Lördag den 17 februari

Läsning                                                                                                                   Jes 58:9b–14

 

Så säger Herren:

 

Om hos dig inte får finnas någon som pålägger ok

och pekar finger och talar vad fördärvligt är,

om du delar med dig av din nödtorft åt den hungrige

och mättar den som är i betryck,

då skall ljus gå upp för dig i mörkret,

och din natt skall bli lik middagens sken.

Och Herren skall ständigt leda dig.

Han skall mätta dig mitt i ödemarken

och ge styrka åt benen i din kropp.

Och du skall vara lik en vattenrik trädgård

och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter.

Och dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna,

du skall åter upprätta grundvalar från forntida släkten,

och du skall kallas »han som murar igen revor«,

»han som återställer stigar, så att man kan bo i landet«.

Om du är varsam med din fot på sabbaten,

så att du inte på min heliga dag utför dina sysslor,

om du kallar sabbaten din lust

och Herrens helgdag en äredag,

ja, om du ärar den, så att du inte går dina egna vägar

eller sköter dina sysslor eller talar tomma ord,

då skall du finna din lust i Herren,

och jag skall föra dig fram över landets höjder

och ge dig till näring din fader Jakobs arvedel.

Ja, så har Herrens mun talat.

 

Responsoriepsalm                                                                                       Ps 86:1–6 (R. 11a)

 

R. Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning.

 

Herre, vänd ditt öra till mig och svara mig,

                      ty jag är fattig och förtryckt.

Skydda mig, min Gud, ty jag är dig trogen,

                      rädda din tjänare som förtröstar på dig. R.

 

Herre, var mig nådig,

                      ty hela dagen ropar jag till dig.

Låt mig få glädjas över din hjälp,

                      ty till dig, Herre, lyfter jag min själ. R.

 

Du, Herre, är god och förlåtande,

                      stor i nåd mot dem som åkallar dig.

Lyssna, Herre, till mitt rop,

                      och ge akt på mina böner. R.

 

Lovsång                                                                                                                  Jfr Hes 33:11

 

V. Jag har ingen lust till den ogudaktiges död, säger Herren, utan till att han vänder om från sin väg och får leva.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 5:27–32

 

Vid den tiden fick Jesus se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: »Följ mig!« Levi lämnade allt och steg upp och följde honom.

                      Levi gav en fest för Jesus i sitt hus, och där var en mängd tullindrivare och andra, som låg till bords med dem. Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sade till hans lärjungar: »Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?« Jesus svarade: »Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare.«