Söndag den 10 december

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

 

Första läsningen                                                                                               Jes 40:1–5,9–11

 

Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.

Ge nytt mod åt Jerusalem,

kungör att hennes träldom är över,

att hennes skuld är sonad,

att Herren straffat henne dubbelt

för alla hennes synder.

 

En röst ropar:

Bana väg för Herren genom öknen,

gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!

Alla dalar skall höjas,

alla berg och höjder sänkas.

Oländig mark skall jämnas

och branter bli till slätt.

Herrens härlighet skall uppenbaras,

och alla människor skall se det.

Herren har talat.

 

Gå upp på ett högt berg

med ditt glädjebud, Sion,

ropa ut ditt glädjebud

med hög röst, Jerusalem.

Ropa, var inte rädd,

säg till Judas städer:

Er Gud kommer!

Herren Gud kommer i all sin styrka,

han härskar med mäktig arm.

Sin segerlön har han med sig,

de han vunnit går framför honom.

Som en herde vallar han sin hjord.

Han tar upp lammen i sin famn

och bär dem i sina armar,

han driver tackorna varligt.

 

Responsoriepsalm                                                                               Ps 85:9ab,10–14 (R. 8)

 

R. Herre, visa oss din godhet, och ge oss din hjälp!

 

Jag vill höra vad Gud säger.

                      Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna

De som fruktar honom har nära till hans hjälp,

                      hans härlighet bor i vårt land. R.

 

Godhet och trofasthet möts,

                      fred och rättvisa omfamnar varandra.

Trofasthet spirar ur jorden,

                      rättvisa blickar ner från himlen. R.

 

Herren själv ger allt gott,

                      vårt land ger sin gröda.

Rättvisa går framför honom,

                      fred och välgång i hans spår. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 655

 

Andra läsningen                                                                                                    2 Pet 3:8–14

 

En sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.

                      Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

                      Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga.

 

Halleluja                                                                                                                      Luk 3:4,6

 

V. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.

Alla människor skall se Guds frälsning.

 

Evangelium                                                                                                              Mark 1:1–8

 

Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

 

                      Se, jag sänder min budbärare före dig,

                      han skall bereda vägen för dig.

                      En röst ropar i öknen:

                      Bana väg för Herren,

                      gör hans stigar raka

 

— så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.«