Interreligiöst utbildningsprogram i Skåne - september till november 2017

Kursinbjudan till unga ledare inom trossamfunden och religiösa församlingar:
LEDARSKAP, RELIGION OCH DEMOKRATI 2017 – i Skåne
 
Är du ung aktiv inom ett trossamfund i Skåne och vill utveckla ditt ledarskap? Är du intresserad av frågor som rör mänskliga rättigheter och konflikthantering? Är du beredd att utmana dina förutfattade meningar om andra samfund och religioner? Sök till det interreligiösa utbildningsprogrammet Ledarskap, religion och demokrati!
 
SST anordnar i samverkan med Open Skåne, DemokratiAkademin och Sveriges Interreligiösa råd ett utbildningsprogram med fokus på demokrati, ledarskap och religion där vi samlar unga ledare från olika trossamfund. 2017 vänder vi oss särskilt till unga ledare i södra Sverige.
 
Idén bakom Ledarskap, religion och demokrati är att erbjuda dig som ung ledare en möjlighet att fördjupa dina teoretiska kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter och samtidigt utveckling av dina praktiska färdigheter i ledarskap och projektledning. Målsättningen är att du som genomgår programmet fördjupar din förmåga att leda grupper med ett demokratiskt förhållningssätt och stärks i din ledarroll.
 
Läs mer om programmet: Ledarskap, religion och demokrati 2017
Anmäl dig direkt vi den här länken: Anmälningsformulär LRD 2017
 
Sista datum att söka: 15 augusti 2017.