Biskopens kalender

FEBRUARI

2 februari: Mässa i Heliga Hjärtas kloster kl. 11:00, Omberg

3 februari: Möte med pastoralrådets arbetsutskott

4 februari: Styrelsemöte för SKR

7 februari: Möte med Lutherska världsförbundet och Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, Stockholm

10 februari: Askonsdagens mässa, Domkyrkan kl. 17.00

12-14 februari: Visitation i Vår Frus församling, Täby

17 februari: Möte med präst- och stiftsråd

19-21 februari: Visitation i Heliga Familjens församling, Haninge

20 februari: Mässa för det gudsvigda året, Trefaldighetskyrkan, Jakobsberg kl. 11.00

23 februari: Möte med biskopsrådet

26 -28 februari Reträtt hos Birgittasystrarna, Djursholm, om ”vardagsmystik”

 

MARS

4-6 mars: Deltar i SUK:s årsmöte, Marielund

6 mars: Välsignelse av ny abbedissa, Mariavall kl 17.00