Biskopens kalender

APRIL

1 april: Mässa kl. 08.30 för deltagare i europeiskt möte för katolska skolor, Göteborg

1-3 april: Möte med stiftets pastoralråd, Marielund

4-8 april: Nordiska Biskopskonferensens vårmöte, Österrike

12-21 april: Deltar i prästernas pilgrimsresa till det Heliga landet

24 april: Konfirmation kl. 10:30 i S:t Franciskus av Assisi församling, Märsta

27 april: Möte med pastoralrådets arbetsutskott

29 april: Sammanträde med PLA, Rom

30 april: Mässa på engelska kl. 18:30 i Kristi Moders församling, Umeå

 

MAJ

1 maj: Konfirmation kl. 11:00 i S:ta Maria kyrka, Skellefteå

3 maj: Möte med biskopsrådet och sammanträde med Justitia et Pax

5 maj: Konfirmation kl.12:00 i S:t Botvids församling, Fittja samt konfirmation kl. 17:00 i S:t Pauli församling, Gävle

6 maj: Deltar i familjehelg, Marielund

7 maj: Konfirmation kl. 09:30 i Vår frus församling, Täby, mässa på lettiska kl. 12:00 i Domkyrkans krypta samt konfirmation kl. 18:00 i Nynäshamn

8 maj: Konfirmation kl. 11:00 i Heliga Trefaldighets församling, Jakobsberg samt konfirmation kl. 17:00 i S:t Eskils församling, Örebro