Biskopens kalender

SEPTEMBER

2 september: Mässa i Sundsvall

3 september: Konfirmation i Östersund

4 september: Mässa i Östersund kl.11.00: Tacksägelsemässa för moder Teresas helgonförklaring i domkyrkan kl. 18.30

5 september: Mässa med diakonvigning i S:t Lars, Uppsala, kl. 18.15

6 september: Möte med biskopsrådet; möte med Sveriges Interreligiösa råd

7 september: Möte med Nordiska biskopskonferensens ständiga råd, Stockholm

8 september: Styrelsemöte för SKR

9-11 september: Församlingsreträtt i Umeå

12 september: Förberedelsemöte för den ekumeniska högtiden i Lund

13 september: Möte med präst- och stiftsråd

15 september: Möte med orientaliska präster

16-18 september: Visitation i församlingen i Borås

17 september: Tacksägelsemässa för kanonisationen av Maria Elisabeth Hesselblad kl. 15 och ekumenisk gudstjänst kl. 17 i Herrljunga kyrka

20 september: Förberedelsemöte för påvens besök, Lund

22 september: Möte med PLA, Trondheim

23-25 september: Visitation i församlingen i Angered

25-27 september: NBK:s höstmöte, Oslo

29 september: Deltar i ekumeniskt samtal "Synden - vad är det?", Växjö


OKTOBER

1 oktober: Friluftsmässa och djurvälsignelse, Kungsträdgården, Stockholm kl. 11:00

2 oktober:  Konfirmation i Uppsala kl. 11.00; konfirmation i Haninge kl. 15.00

7-9 oktober: Möte med stiftets pastoralråd, Marielund

9 oktober: Mässa på spanska, Domkyrkan kl. 14.00

11 oktober: Möte för daglediga: ”Påven och vi”, St:a Eugenia församling, kl. 13:00

13 oktober: Konfirmation, Sankt Josefs kapell, Göteborg kl. 17.00

14 oktober: Möte med Neokatekumenatet, Gullbrannagården

14-16 oktober: Visitation i Skaraborgs katolska församling, Skövde

16 oktober: Konfirmation i St. Brynolf och St:a Helenas kapell, Lidköping kl. 16.30

23 oktober: Mässa i S:t Olai, Norrköping kl. 15.00

25-26 oktober: Deltar i prästernas studievecka, Marielund

29 oktober: Konfirmation i St. Franciskus församling, Jönköping kl. 11.00

30 oktober: Konfirmation i Johannes Döparens församling, Landskrona kl. 11.00: deltar i ekumeniskt ungdomsmöte, Lund

31 oktober: Ekumenisk gudstjänst med påve Franciskus i Lunds domkyrka och därefter ekumeniskt event på Malmö Arena

1 november: Mässa med påve Franciskus, Malmö kl. 09.30

 

NOVEMBER

2 november: Dialogmöte med  Pingströrelsen, Uppsala

3 november: Mässa för avlidna präster, Domkyrkan kl. 17.00

4-6 november: Visitation i St. Josef Arbetarens församling, Luleå