Fredag den 11 augusti

Läsning                                                                                                                5 Mos 4:32–40

 

Mose talade till folket och sade: »Fråga framfarna tider, dem som har varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga från himmelens ena ända till den andra om någonsin något så stort som detta har skett eller om man har hört talas om något som är detta likt, om något folk har hört Guds röst tala ur elden, såsom du har hört, och ändå har blivit vid liv, eller om någon gud har försökt att komma och hämta ett folk åt sig ut från ett annat folk, genom hemsökelser, tecken och under, genom krig, genom stark hand och uträckt arm, och genom stora, fruktansvärda gärningar, vilket allt Herren, er Gud, har gjort med er i Egypten, inför dina ögon. Du har själv fått se det, för att du skulle veta att Herren är Gud och ingen annan än han. Från himmelen har han låtit dig höra sin röst för att undervisa dig, och på jorden har han låtit dig se sin stora eld, och du har hört hans ord ur elden. Eftersom han nu älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem och själv med sin stora kraft förde dig ut ur Egypten och fördrev för dig folk som var större och mäktigare än du och lät dig komma in i deras land och gav det åt dig till arvedel, så som nu har skett, därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan. Och du skall hålla hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, för att det må gå dig väl och dina barn efter dig och för att du må länge leva i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för alltid.«

 

Responsoriepsalm                                                                              Ps 77:12–16,21 (R. 12a)

 

R. Jag vill prisa Herrens gärningar.

 

Jag vill prisa Herrens gärningar,

                      ja, jag vill tänka på dina forna under,

jag vill begrunda alla dina gärningar

                      och tänka på dina verk. R.

 

Gud, din väg är helig. Vem är en gud så stor som Gud?

                      Du är Gud, en Gud som gör under,

                      du har uppenbarat din makt bland folken. R.

Du räddade ditt folk med din väldiga arm,

                      du räddade Jakobs och Josefs barn.

Så förde du ditt folk som en hjord

                      genom Moses och Arons hand. R

 

Halleluja                                                                                                                      Matt 5:10

 

V. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem hör himmelriket till.

 

Evangelium                                                                                                         Matt 16:24–28

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå i mina spår, måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike.«