Kardinalens kalender

AUGUSTI

2-4 augusti: Besök hos Karmelitsystrarna i Esbo.

7 augusti: Mässa med löftesavläggelse kl. 17:00, Rögle kloster.

9 augusti: Möte med Nordiska Biskopskonferensens ständiga råd, Helsingfors.

11 augusti: Mässa och föredrag vid internationellt möte om familjen på stiftsgården Marielund, Ekerö.

12-13 augusti: Deltar i möte med "Tro och ljus" i Vadstena.

14 augusti: Besök i Heliga Hjärtas kloster, Omberg. Procession i Södertälje.

15 augusti: Mottagande som kardinal vid tacksägelsemässa i domkyrkan kl. 17:00.

21-26 augusti: Personlig reträtt.

27 augusti: Konfirmation kl. 11:00 i Kristus Konungens församling i Göteborg. Mässa på spanska med konfirmation kl. 15:00 i Varberg.

31 augusti: Taklagsfest vid Jungfru Maria kyrka i Södertälje.

 

SEPTEMBER

1 september: Mässa och möte med diakoner kl. 17:30, stiftsgården Marielund, Ekerö.

2-3 september: Deltar i nordiska katolska ungdomsdagar, Vadstena

8 september: Mässa i Kristus Konungens församling, Göteborg kl. 18.00

9 september: Deltar i studiedag om Schartau, Göteborg

10 september: Konfirmation i S:t Franciskus församling i Jönköping kl. 11.00; konfirmation i Johannes Döparens församling i Landskrona kl. 18.00

11 september:  Deltar i ekumenisk bönesamling, Sankta Klara, Stockholm

13 september: Möte med KID

15-18 september: Deltar i NBK:s höstmöte i Reykjavik

19 september: Möte med präst- och stiftsråd

20 september: Möte med tysk studiegrup

23 september: Mässa i Kungsträdgården för Franciskusdagen, kl. 11.00

24 september: Mässa i S:t Petri församling i Trollhättan kl. 11.00: mässa i S:ta Marias katolska församling i Falkenberg (Hertingkyrkan) kl. 15.00

25 september: Möte med grupp från Bonifatiuswerk

26 september: Sammanträde med stiftets finansråd

28 september: Föredrag om Sankt Josef, Ansgarskapellet, Högalid kl. 18:00

30 september: Högmässa S:t Ansgars församling i Södertälje kl. 11.00; prästvigning i Sankta Eugenia församling, Stockholm kl. 15.00

 

OKTOBER

1 oktober: Predikan i Immanuelskyrkan, Norrköping kl. 11:00; mässa i Sankt Olai församling i Norrköping kl. 15.00

2 oktober: Mässa för S:ta Thérèse av Jesusbarnet, Kristus Konungens församling kl. 18.00

3 oktober: Deltar i öppnandet av Svenska kyrkans kyrkomöte, Uppsala

5-7 oktober: Deltar i möte med PLA i Haag och Leiden