Söndag den 21 januari

TREDJE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen                                                                                                  Jona 3:1–5,10

 

Herrens ord kom till Jona, han sade: »Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller.« Och Jona gav sig i väg till Nineve, så som Herren hade sagt.

        Nineve var en oerhört stor stad: det tog tre dagar att färdas genom den. Jona började gå genom staden. Han gick en dag, och han förkunnade: »Om fyrtio dagar skall Nineve förstöras.« Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta, och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg.

        När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med; han lät det inte ske.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 25:4–5b,6–9 (R. 4a)

 

R. Herre, lär mig dina vägar.

 

Herre, lär mig dina vägar,

        visa mig dina stigar.

Led mig i din sanning, lär mig,

        du som är min Gud, min räddare. R.

 

Herre, kom ihåg din barmhärtighet,

        den godhet du alltid har visat.

Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,

        tänk på mig i din trofasthet,

        Herre, du som är god. R.

 

Herren är pålitlig och god,

        därför visar han syndarna vägen.

Han leder de ödmjuka rätt,

                      de ödmjuka lär han sin väg. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 624

 

Andra läsningen                                                                                                 1 Kor 7:29–31

 

Bröder, tiden krymper. Även de som har en hustru måste nu leva som om de ingen hade, de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte fick behålla det och de som lever i världen som om de inte levde av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut.

 

Halleluja                                                                                                                     Mark 1:15

 

V. Tiden är inne, Guds rike är nära.

Omvänd er och tro på evangeliet.

 

Evangelium                                                                                                          Mark 1:14–20

 

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: »Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.«

                      När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.