Kardinalens kalender

 APRIL

1 april: Påskdagens högmässa i domkyrkan kl. 11:00.

2 april: Mässa i Högbergskyrkan i Ludvika kl 16:00.

3 april: Författarkväll om Wilfrid Stinissen, S:ta Eugenia församling kl. 19:00.

6-8 april: Visitation i S:t Nikolai församling, Linköping.

12 april: Reträtt med de anställda på Biskopsämbetet

14 april: Föredrag i Berga kyrka, Linköping om "De fem ekumeniska imperativen"

15 april: Mässa på italienska i domkyrkan kl. 8.45; föredrag i Hedvig Eleonora kyrka, Stockholm kl. 12.30

17 april: Systrajubileum, mässa i Glumslöv kl. 14.30

19 april: Mässa i Santa Maria degli Angeli, Rom kl. 18.30; möte med PLA

21 april: Konfirmation S:t Thomas av Aquinos församling i Lund, kl. 10.00

22 april: Konfirmation i S:t Clemens församling i Helsingborg kl. 10.00; konfirmation i Vår Frälsares församling, Malmö kl.18.00

24 april: Föredrag för Läkarmissionen, Stockholm; föredrag i Tynnered kl. 19.00

25 april: Möte med KID

26 april: Invigning av kapell, Kronobergshäktet, Stockholm

28-29 april: Visitation i Johannes Döparens församling, Landskrona

 

MAJ

3 maj: Mässa i Kristus Konungens församling i Göteborg kl. 18.00 och föredrag för Etikforum kl. 19.00

5 maj: Mässa i Skederid kl. 14.30

6 maj: Konfirmation S:t Botvids församling i Fittja kl. 12.00; mässa på spanska på stiftsgården Marielund kl. 16.00

8 maj: Möte med präst- och stiftsråd

9 maj: Mässa i Domkyrkan med admissio av prästkandidat kl. 17.00

10 maj: Konfirmation i S:t Pauli församling, Gävle kl. 11.00

11 maj: Mässa i St. Lambertikirche, Münster kl. 8.00

13 maj: Konfirmation i S:t Franciskus församling i Märsta kl. 10.30; konfirmation i S:t Lars församling i Uppsala kl. 15.00

15 maj: Deltar i sammanträde med KPN

16-17 maj: SKR:s årsmöte, Malmö

19 maj: Konfirmation i S:ta Eugenia församling kl. 11.00; konfirmation i S:t Ansgars församling i Södertälje kl. 15.00; pingstvigilia i domkyrkoförsamlingen kl. 20.30

20 maj: Konfirmation i domkyrkoförsamlingen kl. 11.00 och 14.00 (på spanska); Konfirmation på engelska, S:ta Eugenia församling kl. 18.00

21 maj: Deltar i seminarium om "Andlig fostran", Bjärka-Säby

24 maj: Föredrag i Heimdal, Uppsala

25 maj: Deltar i ungdomsmöte, Halmstad

26 maj: Vallfärd till Oskarström

27 maj: Konfirmation i Vår frus församling i Täby kl. 10.00; Konfirmation i Heliga Trefaldighetens församling i Jakobsberg kl. 15.00

28-29 maj: Dialogmöte med Equmeniakyrkan

29 maj: Möte med stiftets ekonomiråd

30-31 maj: Dialogmöte med Pingstkyrkan

31 maj: Mässa med systrajubileum, Djursholm kl. 16.30

 

JUNI

2 juni: Konfirmation i S:t Mikaels församling i Växjö kl. 11.00; konfirmation i S:t Nikolai församling i Linköping kl. 18.00

3 juni: Högmässa med procession, domkyrkoförsamlingen kl. 10.00; deltar i syrisk-katolsk liturgi, Tensta kl. 14.00; mässa på engelska, St:a Eugenia församling kl. 18.00

5-11 juni: Ad Limina-besök i Rom med NBK