Nu finns en ny bok i KUÄF:s skriftserie

KUÄF har publicerat ännu en ny bok (nr 11)  i sin skriftserie. Boken heter Vårt släktes hälsa eller ohälsa - "att bygga på berggrunden eller på lös sand" (Matt 7:24-27).

Distributionen av boken sker genom KUÄF

Översättningen till svenska är gjord av Göran Fäldt 2017.

Läs mer om KUÄF:s arbete här.