Sjukhussjälavård

Ansvarig för sjukhussjälavård i Sverige

f. Sebastian Torvald Jansson, Stockholm

E-post: sebastian.torvald.jansson@katolskakyrkan.se

 

Göteborg

sr. Antonia Wurzer OSF

Tel: 031-709 64 87

Mobiltel: 072-722 15 11

E-post: antonia.wurzer@katolskakyrkan.se

 

Stockholm

kanik Marcus Künkel

Tel: 08-644 46 02

Mobiltel: 070-278 15 12

E-post: chn.kunkel@icrsp.org

 

Vilohemmet Maria Regina, Nacka

sr. M. Mikaela Wenk SSND

Tel: 08-716 43 83

Mobiltel: 073-657 85 89

E-post: mikaelawenk@gmail.com