Biskopens kalender

MARS

1 mars: Askonsdagens mässa, domkyrkan kl. 17.00

3-5 mars: Möte med stiftets pastoralråd, Marielund

5 mars: Mässa med admissio för katekumener etc, domkyrkan kl. 18.30

9 mars: Styrelsemöte för SKR; möte med stiftets finansråd

10-12 mars: Visitation i S:t Thomas av Aquinos församling, Lund

16 mars: Deltar i sammankomst om hemlösas situation, S:t Eugenia församling, kl. 19.00

17-19 mars: Visitation i Heliga Trefaldighets församling, Järfälla

18 mars: Deltar i SUK:s årsmöte, Marielund

20 mars: Konfirmation i Kristus Konungens församling, Göteborg

21 mars: Mässa med anledning av karmelitklostrets 50-årsjubileum i Tågarp kl. 18.00

22 mars: Ekumeniskt samtal, Sofia församling, Stockholm

23 mars: Mässa i Oscar I Minne, Bagarmossen kl. 7.00

25 mars: Prästvigning av Anders Ekenberg, Uppsala kl. 11.00; deltar i syrisk-katolsk liturgi, Västerås kl. 17.00

26 mars: Kaldèisk liturgi i Skärholmen kl. 14.00

31 mars: Möte med PLA, Rom

 

APRIL

3-7 april: Nordiska Biskopskonferensens möte, Hamburg

6 april: Deltar i den ukrainska liturgin i domkyrkan kl. 06.00.

8 april: Deltar i invigning av jubileumsutställning, Gråbrödraklostret, Ystad kl. 14.00

9 april: Högmässa och palmprocession i Vår Frälsares församling, Malmö, kl. 11.00

11 april: Oljevigningsmässa, domkyrkan, kl. 11.00

13 april: Skärtorsdagens aftonmässa, domkyrkan kl. 19.30

14 april: Långfredagens gudstjänst, domkyrkan kl. 15.00; melkitisk liturgi i Silverdals kapell kl. 18.00

15 april: Påsknattens liturgi, domkyrkan kl. 21.00

16 april: Påskdagens högmässa, domkyrkan kl. 11.00

17 april: Högmässa och ordensjubileum, Heliga Trefaldighets församling i Järfälla kl. 11.00

20 april: Mässa med anledning av folkhögskolans 20-årsjubileum, Kristus Konungens församling i Göteborg kl. 18.00

22-23 april: Visitation i S:ta Anna församling, Nyköping.

27 april: Mässa hos Döttrarna av Maria Barmhärtighetens Moder, Spånga kl. 7.30

29 april: Mässa hos Nekokatekumenatet, Huskvarna

30 april: Deltar i mässa på lettiska, domkyrkans krypta kl. 12.00; mässa på spanska, Marielund kl. 16.00

 

MAJ

1 maj: Konfirmation i S:ta Maria katolska kapell, Kristianstad kl. 14.00; konfirmation i S:t Andreas katolska kapell, Hässleholm kl. 17.00

4 maj: Sammanträde med Justitia et Pax.

5 maj: Möte med SKR:s presidium.

7 maj: Konfirmation i Kristin Moders församling i Umeå kl. 10.30; konfirmation i S:ta Maria katolska kapellförsamling i Skellefteå kl. 15.00