Torsdag den 22 juni

Läsning                                                                                                                 2 Kor 11:1–11

 

Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig — visst gör ni det. Jag vakar över er lika svartsjukt som Gud, jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen överlistade Eva med sin slughet, så skall också era tankar förföras och lockas bort från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer och förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än den ni en gång fick eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni gladeligen ut med det. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare, är jag inte klen i min kunskap, och den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er.

                      Var det rent av en synd jag begick när jag gjorde mig ödmjuk för att ni skulle upphöjas och förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra församlingar har jag plundrat genom att ta betalt av dem för att kunna hjälpa er. När jag var hos er och hade det svårt, låg jag ändå ingen till last; bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. Jag har alltid varit noga med att inte ligga er till last, och kommer alltid att vara det. Vid Kristi sanning som är i mig: min stolthet över detta skall ingen i hela Achaia kunna ta ifrån mig. Varför handlar jag så? För att jag inte älskar er? Det vet Gud att jag gör.

 

Responsoriepsalm                                                                                Ps 111:1–4,7–8 (R. 7a)

R. Herrens verk är trofasthet och rätt

eller: Halleluja.

 

Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta

                      i församlingen, mitt ibland de trogna.

Stora är Herrens gärningar,

                      de begrundas av alla som har sin glädje i dem. R.

 

Majestät och härlighet är vad han gör,

                      hans rättfärdighet består i evighet.

Han vill att man skall minnas hans under,

                      nådig och barmhärtig är Herren. R.

 

Hans händers verk är trofasthet och rätt,

                      oryggliga är alla hans ordningar.

De står fasta för alltid och för evigt,

                      de fullbordas med trofasthet och rättvisa. R.

 

Halleluja                                                                                                                  Rom 8:15bc

 

V. Vi har fått en ande som ger söners rätt,

så att vi kan ropa: »Abba! Fader!«

 

Evangelium                                                                                                             Matt 6:7–15

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När ni ber, skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Så skall ni be:

 

Vår fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

 

Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.«