Världsungdomsdagen

Vart tredje år firas den internationella Världsungdomsdagen (VUD) på någon plats i världen. Då inbjuder påven alla världens ungdomar att samlas kring ett tema.

Oavsett var denna fest äger rum vallfärdar varje gång mer än en miljon unga katoliker från hela världen för att träffas, be och dela med sig av sin tro och glädje. Festivaler, katekeser och diskussionsforum är några av de saker man får ta del av. Som avslutning firas en utomhusmässa med påven som blir en enorm manifestation av katolsk tro.

Den senaste Världsungdomsdagen ägde rum i Kraków 26-31 juli 2016. Temat var ”Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet” – (Matt 5:7)  

SUK med ordförande Fiorella Bastidas deltog i VUD Kraków. Här kan man läsa Fiorellas reseberättelse om dagarna i Polen.

Nästa Världsungdomsdag arrangeras i Panama 22-27 januari 2019. 

På SUK:s hemsida finns information om förberedelserna för de svenska ungdomarna.

Alla bilder är från SUK.