ENTRÉ

 

 

In laudem gloriae.

Gud till pris och ära.

Katolska Biskopsämbetet | Götgatan 68, Box 4114, 102 62 Stockholm 

Telefon: 08-462 66 00 | E-post: info@katolskakyrkan.se