Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka

Kaldéerna behövde en ny kyrka

Ett stort antal orientaliska kristna har under senare år kommit till Sverige på grund av kriget i Syrien och förföljelsen av kristna i Irak. Många av dem har bosatt sig i Södertälje där det redan finns ca 1000 kaldéiska familjer. I deras gamla hemtrakter har många kaldéiska kyrkor förstörts av bl.a. terrorgruppen IS.

Behovet av en ny kyrka har varit akut. Därför beslutade biskop Anders att stiftet skull samla in pengar för att bygga en kyrka åt kaldéerna.

En projektgrupp från biskopsämbetet tillsammans med representanter för kaldéerna arbetade under två år med fundraising och kontakter med myndigheter. Byggnationen startade under 2016 och kyrkan invigdes den 8 december 2017. Kyrkan byggdes helt och hållet med insamlade medel och donationer. Den kaldéiska gruppen i Södertälje har varit mycket engagerad och aktiv i insamlingen. 

                                         Kaldeiska ungdomar i Vadstena under stiftsvallfärden 2015.

Ett mångfunktionellt centrum

Det kaldéiska centret är en mötesplats för många människor. Här kommer barn att få trosundervisning och träffa jämnåriga med samma bakgrund. Här kan nyanlända möta det nya hemlandets kultur och språk, men också kunna träffa släkt och grannar för att tillsammans fira de kaldéiska högtiderna. Här  finns plats för ungdomssamlingar och andakt. 

Kyrkans utformning och färg

Kyrkans exteriör är i mörkt trä. Vi bad Anna Axberg - som är arkitekten som har ritat Jungfru Maria kyrka - att berätta om utformningen av kyrkan och varför den ser ut som den gör:

”Det som starkast påverkat formgivningen av Kaldéiskt kulturcentrum-Jungfru Maria kyrka är de knappa ekonomiska ramarna. Stiftet har satt en stram budget och inom den givna ramen har vi eftersträvat att ge de orientaliska katolikerna största möjliga kyrkorum och största möjliga lokaler för undervisning och andra aktiviteter för unga och äldre.

De enkla geometriska formerna har även givits av målet att den nya kyrkobyggnaden ska vara långsiktigt hållbar med låga driftkostnader.

Inspiration till den mörka kulören har vi hämtat från de äldsta bevarade träkyrkorna i Norden. Virket i dessa har över tiden mörknat till en färgskala som spänner mellan brunt och nästan svart. Flera av dessa kyrkor byggdes också med knappa medel och i enkla geometriska former.

Stiftet har en tät dialog med den orientaliska gruppen och även vi arkitekter deltar i denna dialog.”

 

Tyska katoliker har hjälpt till genom Bonifatiuswerk

Under många år har Stockholms katolska stift fått stor ekonomisk hjälp från den tyska stiftelsen Bonifatiuswerk. Bonifatiuswerk stöder uppförande, köp och underhåll av kyrkor men också pastorala och karitativa projekt i stift och i församlingar. Stiftelsen får sina medel genom kollekter, gåvor och insamlingar. Det är vanliga tyska katoliker som solidariskt ger för att hjälpa katoliker som lever i minoritetskyrkor.