Biskopens kalender

AUGUSTI

8-12 augusti: Personlig reträtt

13 augusti: Mässa vid familjefestivalen i Sundsgården kl. 15.00

14 augusti: Mässa för möte med Couples for Christ, Upplands Väsby kl. 9.00

15 augusti: mässa för Jungfru Marias upptagelse i domkyrkan kl. 17.00

19-21 augusti: Reträtt och vallfärd till Marielund

21 augusti: Firande av den heliga Maria Elisabeth, mässa kl. 15.00 i Djursholm; vallfärdsmässa för orientaliska katoliker i domkyrkan kl. 18.30

24 augusti: Möte med stiftets pastoralråd

26-29 augusti: Visitation i Kristus Konungens församling, Göteborg

 

SEPTEMBER

2 september: Mässa i Sundsvall

3 september: Konfirmation i Östersund

4 september: Mässa i Östersund kl.11.00: Tacksägelsemässa för moder Teresas helgonförklaring i domkyrkan kl. 18.30