Stiftsnyheter

Pingstnovena

25/5 - 2017

Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande, och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld. Ge oss ljus, ledning och inspiration så att vi ser, förstår och handlar rätt. Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja och följa Honom som är vägen, sanningen och livet. Ge oss ett hopp förankrat i Gud, v...

Biljetter till konsistorium 28 juni och mässa 29 juni i Rom

23/5 - 2017

Onsdagen den 28 juni kl. 16:00 äger konsistoriet - då biskop Anders formellt blir kardinal - rum i Peterskyrkan i Rom. Torsdagen den 29 juni kl. 09:30 firar påven mässa i Peterskyrkan tillsammans med de fem nya kardinalerna, kardinalskollegiet och det senaste årets nyutnämnda ärkebiskopar. Stock...

Vad är en kardinal?

21/5 - 2017

En kardinal är en del av ett särskilt kollegium som har som privilegium att välja biskop av Rom. Enligt den ordning som nu råder ingår kardinaler som är yngre än 80 år i den konklav som väljer ny biskop av Rom. En kardinal står också till påvens förfogande, antingen som en del av kollegiet som...

Biskop Anders Arborelius OCD om utnämningen till kardinal

21/5 - 2017

Det är förstås en stor glädje att just vår del av världen får denna uppmärksamhet av påven, även om jag själv känner en viss bävan! Vi gläder oss också åt att Sverige och Skandinavien hamnar mer på den världsvida katolska kartan, liksom att katolska kyrkan hamnar mer på kartan här. Efter reformat...

Påven utnämner biskop Anders Arborelius OCD till kardinal

21/5 - 2017

Påven Franciskus har i dag 21 maj i samband med Regina Caelibönen på Peterplatsen utnämnt biskop Anders Arborelius OCD till kardinal. Konsistoriet då påven "skapar" kardinaler äger rum 28 juni. Dagen efter, 29 juni, på Petrus och Paulus högtid firar påven mässan tillsammans med de fem nya kardina...

Bibeln för små och stora

19/5 - 2017

Många har längtat efter en katolsk barnbibel och nu presenterar KPN "Bibeln för små och stora". I 33 berättelser från Gamla och Nya testamentet får man stifta bekantskap med Bibeln. Boken har ett stort format och många illustrationer vilket gör den lämplig att läsa och berätta ur även för barngr...

Domkyrkans äldre del 125 år

17/5 - 2017

Nu på torsdag den 18 maj firar biskopen högmässa kl. 17 i S:t Eriks domkyrka på S:t Eriks högtid. I samband med den mässan uppmärksammas att det i år är 125 år sedan som domkyrkans äldre del invigdes. Efter mässan blir det församlingsfest i domkyrkosalen. Den 9 oktober 1892 invigdes S:t Eriks ky...

Budskap till månaden Ramadan och`Id al-Fitr: "Kristna och muslimer: Vårda vårt gemensamma hem"

17/5 - 2017

Vatikanen har genom det Påvliga rådet för interreligiös dialog publicerat sitt budskap inför Ramadan och `Id al-Fitr. I år är titeln för budskapet "Kristna och muslimer: Vårda vårt gemensamma hem". Man tar därmed upp ett ämne som anknyter till påven Franciskus’ encyklika ”Laudato si’”, som ju va...

Följ byggnationen av Jungfru Maria kyrka inifrån

10/5 - 2017

I vintras startade byggnationen av kaldéiskt kulturcentrum Jungfru Maria kyrka i Södertälje och tidigare har vi informerat om att man kan se hur kyrkans exteriör växer fram genom en webkamera som tar bilder var sjunde minut: http://webcam.sefabbygg.se/cam2/image.jpg Nu kan vi följa hur bygget fo...

Nu finns en ny bok i KUÄF:s skriftserie

5/5 - 2017

KUÄF har publicerat ännu en ny bok (nr 11)  i sin skriftserie. Boken heter Vårt släktes hälsa eller ohälsa - "att bygga på berggrunden eller på lös sand" (Matt 7:24-27). Distributionen av boken sker genom KUÄF Översättningen till svenska är gjord av Göran Fäldt 2017. Läs mer om KUÄF:s arbet...

Bitte Assarmo får stipendium från journalistförbundet

4/5 - 2017

Bitte Assarmo - chefredaktör för Katolskt Magasin - har blivit beviljad stipendium från journalistförbundet för kompetensutveckling. Stipendiet ska användas för redaktionsbesök hos katolska tidningar och tidskrifter i New York i syfte att bredda kompetens och kontaktnät. Av 400 sökande valdes al...

Maria-uppenbarelserna i Fátima 100 år

28/4 - 2017

Med anledning av det i år är 100 år sedan jungfru Maria uppenbarade sig för tre barn i Fátima i Portugal har biskopen skrivet ett brev till stiftet och en bön som finns för nedladdning här.  

