av Svenska kyrkan. Den allmänna ackrediteringen för 31 oktober gäller även för 1 november. Observera att all media - förutom sin ackrediteringsbadge - även behöver biljett till Swedbank stadion för mässan med påven 1 november. Biljetter hämtas på AF-borgen på söndag 30 oktober kl 10:00-20:00.

Det blir inte några möjligheter till intervjuer med påven under besöket.

 

Presskonferenser

Söndag 30 oktober, kl. 17:30 i AF-borgen, Lund

Presskonferens med Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

 

Måndag 31 oktober, kl. 18:45 ca i Malmö arena, Malmö.

Presskonferens med:

Greg Burke, chef för den Heliga Stolens presstjänst

Arni Danielsson, kommunikationschef för Lutherska Världsförbundet

Biskop Munib Younan, ordförande för Lutherska Världsförbundet

Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet

Kardinal Kurt Koch, prefekt för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet vid Heliga Stolen

Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan

Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift

Allmän ackreditering gäller.

 

Så kör kollektivtrafiken när påven besöker Lund och Malmö

Lund och Malmö får besök av påve Franciskus i månadsskiftet. Det väntas många besökare till regionen, så var ute i god tid och visa omtanke om dina medresenärer om det skulle bli trängsel. Ett tips är att köpa biljett via Skånetrafikens app så slipper du köa vid biljettautomaterna. Av säkerhetsskäl spärrar polisen av områden där påven ska vistas och färdas, vilket påverkar kollektivtrafiken och övrig trafik så att förseningar och omledningar kan uppstå. Läs mer på www.skanetrafiken.se/pave

 

Mer information

Här finns mer information om The Joint Commemoration - Together in Hope

Här kan man läsa pressmeddelanden om besöket.

Här kan man läsa om vårt ekumeniska arbete i stiftet.

Här finns information från Svenska kyrkan.