Måndag den 12 februari

Läsning                                                                                                                       Jak 1:1–11

 

Hälsningar från Jakob, Guds och herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i förskingringen.

                      Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Ni vet ju att om er tro består provet ger den uthållighet. Men uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar, så att ni blir fullkomliga och hela, utan någon brist. Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om. Men han skall be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar en våg på havet som drivs och jagas av vinden. En sådan människa, tvehågsen och vacklande i allt hon gör, skall inte vänta sig något av Herren.

                      En ringa broder skall vara stolt över sin upphöjelse, en rik över sin ringhet; han skall försvinna som blommorna i gräset. Solen går upp med sin hetta och sveder gräset, så att blommorna faller av och skönheten förgår. Så skall den rike vissna bort mitt i all sin strävan.

 

Responsoriepsalm                                                         Ps 119:67–68,71–72, 75–76 (R. 77a)

 

R. Må din barmhärtighet, Herre, komma över mig, så att jag får leva.

 

Innan jag fick lida, for jag vilse,

                      men nu håller jag mig vid ditt ord. R.

 

Du är god och gör vad gott är.

                      Lär mig dina stadgar. R.

 

Det var mig gott att jag blev tuktad,

                      så att jag fick lära dina stadgar. R.

 

Din lag är mig bättre

                      än tusentals stycken guld och silver. R.

 

Herre, jag vet att dina domar är rätta

                      och att du har tuktat mig i trofasthet. R.

 

Låt din godhet vara min tröst,

                      så som du har lovat din tjänare. R.

 

 

Halleluja                                                                                                                         Joh 14:6

 

V. Jag är vägen, sanningen och livet.

Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 8:11–13

 

Vid den tiden kom fariseerna till Jesus och började diskutera med honom. För att sätta honom på prov bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade djupt och sade: »Varför vill detta släkte ha ett tecken? Sannerligen om detta släkte skall få något tecken.« Så lämnade han dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön.