Påvens böneintentioner 2017

Daglig bön:

Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till dig.

Jag anbefaller dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med din Son Jesus Kristus,

som ständigt ger sig själv för världens frälsning i eukaristin.

Må den helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder,

ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den helige Fadern föreslagit…

 

JANUARI

Evangelisationen: Att alla kristna ska förbli trogna Herrens

undervisning och genom bön och barmhärtighet arbeta för

att återupprätta kyrkans fulla gemenskap, så att de kristna

tillsammans kan möta de utmaningar som mänskligheten

står inför.

 

FEBRUARI

Universell: Att alla som lider under prövningar, särskilt

fattiga, flyktingar och marginaliserade, får möta öppenhet

och stöd i våra församlingar.

 

MARS

Evangelisationen: Att de kristna som lider förföljelse får

stöd av hela kyrkan, genom hennes förbön och materiella

hjälp.

 

APRIL

Universell: Att ungdomar ska kunna ge ett generöst svar på

sin kallelse och även på allvar kan tänka sig möjligheten att

kallas till präst eller ordenslivet.

 

MAJ

Evangelisationen: Att Afrikas kristna, genom att följa den

barmhärtige Jesus, ger ett profetiskt vittnesbörd om försoning,

rättvisa och fred.

 

JUNI

Universell: Att folkens styrande ska fatta kraftfulla beslut för

att stoppa vapenhandeln, som orsakar så många oskyldigas

 

JULI

Evangelisationen: Att våra bröder och systrar som kommit

bort från tron, genom vår förbön och vårt vittnesbörd om

evangeliet, ska kunna komma tillbaka till den barmhärtige

Fadern, och så återfinna trons skönhet.

 

AUGUSTI

Universell: Att konstnärer genom sin konst och kreativitet

ska hjälpa världen att upptäcka skapelsens skönhet.

 

SEPTEMBER

Evangelisationen: Att våra församlingar, genom sin längtan

att sprida evangeliet, ska kunna bli platser där tron förmedlas

och kärleken till nästan blir synlig.

 

OKTOBER

Universell: Att alla ska behandlas med respekt på arbetet

och få sina rättigheter tillgodosedda och att de arbetslösa

ska ges möjlighet att vara med i uppbyggandet av det

gemensamma goda.

 

NOVEMBER

Evangelisationen: Att Asiens kristna, genom att vittna om

evangeliet i ord och handling, ska verka för dialog, fred och

ömsesidig förståelse, särskilt mellan dem som tillhör olika

 

DECEMBER

Universell: Att våra äldre med stöd från sina familjer och

församlingar, genom sin vishet och erfarenhet kan bidra till

att tron ges vidare till nya generationer.