Måndag den 18 december

Läsning                                                                                                                        Jer 23:5–8

 

Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David. Han skall regera som konung och ha framgång, och han skall skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. I hans dagar skall Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta skall vara det namn han skall få: Herren vår rättfärdighet.

                      Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då man inte mer skall säga: »Så sant Herren lever, han som har fört Israels barn upp ur Egyptens land«, utan »Så sant Herren lever, han som har fört upp Israels hus’ släkt och hämtat dem ut ur nordlandet, och ur alla andra länder till vilka jag hade drivit dem bort.« Och så skall de få bo i sitt land.

 

Responsoriepsalm                                                                                  Ps 72:2,12–13,18–19

 

R. Herren kommer, han ger oss rättfärdighet och frid.

 

Gud, ge dina lagar åt konungen,

                      åt konungasonen din rättfärdighet.

Må han rättrådigt döma ditt folk

                      och ge dina betryckta deras rätt. R.

 

Ty han skall rädda den fattige som ropar,

                      den betryckte och den som ingen hjälper.

Han skall vara god mot den arme och fattige,

                      de fattigas liv skall han rädda. R.

 

Lovad vare Herren Gud, Israels Gud,

                      som ensam gör under!

Och lovat vare hans härliga namn för evigt,

                      och hela jorden vare full av hans ära! R.

 

Halleluja

 

V. O Adonai, Gud som leder Israel,

du uppenbarade dig i den brinnande busken

och gav din lag på Sinai berg.

Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 1:18–24

 

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.