Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka

Kaldéerna behöver en ny kyrka

Ett stort antal orientaliska kristna har under senare år kommit till Sverige på grund av kriget i Syrien och förföljelsen av kristna i Irak. Många av dem har bosatt sig i Södertälje där det redan finns ca 1000 kaldéiska familjer. I deras gamla hemtrakter har många kaldéiska kyrkor förstörts av bl.a. terrorgruppen IS.

Just nu använder kaldéerna i Södertäljeområdet en f.d. protestantisk kyrka för sina gudstjänster men lokalen är alldeles för liten. Behovet av en ny kyrka är akut. Därför har biskop Anders beslutat att stiftet ska samla in pengar för att bygga en kyrka åt kaldéerna.

En projektgrupp från biskopsämbetet tillsammans med representanter för kaldéerna arbetar med fundraising och kontakter med myndigheter. Byggnationen startade under 2016 och kyrkan ska invigas i början av december 2017. Den kaldéiska gruppen i Södertälje har varit mycket engagerad och aktiv i insamlingen. 

                                         Kaldeiska ungdomar i Vadstena under stiftsvallfärden 2015.

Ett mångfunktionellt centrum

Det kaldéiska centret kommer att bli en mötesplats för många människor. Här kommer barn att få trosundervisning och träffa jämnåriga med samma bakgrund. Här kommer nyanlända att möta det nya hemlandets kultur och språk, men också kunna träffa släkt och grannar för att tillsammans fira de kaldéiska högtiderna. Här kommer finnas plats för ungdomssamlingar och andakt. 

Kyrkans utformning och färg

Kyrkans exteriör kommer vara i mörkt trä. Vi bad Anna Axberg - som är arkitekten som har ritat Jungfru Maria kyrka - att berätta om utformningen av kyrkan och varför den ser ut som den gör:

”Det som starkast påverkat formgivningen av Kaldéiskt kulturcentrum-Jungfru Maria kyrka är de knappa ekonomiska ramarna. Stiftet har satt en stram budget och inom den givna ramen har vi eftersträvat att ge de orientaliska katolikerna största möjliga kyrkorum och största möjliga lokaler för undervisning och andra aktiviteter för unga och äldre.

De enkla geometriska formerna har även givits av målet att den nya kyrkobyggnaden ska vara långsiktigt hållbar med låga driftkostnader.

Inspiration till den mörka kulören har vi hämtat från de äldsta bevarade träkyrkorna i Norden. Virket i dessa har över tiden mörknat till en färgskala som spänner mellan brunt och nästan svart. Flera av dessa kyrkor byggdes också med knappa medel och i enkla geometriska former.

Stiftet har en tät dialog med den orientaliska gruppen och även vi arkitekter deltar i denna dialog.”

 

Kyrkan finansieras genom gåvor

Jungfru Marias kyrka kommer att finansieras enbart genom gåvor. Om kyrkan ska bli verklighet måste många vara med och bidra. Varje gåva är värdefull och välkommen, oavsett hur stor eller liten den är. Kontonumret för donationer är BG 261-9047 eller Swish: 1236449409  

Kontakta gärna projektgruppen om du har frågor kring projektet eller bara vill veta mer.

Telefon: 08-50 55 76 86 eller 08-462 66 32.

E-mail: fundraising@katolskakyrkan.se

Läs mer på www.kkc-jmk.org och på facebook: Kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka

 

Tyska katoliker hjälper till genom Bonifatiuswerk

Under många år har Stockholms katolska stift fått stor ekonomisk hjälp från den tyska stiftelsen Bonifatiuswerk. Bonifatiuswerk stöder uppförande, köp och underhåll av kyrkor men också pastorala och karitativa projekt i stift och i församlingar. Stiftelsen får sina medel genom kollekter, gåvor och insamlingar. Det är vanliga tyska katoliker som solidariskt ger för att hjälpa katoliker som lever i minoritetskyrkor.

 

Följ byggnationen av kyrkan dag för dag

På byggplatsen i Hovsjö där Jungfru Maria kyrka ska byggas finns en kamera som tar bilder var sjunde minut och som gör att man kan följa utvecklingen dag för dag.

Klicka här för att se den senaste bilden

Klicka här för att se den senaste bilden inifrån kyrkan.