Biskopens kalender

JUNI

3 juni: Deltar i kaldéisk liturgi i Mikaelikyrkan i Skärholmen kl. 10.00. Pingstvigilia i domkyrkan kl. 17.00.

4 juni: Konfirmation i Domkyrkoförsamlingen kl. 09.45. Mässa på polska i S:t Johannes kyrka kl. 12.00. Mässa på engelska i S:ta Eugenia församling kl. 18.00.

5 juni: Samtalsdag om "En enda kyrka" i Bjärka Säby.

6 juni: Mässa och sakramentsprocession i Vasakyrkan i Göteborg kl. 11.00.

7 juni: Möte med SKR.

9 juni: Mässa och invigning av tillbyggnad på stiftsgården i Marielund kl. 18.00

10 juni: Konfirmation i S:ta Maria Magdalena församling i Göteborg kl. 15.00.

11 juni: Konfirmation i S:t Petri församling i Trollhättan kl. 11.00. Konfirmation i S:t Sigrids församling i Borås kl. 16.00.

14 juni: Överlämnande av Franciskus-ikon till påve Franciskus i Rom.

17 juni: Deltar i kaldéisk liturgi med första kommunion i S:t Nikolai församling i Linköping kl. 10:00

18 juni: Högmässa och sakramentsprocession i domkyrkan kl. 10:00. Konfirmation i S:ta Katarina församling i Falun kl. 18:00.

19-21 juni: Reträtt "Petrus och Maria" på Berget i Rättvik.

24 juni: Mässa i Kronobäcks klosterruin kl. 10:00.

25 juni: Mässa och procession med anledning av franciskanklostrets 750-årsminne, S:t Nikolai församling i Ystad.

28 juni: Konsistorium i Rom.

29 juni: Mässa i Peterskyrkan med påve Franciskus tillsammans med övriga nya kardinaler, kardinalskollegiet och ärkebiskopar metropoliter.