Onsdag den 20 december

Läsning                                                                                                                      Jes 7:10–14

 

Herren talade till Ahas och sade: »Begär ett tecken från Herren, din Gud - du må begära det antingen nedifrån djupet eller uppifrån höjden.« Men Ahas svarade: »Jag begär inget, jag vill inte fresta Herren.«

                      Då sade Jesaja: »Så hör då, ni av Davids hus: Är det er inte nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni också pröva min Guds tålamod? Så skall då Herren själv ge er ett tecken: Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel.«

 

Responsoriepsalm                                                                                    Ps 24:1–6 (R. jfr 10)

 

R. Herren kommer. Han är ärans konung.

 

Jorden är Herrens och allt som finns på den,

                      jordens krets och de som bor där.

Det är han som har grundat den på haven

                      och fäst den över strömmarna. R.

 

Vem får gå upp på Herrens berg,

                      vem får träda in i hans helgedom?

Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rent,

                      den som inte vänder sin själ till lögn. R.

 

Han skall få välsignelse av Herren,

                      och rättfärdighet av Gud, sin frälsare.

Detta är det släkte som frågar efter honom,

                      som söker ditt ansikte, du Jakobs Gud. R.

 

Halleluja

 

V. O Davids nyckel, du spiran i Israels hus,

du öppnar, och ingen kan tillsluta,

du tillsluter, och ingen kan öppna.

Kom och led ut de fånga ur fängelset,

dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 1:26–38

 

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.