Avancerad sökning »
 

 

" Jag tackar er alla för er kärlek till Kristus och hans Kyrka och för att ni vill visa er trohet och solidaritet."

 

Biskop

Anders Arborelius ocd

 
 

För mer information

Gemensamma medlemsregistret

Michel Louis

Tfn: 08-462 66 09
Fax: 08-714 82 50

 

E-post: michel.louis@katolskakyrkan.se

E-post: kyrkoavgift@katolskakyrkan.se

Kyrkoavgift

 

Solidaritet är en bärande tanke i den katolska kyrkan. Kyrkans medlemmar har i alla tider tagit ansvar för kyrkans verksamhet på ett eller annat sätt. Idag gör vi det enklast genom att avstå en liten del av vår lön i en gemensam kyrkoavgift.
 

Romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av den världsvida katolska kyrkan som leds av påven i Rom. Enligt katolska kyrkans kyrkolag, Codex Iuris Canonici (CIC) ska medlemmarna stödja kyrkan enligt biskopens och biskopskonferensens riktlinjer. De nordiska biskoparna har beslutat om en medlemsavgift på 1 procent av den beskattningsbara inkomsten. Med stöd i svensk lag (1999:291) får katolska kyrkan i Sverige hjälp med debitering och redovisning av kyrkoavgiften av Skatteverket.


Information om kyrkoavgift på olika språk

Hämta sidan som PDF-fil

 Frågor och svar om kyrkoavgiften
På svenska >>

På engelska >>

 
 

 

Dispensen kan sökas senast              den 31 oktober före aktuella inkomståret och sändas till: 

Katolska biskopsämbetet

Box 4114

102 62 Stockholm

 

Dispensblanketter kan hämtas i din lokala församling fr.o.m. 1 juli

Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift