Kansli

Telefon växeln: 08-462 66 00

Telefontid: kl. 9.30-12.00 

Besökstid: 9.00-12.00, 13.00-16.00

E-post: sekretariat@katolskakyrkan.se

 

Personalchef

p. Pascal René Lung OP

Tel: 08-462 66 02

Fax: 08-702 05 55

E-post: generalvikarie@katolskakyrkan.se

 

Kanslichef, biskopens och generalvikariens assistent

Agnes Eggertz

Tel: 08-462 66 03

Mobiltel: 070-259 37 77

Fax: 08-702 05 55

E-post: agnes.eggertz@katolskakyrkan.se;

biskopsassistent@katolskakyrkan.se

 

Utvecklingsansvarig och bitr. personalchef

Stefan Herczfeld

Tel: 08-462 66 17

E-post: stefan.herczfeld@katolskakyrkan.se

 

Kanslerns assistent

Marie-Christine Eidem 

Tel: 08-462 66 11

E-post: marie.eidem@katolskakyrkan.se

 

Arkivansvarig

Hélène Strokirk Jungkvist

Tel: 08-462 66 05

E-post: helene.jungkvist@katolskakyrkan.se

 

Receptionist och administrativ assistent

Elisabeth Kazinczy

Tel: 08-462 66 16

E-post: elisabeth.kazinczy@katolskakyrkan.se

 

Fastighetsfrågor 

Johan Wennerstrand

Tel: 08-462 66 31

E-post: johan.wennerstrand@katolskakyrkan.se

 

Serafimsystrar, Biskopens hushåll

Tel: 08-462 66 38; 08-462 66 39

 

IT/Gemensamma medlemsregister

Michel Louis

Tel: 08-462 66 09

E-post: michel.louis@katolskakyrkan.se

it.ansv@katolskakyrkan.se

kyrkoavgift@katolskakyrkan.se

 

 

 

 

Kansliet är navet på Biskopsämbetet. Det är på kansliet alla besökare tas emot, det är här man bokar biskopens och generalvikariens besök och det är kansliet som sköter arkiv och register.

Har du frågor om medlemskap och kyrkoavgift är det avdelningen IT/Medlemsregister du ska kontakta.