Söndag den 19 november

TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen                                                                         Ords 31:10–13,19–20,30–31

 

Att finna en driftig hustru, vem förunnas det —

långt mer än pärlor är hon värd.

Blint litar hennes man på henne,

och vinsten uteblir inte.

Dagligen är hon honom till nytta,

aldrig till skada.

Efter att ha skaffat ull och lin

arbetar hon med flinka händer.

Lätt hanterar hon sländtrissan

och håller sländan i handen.

Mot de svaga räcker hon ut handen,

hon öppnar sin famn för de fattiga.

Älsklighet kan bedra, skönhet förgår,

för sin gudsfruktan skall en hustru prisas.

Överlämna åt henne hennes mödas lön,

må hon prisas i portarna för sina verk.

 

Responsoriepsalm                                                                                  Ps 128:1–5 (R. jfr 1a)

 

R.  Lycklig den som fruktar Herren och vandrar på hans vägar.

 

Lycklig den som fruktar Herren

                      och vandrar på hans vägar.

Du skall njuta frukten av din möda.

                      Lycklig du! Det skall gå dig väl. R.

 

Som en vinstock som bär frukt

                      är hustrun i ditt hus,

som plantor av olivträd

                      är barnen kring ditt bord. R.

 

Så blir den man välsignad som fruktar Herren.

                      Må Herren välsigna dig från Sion,

så att du får se Jerusalems lycka i alla dina dagar

                      och får se barn till dina barn. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se 615

 

Andra läsningen                                                                                                  1 Thess 5:1–6

 

Om tid och stund behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: »Allt är lugnt och tryggt«, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra.

 

Halleluja                                                                                                            Jfr Joh 15:4a,5b

 

V. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, säger Herren.

Om någon är kvar i mig, bär han rik frukt.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 25:14–30

 

Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar: »Det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.«

 

eller (kortare läsning):

 

Evangelium                                                                                              Matt 25:14–15,19–21

 

Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar: »Det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’»