Ungdomssynoden i oktober 2018

I oktober 2018 kommer ungdomarna att stå i centrum för synoden av alla världens katolska biskopar i Vatikanen. Efter de tidigare biskopssynoderna om äktenskap och familj är temat denna gång ”ungdomarna, tron och kallelse-avgörandet”.

Även denna gång skickas ett frågeformulär ut till biskopskonferenser och till de kyrkliga institutioner och organisationer som arbetar med ungdomar.

Kyrkan vill att så många som möjligt mellan 16 och 29 år fyller i en enkät som man kan hitta här.