Koinonia Johannes Döparen

Koinonia John the Baptist

Ordensgemenskapen ’Koinonia Johannes döparen’ är en privat kristtrogen organisation för att främja den nya evangelisationen i enlighet med cIc can. 312.

Festdag: 24 juni

 

Koinonia Giovanni Battista

Dobřanská 41, 301 00 Plzeň-Valcha

Czech Republic

Telefon: + 420 377 423 585

E-post: seg@koinoniagb.org

 

Federazione delle Koinonie Giovanni Battista

Via casale 20

36010 cogollo del cengio (VI)

Italy

Telefon: +39 0445 320 442

E-post: leg@koinoniagb.org

 

Djursholm

Svalnäsvägen 10

182 63 Djursholm

Telefon: 08–446 51 10

E-post: koinonia.swedesen@gmail.com

 

Wiesława Koczułap

Radka Marcinčakova