Kardinalens kalender

JANUARI

1 januari: Mässa kl. 15:00 i Vår Frälsares församling, Malmö.

6 januari: Mässa kl. 11:00 i katolska domkyrkan, Stockholm.

8-12 januari: Prästreträtt i Omberg.

12-14 januari: Visitation i Sankta Maria i Rosengård, Malmö.

15 januari: Föredrag på Sällskapet, Stockholm.

17 januari: Möte med arbetsutskottet för stiftets pastoralråd.

18 januari: Föredrag för Concordia, Örebro.

21 januari: Högmässa i Vår Fru av Rosenkransens församling i Karlstad kl. 11.00; ekumenisk gudstjänst i Karlstads domkyrka kl. 18:30.

24 januari: Föredrag på Försvarets högkvarter.

27 januari-5 februari: Deltar i SKR:s delegationsresa till Indien och Myanmar.

 

FEBRUARI

7 februari: Föredrag på Nockebyhem, Bromma.

9-11 februari: Besök i belgiska kloster.

12 februari: Deltar i Sveriges Interreligiösa Råds årsmöte; sammanträde med Justitia et Pax.

13 februari: Präst- och stiftsråd.

14 februari: Askonsdagens mässa i katolska domkyrkan kl. 17:00.

15 februari: Möte med Nordiska Biskopskonferensens ständiga råd.

16-18 februari: Konvertitreträtt på Marielund.

18 februari: Mässa med admissio av katekumener i katolska domkyrkan kl. 18:30.

19 februari: Möte med Kommissionen för Interreligiös Dialog.

20 februari: Ekumeniskt samtal med biskop Mikael Mogren i Västerås domkyrka, kl. 18.00.

21 februari: Vesper och ekumeniskt samtal, S:t Eskils kyrka, Handen, kl. 18.00.

23-25 februari: Reträtt hos Birgittasystrarna i Djursholm: "Vardagsmystik".

26  februari-2 mars: Möte med Nordiska Biskopskonferensen i Åbo, Finland.

 

MARS

2-4 mars: Möte med stiftets pastoralråd på stiftsgården Marielund, Ekerö.

6 mars: Möte med stiftets finansråd.

7 mars:  Besök i Fisksätra; möte med de orientalisk-katolska prästerna; ekumeniskt samtal i Oscars församling, Stockholm kl. 18.00.

9-10 mars: Deltar i årsmötet för Sveriges Unga Katoliker.

11-18 mars: Semester