Söndag den 21 maj

SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

 

Första läsningen                                                                                            Apg 8:5–8,14–17

 

Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop, och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden.

                      Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes, som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. Ty ännu hade Anden inte kommit över någon av dem, de var bara döpta i herren Jesu namn. Men nu lade apostlarna sina händer på dem, och de fick helig ande.

 

Responsoriepsalm                                                                     Ps 66:1–3a,4–7a,16,20 (R. 1)

 

R. Höj jubel till Gud, hela världen

eller: Halleluja.

 

Hylla Gud, hela världen, spela och ära hans namn,

                      ära honom med lovsång!

                      Säg till Gud: Väldiga är dina verk! R.

 

Hela världen tillber dig,

                      spelar till din ära, lovsjunger ditt namn.

Kom och se Guds gärningar,

                      hans väldiga verk bland människor. R.

 

Han förvandlade havet till torr mark,

                      de gick till fots genom floden.

                      Låt oss glädjas över honom.

Han härskar för evigt i sin makt.

                      Hans ögon vakar över folken. R.

 

Kom och lyssna, alla som fruktar Gud,

                      jag skall berätta vad han gjort för mig.

Lovad vare Gud, som inte avvisade min bön,

                      inte vägrade mig sin nåd. R.

 

eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 645

 

Andra läsningen                                                                                                  1 Pet 3:15–18

 

Herren, Kristus, skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar, om det är Guds vilja, än för onda.

                      Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden.

 

Halleluja                                                                                                                       Joh 14:23

 

V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,

och min fader skall älska honom,

och vi skall komma till honom.

 

Evangelium                                                                                                            Joh 14:15–21

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom.«