SVT direktsänder korsvägsandakt från Rom på långfredagen

12/4 - 2017

SVT2 kommer att på långfredagen, den 14 april, att direktsända korsvägsandakten från Colosseum i Rom där påve Franciskus medverkar. Sändningen pågår kl. 21:15-22:45. Svensk kommentator är Kaj Engelhart.  

Uttalande från den Nordiska biskopskonferensens möte i Hamburg

12/4 - 2017

På den Nordiska biskopskonferensens möte i Hamburg, som ägde rum i förra veckan, formulerade biskoparna ett uttalande angående påve Franciskus postsynodala skrivelse ”Amoris Laetitia”. Här finns hela uttalandet på svenska.

Kardinal Angelo Bagnascos hälsning till biskop Anders Arborelius OCD 8 april 2017

10/4 - 2017

S:t Gallen, 8 april 2017 Ers Excellens, det fasansfulla slår oss alla i det nya terrordåd, med avlidna och skadade, som igår skedde i Stockholm. Vi kan aldrig vara likgiltiga inför hur människolivet banaliseras och hur trygghet och fred förstörs. Stilla veckan inleds nu och mot bakgrund av denn...

Sveriges interreligiösa råd håller gemensam minnesstund vid Sergels torg idag kl. 17:00

10/4 - 2017

I eftermiddag kl. 17:00 samlas representanter från olika religioner vid Sergels torg för att hålla en gemensam minnesstund och hedra offren för terrorattacken i fredags. Alla är välkomna.

Nordiska Biskopskonferensens uttalande med anledning av terrordådet i Stockholm

8/4 - 2017

Hamburg 7 april 2017 Med bestörtning och skräck har vi, biskopar från den Nordiska Biskopskonferensen, som fram till förmiddagen idag varit samlade i plenum i Hamburg, erfarit händelsen i den Svenska huvudstaden Stockholm. Vårt deltagande och medkänsla är i denna tid av sorg och osäkerhet med de...

Biskopens uttalande angående terrordådet i Stockholm

8/4 - 2017

Kära bröder och systrar! Stockholm har drabbats av ett fasansfullt terrordåd och vi är alla chockade och bestörta över att det meningslösa och hänsynslösa våldet har kommit oss så nära. Mer och mer inser vi att vi lever i en sårad värld och hur sårbara vi människor är. Vi ber för alla offer och...

Stiftsmeddelande april 2017

6/4 - 2017

Här finns det senaste stiftsmeddelandet för nerladdning.

Ny apostolisk nuntie utnämnd för Sverige och Island

6/4 - 2017

Påven Franciskus har idag, torsdagen den 6 april, utnämnt ärkebiskopen James Patrick Green, titulärärkebiskop av Altinum, till apostolisk nuntie för Sverige och Island. Ärkebiskopen Green är född i USA och har senast tjänstgjort i Peru. Som nuntiaturråd tjänstgjorde han vid nuntiaturen för de nor...

Platsannons - vi söker en ungdomskonsulent

5/4 - 2017

Angående Uppdrag gransknings reportage om SSPX

5/4 - 2017

Uppdrag granskning sänder onsdagen den 5 april ett program om övergrepp mot minderåriga begångna av präster tillhörande brödraskapet SSPX i Frankrike. Sexuella övergrepp mot minderåriga är avskyvärda brott, i synnerhet när de begås av präster. Dessa brott ska alltid anmälas till polis och kyrkli...

Nya priorinnor hos Birgittasystrarna O SS S

3/4 - 2017

Birgittasystrarnas generalabbedissa moder Fabia Kattakayams besökte Sverige 22-29 mars. Under hennes besök utsågs syster M. Beata Rohdin O SS S till ny priorinna för Birgittaklostret i Djursholm och syster M. Massimiliana Wawrusiewicz O SS S till ny priorinna för Birgittagården i Falun. Samti...

Påvens fastebudskap i svensk översättning

23/3 - 2017

Här finns en komplett svensk översättning av påve Franciskus fastebudskap för 2017.  

Aktuella kurser från nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund (SST)

22/3 - 2017

KOMPETENSUTVECKLING FÖR LEDARE INOM TROSSAMFUNDEN Kursen ger redskap att orientera sig i dagens samhälle och är en chans att tillsammans med andra ledare inom trossamfunden undersöka hur det svenska samhället och det egna trossamfundet fungerar i relation till varandra. Nytt för årets kurs är a...

KPN har en ny hemsida

17/3 - 2017

Idag lanserar Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) sin nya hemsida som man man hittar på www.kpn.se På den nya hemsidan kan man smidigt anmäla sig till kursen och hitta nämndens material. Under rubriken "Resurser" erbjuder man många gratis resurser till kateketer genom söndagens evangelium för ba...

Påvens fastebudskap 2017

13/3 - 2017

Årets budskap för fastetiden från påve Franciskus bär titeln ”Ordet är en gåva. Andra personer är en gåva” och i sitt budskap förklarar påven hur viktig fastetiden är för att förnya och intensifiera sitt andliga liv med hjälp av Guds ord, sakramenten och i relationen med sin nästa. Vatikanradi...

