Biskopens kalender

JANUARI

1 januari: Mässa i S:t Petri kyrka, Malmö kl. 15:00

6 januari: Högmässa i domkyrkan, Stockholm kl. 11:00. Melkitisk liturgi i Silverdals kapell kl. 14:00

7 januari: Mässa i Skederids kyrka kl. 14:30

8 januari: Deltar i syrisk-katolsk liturgi i Ronna kyrka, Södertälje kl. 13:00

9-12 januari: Deltar i prästernas reträtt i Heliga Hjärtas kloster, Omberg

13-15 januari: Visitation i S:t Petri församling, Trollhättan

16 januari: Möte med arbetsutskottet för stiftets pastoralråd

17 januari: Möte med MEC

18 januari: Deltar i ekumeniskt möte i Göteborg

19 januari: Möte med stiftets ekonomiråd

20-22 januari: Visitation i S:t Franciskus av Assisi församling, Märsta

24-28 januari: Semester

29 januari: Mässa på spanska i domkyrkan kl. 14.00

 

FEBRUARI

1 februari: Möte med Justitia et Pax

3-5 februari: Visitation i Vår Frus församling, Västerås

6 februari: Möte med föreningen Kompass, Linköping

11 februari: Deltar i Gravriddarnas investitur i domkyrkan kl. 17.00