Måndag den 19 mars

JOSEF, JUNGFRU MARIAS BRUDGUM

Högtid

 

Första läsningen                                                                                2 Sam 7:4–5a,12–14a,16

 

Herrens ord kom till Natan. Han sade: »Gå och säg till min tjänare David: Så säger Herren: När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv. Och jag skall befästa hans kungadöme. Han skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evig tid. Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son. Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå inför dig till evig tid. Ja, din tron skall vara befäst för evig tid.«

 

Responsoriepsalm                                                                         Ps 89:2–5,27,29 (R. jfr 37)

 

R. Hans ätt skall evigt bestå.

 

Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i evighet,

                      jag vill låta min mun förkunna din trofasthet

                      från släkte till släkte.

Ja, jag säger: För evig tid skall nåd byggas upp.

                      I himlen, där befäster du din trofasthet. R.

 

»Jag har slutit ett förbund med min utvalde,

                      med ed har jag lovat min tjänare David:

Jag skall befästa din ätt för evig tid

                      och bygga din tron från släkte till släkte.« R.

 

Han skall kalla mig så: Du min fader,

                      min Gud och min frälsnings klippa.

Jag skall bevara min nåd åt honom i all evighet,

                      och mitt förbund med honom skall stå fast.« R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 657

 

Andra läsningen                                                                                       Rom 4:13,16–18,22

 

Det var inte genom lagen som Abraham eller hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Därför är tron grunden för att nåden skall gälla och löftet stå fast för alla hans efterkommande, inte bara för dem som håller sig till lagen utan också för dem som har tro som Abraham. Han är allas vår far, som det står skrivet: Jag har gjort dig till far till många folk, och han är det inför den som han trodde på, Gud, som ger de döda liv och talar om det som ännu inte finns som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk, enligt ordet: Så talrik skall din avkomma bli. Därför räknades han som rättfärdig.

 

Lovsång                                                                                                                            Ps 84:5

 

V. Saliga de som bor i ditt hus,

de lovar dig ständigt.

 

Evangelium                                                                                              Matt 1:16,18–21,24a

 

Jakob blev far till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus.

                      Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« När Josef vaknade, gjorde han som Herrens ängel hade befallt.

 

eller:

 

Evangelium                                                                                                            Luk 2:41–51

 

Jesu föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom, vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: »Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.« Han svarade: »Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?« Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt.