Fredag den 22 december

Läsning                                                                                                                1 Sam 1:24–28

 

Hanna tog med sig Samuel till Silo tillsammans med tre tjurar, en efa mjöl och en lägel vin. Så förde hon honom in i Herrens hus i Silo. Men gossen var ännu helt ung. Och de slaktade tjuren och förde så gossen fram till Eli. Och hon sade: »Hör mig, min herre. Så sant du lever, min herre, jag är den kvinna som stod här bredvid dig och bad till Herren. Om denne gosse bad jag. Nu har Herren gett mig vad jag bad honom om. Därför vill också jag nu ge honom tillbaka åt Herren. Så länge han lever, skall han vara given åt Herren.« Och de tillbad där Herren.

 

Responsoriepsalm                                                                               1 Sam 2:1,4–8d (R. 1a)

 

R. Mitt hjärta jublar över Herren.

 

Mitt hjärta jublar över Herren,

                      Herren har upphöjt mitt horn.

Min mun öppnas vitt mot mina fiender,

                      jag gläder mig över din hjälp. R.

 

Herren bryter sönder hjältarnas bågar,

                      men de stapplande får rusta sig med kraft.

De som var mätta måste ta lega för bröd,

                      men de som hungrade hungrar inte mer.

Den ofruktsamma får föda sju gånger om,

                      men den som var barnrik vissnar bort. R.

 

Herren dödar och gör levande,

                      han för ner i dödsriket och upp därifrån.

Han gör fattig och han gör rik,

                      han slår ner och han reser upp. R.

 

Han upprättar den ringe ur stoftet,

                      han lyfter den fattige ur dyn,

han låter honom sitta bredvid furstar,

                      han låter honom inta en äroplats. R.

 

Halleluja

 

V. O jordens Konung, du folkens längtan,

du hörnsten som bryter ned skiljemurarna

och gör allt till ett:

kom och rädda människan, som du danat av jorden.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 1:46–56

 

Vid den tiden sade Maria:

 

»Min själ prisar Herrens storhet,

min ande jublar över Gud, min frälsare:

han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.

Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:

stora ting låter den Mäktige ske med mig,

hans namn är heligt,

och hans förbarmande med dem som fruktar honom

varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,

han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner,

och han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar han med sina gåvor,

och rika skickar han tomhänta bort.

Han tar sig an sin tjänare Israel

och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham

och hans barn, till evig tid.«

 

Maria stannade hos Elisabet omkring tre månader och återvände sedan hem.