Söndag den 15 oktober

TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen                                                                                                    Jes 25:6–10a

 

Herren Sebaot skall på detta berg

hålla gästabud för alla folk,

ett gästabud med feta rätter och starkt vin,

med feta, mustiga rätter och starkt, klarat vin.

På detta berg skall han utplåna

den slöja som höljer alla folk,

det dok som skyler alla folkslag.

Han skall utplåna döden för alltid.

Herren Gud skall torka tårarna från alla kinder

och göra slut på sitt folks förnedring

överallt på jorden.

Herren har talat.

Den dagen skall man säga:

Se, detta är vår Gud,

den räddare vi hoppades på.

Detta är Herren som vi hoppades på,

låt oss jubla av glädje,

han kom till vår räddning.

Herren håller sin hand över detta berg.

 

Responsoriepsalm                                                                                              Ps 23 (R. 6cd)

 

R. Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

Herren är min herde,

                      ingenting skall fattas mig.

Han för mig i vall på gröna ängar,

                      han låter mig vila vid lugna vatten.

Han ger mig ny kraft

                      och leder mig på rätta vägar,

                      sitt namn till ära. R.

 

Inte ens i den mörkaste dal

                      fruktar jag något ont,

ty du är med mig,

                      din käpp och din stav gör mig trygg. R.

 

Du dukar ett bord för mig

                      i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja

                      och fyller min bägare till brädden. R.

 

Din godhet och nåd skall följa mig

                      varje dag i mitt liv,

och Herrens hus skall vara mitt hem

                      så länge jag lever. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 621

 

Andra läsningen                                                                                           Fil 4:12–14,19–20

 

Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheters evighet, amen.

 

Halleluja                                                                                                                Jfr Ef 1:17–18

 

V. Må vår Herre Jesu Kristi Fader ge vårt inre öga ljus,

så att vi ser vilket hopp han har kallat oss till.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 22:1–14

 

Vid den tiden talade Jesus till översteprästerna och fariseerna i liknelser: »Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.

                      När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade: ’Min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara. Då sade kungen till tjänarna: ’Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder.’ Många är bjudna, men få är utvalda.«

 

eller (kortare läsning):

 

Evangelium                                                                                                           Matt 22:1–10

 

Vid den tiden talade Jesus till översteprästerna och fariseerna i liknelser: »Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.«