Möjlighet att söka stipendium ur stiftelsen Elisabethssystrarnas Barnhemsfond

13/3 - 2017

Nu kan man ansöka om stipendium ur stiftelsen "Elisabethsystrarnas Barnhemsfond" för år 2017. Stiftelsens ändamål är att främja och stödja katolsk ungdoms uppfostran och bildning i Sverige.   Uppgifter som skall finnas med i ansökan (högst en A4-sida): Vem är du? Kortfattad beskrivning av di...

Teologisk studievecka i Osnabrück

6/3 - 2017

Ansgarwerk Osnabrück ordnar åter med en teologisk studievecka i Haus Ohrbeck i närheten av Osnabrück från måndag den 26 juni till måndag den 3 juli 2017. Temat är: Sträva efter att hålla fred (Ps.34:15). Det blir i huvudsak föredrag om bibliska texter. Ansgarwerk står för resa och uppehälle. Man...

Herdabrev för fastetiden

27/2 - 2017

Herdabrev för fastetiden 2017 – be, se,   Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift, fastetiden är en nådens tid, då vi får öppna oss för Guds faderliga och moderliga omsorg om sina barn. ”Kan då en moder glömma sitt barn, så att hon inte har förbarmande med sin livsfrukt? Och om hon...

Så firar vi fastan 2017

27/2 - 2017

Varje år manar kyrkan oss enligt gammal tradition till bön, fasta och bot som förberedelse för påskhögtiden. Jesus själv fastade 40 dagar i öknen, och vi är kallade att förena oss med honom. Fastan vill hjälpa oss att bli mindre beroende av det materiella. Medan kroppen fastar får själen näring....

In memoriam moder Birgitta Abrahamsson

24/2 - 2017

Den 19 februari somnade, den första priorinnan moder Birgitta Abrahamsson OSB i Heliga Hjärtas Kloster in. Hon föddes utanför den gamla klosterorten Skänninge år 1933. Redan i unga år uppfattade hon en kallelse till gudsvigt liv och kom som 19-åring till Ersta, och blev diakonissa och sjuksköters...

Stiftsmeddelandet för februari

22/2 - 2017

Här finns det senaste stiftsmeddelandet för nerladdning.

Moder Birgitta Abrahamsson OSB avliden

22/2 - 2017

Söndagen den 19 februari somnade Moder Birgitta Abrahamsson OSB, Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg, in omgiven av sina systrar. Hon blev 83 år. Under årtionden ledde hon klostergemenskapen genom många förändringsprocesser. 1988 upptogs systrarna i den katolska kyrkan, och snart påbörjades planer...

Fasteinsamlingen 2017: till hungerns Sydsudan

21/2 - 2017

Det ganska okända inbördeskriget i Sydsudan är nu inne på sitt fjärde år och visar inga tecken på att mattas av. Tvärtom. Av landets drygt 11 miljoner invånare är en tredjedel på flykt i eller utanför det. Ekonomin är förödd i den egentligen oljerika unga staten och inflationen skenar. Att skaffa...

Ny förbundsrektor på Bilda

21/2 - 2017

Åsa Paborn tar över som förbundsrektor på Studieförbundet Bilda. Hon kommer närmast från rollen som publiceringschef på Utbildningsradion och har arbetat närmare 30 år i medievärlden, varav 20 år i olika chefspositioner på Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion samt SBS Radio...

Nuntien för de nordiska länderna går i pension

20/2 - 2017

Den apostoliska nuntien i Norden, Hans Excellens ärkebiskop Henryk Józef Nowacki, går i pension och lämnar Sverige. Nuntien är påvens officielle och diplomatiske representant (ambassadör) i ett land eller en region. Stockholms katolska stift återkommer med information om när vi får en ny nuntie...

Syster Madeleine Fredell OP i radions morgonandakt

19/2 - 2017

Den kommande veckan (20-24 februari) är det syster Madeleine Fredell som håller i morgonandakterna i P1. Programmen startar kl. 05:45. Alla avsnitt kan också höras här.  

Ny bok i KUÄF:s skriftserie

14/2 - 2017

Nu finns en ny bok i KUÄF:s skriftserie (nr 10) "Det sakramentala äktenskapets teologi" av kardinal Marc Ouellet. Texten är tagen ur det större verket "Mystery and Sacrament of Love - A Theology of Marriage and the Family for the New Evangelization". Översättningen till svenska är gjord av Göran...

Adventsinsamlingen gav nästan 1,8 miljoner kronor

13/2 - 2017

Stiftets och Caritas Sverige adventsinsamling för att hjälpa barn på flykt att få tillgång till utbildning gav 1 752 010 kronor. De insamlade pengarna kommer nu att i lika delar skickas till: Caritas Syrien som startar ett nytt skolprojekt i östra delen av Aleppo för barn som är internfly...

1 2 3 4 5 6 7