Biskopens kalender

OKTOBER

1 oktober: Friluftsmässa och djurvälsignelse, Kungsträdgården, Stockholm kl. 11:00

2 oktober:  Konfirmation i Uppsala kl. 11.00; konfirmation i Haninge kl. 15.00

7-9 oktober: Möte med stiftets pastoralråd, Marielund

9 oktober: Mässa på spanska, Domkyrkan kl. 14.00

11 oktober: Möte för daglediga: ”Påven och vi”, St:a Eugenia församling, kl. 13:00

13 oktober: Konfirmation, Sankt Josefs kapell, Göteborg kl. 17.00

14 oktober: Möte med Neokatekumenatet, Gullbrannagården

14-16 oktober: Visitation i Skaraborgs katolska församling, Skövde

16 oktober: Konfirmation i St. Brynolf och St:a Helenas kapell, Lidköping kl. 16.30

23 oktober: Mässa i S:t Olai, Norrköping kl. 15.00

25-26 oktober: Deltar i prästernas studievecka, Marielund

29 oktober: Konfirmation i St. Franciskus församling, Jönköping kl. 11.00

30 oktober: Konfirmation i Johannes Döparens församling, Landskrona kl. 11.00: deltar i ekumeniskt ungdomsmöte, Lund

31 oktober: Ekumenisk gudstjänst med påve Franciskus i Lunds domkyrka och därefter ekumeniskt event på Malmö Arena

 

NOVEMBER

1 november: Mässa med påve Franciskus, Malmö kl. 09.30

2 november: Dialogmöte med  Pingströrelsen, Uppsala

3 november: Mässa för avlidna präster, Domkyrkan kl. 17.00

4-6 november: Visitation i St. Josef Arbetarens församling, Luleå

8 november: Besök på häktet i Flemingsberg med anledning av Barmhärtighetens år

9 november: Dialogmöte med Equmeniakyrkan

10 november: Rådsmöte med SKR

11-13 november: Visitation i S:ta Maria Magdalena församling, Göteborg

13 november: Avslutande mässa för Barmhärtighetens år i domkyrkan kl. 18.30

14 november: Dialogmöte med de ortodoxa kyrkorna

15 november: Möte med präst- och stiftsråd

16 november: Möte med SKR:s presidium samt möte med arbetsutskottet för stiftets pastoralråd

17-20 november: Reträtt "Att leva i bön", Wettershus

22 november: Mässa i Kristus Konungens församling, Göteborg kl. 18.00

24-30 november: Reträtt i Our Lady of Lourdes Parish, Venice, Florida

 

DECEMBER
2-4 december: Reträtt för konvertiter, Marielund