Avancerad sökning »

Stockholms Katolska Stift

Stockholms katolska stift bildades år 1953. Sverige hade precis infört religionsfrihetslagen (1951) som lämnade den enskilde fritt om han vill tillhöra någon kyrka eller inte. Antalet katoliker i landet hade ökat till följd av krigsårens flyktingströmmar och nu ansåg man i Rom att tiden var mogen att ge den Katolska kyrkan i Sverige ställning av eget stift. Men det skulle dröja till 1998 tills stiftet fick en svensk biskop, Anders Arborelius.

 

Trots namnet omfattar Stockholms katolska stift hela landet med 44 församlingar spridda från Ystad i söder till Luleå i norr. Gudstjänst firas även på betydligt flera platser än så, i egna kapell och i lånade lokaler.

 

Katolska kyrkan i Sverige räknar idag cirka 106 873 medlemmar men antalet troende katoliker i landet är avsevärt mycket större. Vi uppskattar antalet till omkring 150 000 personer av de mest skiftande nationaliteter och språk.

 

Den Katolska kyrkan rymmer andra riter än den romerska eller latinska. Flera orientaliska katolska kyrkor är företrädda i landet.

 

Den Katolska kyrkans moderna historia i Sverige startade år 1783 då ett så kallat apostoliskt vikariat upprättades med en biskop eller präst som ansvarig för själavården av de katoliker som bodde i Sverige.

 

 

Stockholms katolska stifts historia

 

År 2003 firade Stockholms katolska stift sitt 50-års jubileum. I jubileumsboken "Stockholms katolska stift 50 år" skrev professor Magnus Nyman, initierat och personligt, en historisk exposé över katolikernas situation i Sverige, från Ansgar till vår tid.

 

Hämta sidan som PDF-fil

 

 

Studiebesök

 

Vill du göra ett studiebesök hos någon katolsk församling?

 

Ring och boka tid på församlingens expedition.

 

Församlingar »

 

Statistik

Allt till Guds ära

Vid årsskiftet  den 31.01.2015

 

Medlemmar

inskrivna       

 

Församlingar          

 
Dop                     

Konversioner    

Första kommunion           

Vigslar        

 

Antal avlidna  

Utträden ur kyrkan 

   

 

Biskopar     

 

Präster       

Varav

Stiftspräster   

Ordenspräster   

Icke-prästvigda

ordensbröder 

 

Ständiga

diakoner   

 

Ordenssystrar  

110 174

 

 

44          

 

1 381    

62   

 

652 

350

 

578

 

727

 

 

1  

 

160     

 

78  

82   

 

8

 

31  

 

 

173

Hämta sidan som PDF fil »


 

 

FÖRSAMLINGSORDNING FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT
Första upplagan 2009 »

 

MILJÖPOLICY FÖR STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT»

 

BEREDSKAPSPLAN MOT SEXUELLA ÖVERGREPP PÅ BARN OCH UNGDOMA

Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift