Fredag den 16 februari

Läsning                                                                                                                      Jes 58:1–9a

 

Så säger Herren Gud:

 

Ropa med full hals, utan återhållsamhet.

Häv upp din röst som en basun

och förkunna för mitt folk deras överträdelse,

för Jakobs hus deras synder.

Väl söker de mig dag ut och dag in

och vill ha kunskap om mina vägar.

Som om de var ett folk som övade rättfärdighet

och inte övergav sin Guds rätt,

så frågar de mig om rättfärdighetens lagar

och vill att Gud skall komma till dem:

»Vad tjänar det till att vi fastar, när du inte ser det,

att vi späker oss, när du inte märker det?«

Men se, på era fastedagar sköter ni era sysslor,

och alla era arbetare driver ni bara på.

Och se, ni håller er fasta med kiv och split,

med hugg och slag av gudlösa nävar.

Ni håller inte mer fasta på sådant sätt

att ni kan göra er röst hörd i höjden.

Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha?

Skulle detta vara en rätt späkningsdag?

Att man hänger med huvudet som ett sävstrå

och sätter sig i säck och aska,

vill du kalla sådant att hålla fasta,

att fira en dag till Herrens behag?

Nej, detta är den fasta som jag vill ha:

att ni lossar orättfärdiga bojor

och löser okets band,

att ni ger de förtryckta fria

och krossar sönder alla ok,

ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige

och skaffar de fattiga och husvilla husrum,

att du klär den nakne, var du ser honom,

och ej drar dig undan för den som är ditt kött och blod.

Då skall ljus bryta fram för dig som en morgonrodnad,

och dina sår skall läkas med hast,

och din rätt skall då gå framför dig

och Herrens härlighet följa dina spår.

Då skall Herren svara, när du åkallar honom.

När du ropar, skall han säga: »Se här är jag.«

 

Responsoriepsalm                                                                     Ps 51:3–6a,18–19 (R. jfr 19b)

 

R. Ett förkrossat hjärta skall du inte förakta.

 

Gud, var mig nådig i din godhet,

                      utplåna mina överträdelser i din stora barmhärtighet.

Två mig väl från min missgärning,

                      och rena mig från min synd. R.

 

Ty jag känner mina synder,

                      mina överträdelser är alltid inför mig.

Mot dig allena har jag syndat

                      och gjort vad ont är i dina ögon. R.

 

Ty du har inte behag till offer,

                      då skulle jag ge dig sådana;

                      du har inte lust till brännoffer.

Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande,

                      ett förkrossat och bedrövat hjärta

                      skall du, Gud, inte förakta. R.

 

Lovsång                                                                                                                    Jfr Am 5:14

 

V. Sök vad gott är, och inte vad ont är,

för att ni må leva.

Då skall Herren vara med er.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 9:14–15

 

Vid den tiden kom Johannes lärjungar fram till Jesus och frågade: »Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?« Jesus svarade: »Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.«