Påvens besök

Den 31 oktober 2016 kommer påve Franciskus till Lund. Det historiska besöket görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen. Under mötet hålls en gudstjänst i Lunds Domkyrka med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle. Dagen fortsätter sedan med ett event på Malmö arena.

Till mötet kommer förutom påven Franciskus bland andra kardinal Kurt Koch, Vatikanens ansvarige för ekumeniska relationer, Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet (LVF) och biskop Munib Younan, ordförande i LVF. Biskop Anders Arborelius OCD och ärkebiskop Antje Jackelén kommer också att närvara.

När de ekumeniska evenemangen den 31 oktober är över firar påven en katolsk mässa tisdagen den 1 november på Swedbank stadium i Malmö.

 

 

Hur länge stannar påven?

 

Påvens besök kommer att vara under två dagar: 31 oktober till 1 november. Programmet ser ut på följande sätt:

 

Måndag 31 oktober 2016

 

  • Ankomst till Malmö Airport kl. 11:00 med officiellt välkomnande av statsminister Stefan Löfven.
  • Påven träffar kungafamiljen i Kungshuset i Lund kl. 13:50.
  • Ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka kl. 14:30
  • Ekumeniskt event för allmänheten på Malmö arena i Malmö. Eventet startar kl. 13:30. Påven ansluter kl. 16:40. Eventet beräknas vara över för allmänhetens del vid kl. 18:00.
  • Påven möter ekumeniska gäster i Malmö arena kl. 18:10.

 

Tisdag 1 november 2016

 

  • Katolsk mässa på Swedbank stadion i Malmö med start kl 09:30. Mässan beräknas pågå i ca två timmar.
  • Officiellt avsked på Malmö airport kl. 12:30.
  • Avresa till Rom kl. 12:45.

 

 

 

Får allmänheten se eller träffa påven?

 

Ja allmänheten kommer att kunna se påven under det ekumeniska eventet på Malmö arena 31 oktober och när påven firar mässa 1 november på Swedbank stadion.

 

Måndagen 31 oktober kommer påven först att medverka i en ekumenisk gudstjänst i Lunds Domkyrka med särskilt inbjudna gäster. Till denna gudstjänst kommer allmänheten inte att ha tillträde men den kommer att direktsändas av SVT och sändas på storbildsskärmar i Lund. 

 

Efter den ekumeniska gudstjänsten kommer påven till Malmö arena. Där kommer det att arrangeras ett ekumeniskt event med artister, körer, filmer, berättelser och vittnesbörd som ska förmedla budskapet om hopp, gemenskap och ansvar för världen. Det kommer att finnas plats för en publik på ca 10 000 personer på Malmö arena.

 

På tisdag 1 november kl 09:30 firar påven en mässa i Malmö på Swedbank stadion med plats för en publik på ca 19 000 personer.

 

 

 

Biljetter till det ekumeniska eventet på Malmö arena 31 oktober

 

Biljetterna till det ekumeniska eventet på Malmö arena släpptes via Ticketmaster fredagen 9 september. Det var en mycket stor efterfrågan på biljetter men det kan finnas biljetter kvar om man använder denna länk: http://www.ticketmaster.se/event/MAR1031P?CL_ORIGIN=Web3

 

Programmet för det ekumeniska eventet i Malmö arena är inte klart ännu och mer information kommer.

 

 

 

 

Biljetter till den katolska mässan med påve Franciskus 1 november

 

Mässan kommer att äga rum på Swedbank stadion i Malmö och starta kl. 09:30. På Swedbank stadion ryms en publik på ca 19 000 personer.

 

Vi utgår i dagsläget ifrån att biljetterna kommer att vara kostnadsfria.

 

Informationen om biljettsläpp kommer att publiceras i god tid på stiftets hemsida, på stiftets facebook-sida samt via ett pressmeddelande.

 

När biljetterna släpps kommer detta sannolikt att ske via en websida där man kan beställa biljetter. Alla som beställer biljetter kommer sedan att behöva legitimera sig vid entrén till mässan. Anledningen är de höga säkerhetskrav som vi måste rätta oss efter.

 

 

 

Vem arrangerar besöket?

 

Inbjudare till mötet 31 oktober är Lutherska världsförbundet och Vatikanen. För värdskapet under mötet står Svenska kyrkan i nära samarbete med katolska kyrkan i Sverige och Sveriges kristna råd.

 

För arrangemanget kring mässan 1 november står Stockholms katolska stift.

 

 

 

Vad är bakgrunden till det gemensamma uppmärksammandet av reformationsminnet i Lund?

 

Lutherska världsförbundet och katolska kyrkan har fört en dialog under 50 år. Det är denna dialog som har fört oss dit vi är idag. En milstolpe i processen är dokumentet ”Från konflikt till gemenskap” från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta som man har tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

 

Det är i den andan som ledare från katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet möts i Lund i höst för att för första gången någonsin tillsammans uppmärksamma reformationen. Under mötet hålls en ekumenisk gudstjänst med liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

 

Det gemensamma uppmärksammandet av reformationens 500-årsminne blir en ny milstolpe i dialogprocessen mellan katoliker och lutheraner.

 

 

 

Varför hålls uppmärksammandet av reformationsminnet just i Sverige och Lund?

 

Både katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet var överens om att Lund skulle vara ett bra ställe för uppmärksammandet av reformationen. Det var i Lund som LVF bildades 1947. Lunds domkyrka – där den ekumeniska gudstjänsten ska hållas 31 oktober - har en 1000-årig historia som delas av katoliker och lutheraner. Lund ligger också i "det lutherska Skandinavien", som på många sätt präglats av reformationen.

 

500-årsminnet av reformationen uppmärksammas även på andra ställen; exempelvis Wittenberg i Tyskland och Windhoek i Namibia.

 

 

 

Gåvor till påven

 

Påven kommer inte att personligen kunna ta emot gåvor från allmänheten men om någon vill överlämna en gåva kan detta göras till antingen St. Thomas katolska församling i Lund eller till Biskopsämbetet för Stockholms katolska stift i Stockholm senast 2 november. Alla gåvor kommer att samlas och skeppas till Vatikanen via nuntiaturen.

 

 

 

Pressackreditering

 

Ansökan om pressackreditering hanteras av Svenska kyrkan och deras website för ackreditering. Den allmänna ackrediteringen för 31 oktober gäller även för 1 november.

 

Det blir med största sannolikhet inte några möjligheter till intervjuer med påven under besöket.

 

 

 

Presskonferenser

 

Söndag 30 oktober, kl. 17:30 i AF-borgen, Lund

Presskonferens med Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

 

Måndag 31 oktober, kl. 18:45 ca i Malmö arena, Malmö.

Presskonferens med:

Greg Burke, chef för den Heliga Stolens presstjänst

Arni Danielsson, kommunikationschef för Lutherska Världsförbundet

Biskop Munib Younan, ordförande för Lutherska Världsförbundet

Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet

Kardinal Kurt Koch, prefekt för Påvliga rådet för främjandet av kristen enhet vid Heliga Stolen

Ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan

Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift


Allmän ackreditering gäller.

 

 

 

Här kan man läsa pressmeddelanden om besöket.

 

Här kan man läsa om vårt ekumeniska arbete i stiftet.