Katolskt Magasin

Chefredaktör

Bitte Assarmo

Telefon: 08-410 19 740

Mobiltelefon: 0768-67 91 18

E-post: bitte.assarmo@katolsktmagasin.se

 
Layout, annonser, hemsida, prenumeration

Mattias Lindström

Telefon: 08-410 19 742

Mobiltelefon: 0733-50 01 68

E-post: mattias.lindstrom@katolsktmagasin.se

 

 

 

Månatliga Katolskt Magasin är en nyhetstidning som utges av stiftelsen Katolsk Kyrkotidning med stöd av Stockholms katolska stift. Läs mer om KM här.