Kardinalens kalender

DECEMBER

1-3 december: Reträtt för konvertiter på stiftsgården Marielund, Ekerö.

6 december: Firar mässa kl. 18:00 i Santa Maria degli Angeli, Rom. Vid detta tillfälle tar kardinalen sin titelkyrka i besittning.

8 december: Invigning kl. 15:00 av Jungfru Maria kyrka i Södertälje.

10 december: Konfirmation kl.11:30 i Maria i Rosengårds församling, Malmö.

11 december: Mässa kl. 14:00 vid jubileum för Katolska skolan i Kristus Konungens församling, Göteborg.

12 december: Dialogmöte med Finska församlingen. Mässa kl. 18:00 i spanska missionen, Stockholm.

13 december: Ekonomiråd.

15-17 december: Visitation i S:ta Katarina församling, Falun.

20 december: Möte med Kommissionen för Interreligiös Dialog (KID).

21 december: Mässa kl. 10:00 för S:t Eriks katolska skola, Stockholm.

24 december: Julmässa kl. 16:00 på Josephinahemmet, Bromma. Midnattsmässa kl. 24:00 i katolska domkyrkan, Stockholm.

25 december: Juldagens mässa kl. 11:00 i katolska domkyrkan, Stockholm.

26 december: Mässa kl. 11:00 i Jungfru Maria kyrka, Södertälje.

29 december: Mässa kl. 17:00 i katolska domkyrkan, Stockholm.

31 december: Stilla dag.

 

JANUARI

1 januari: Mässa kl. 15:00 i Vår Frälsares församling, Malmö.

6 januari: Mässa kl. 11:00 i katolska domkyrkan, Stockholm.

8-12 januari: Prästreträtt i Omberg.