Avancerad sökning »

Vår biskop

Ladda ner filen i PDF format

 

God eukaristisk sommar 2014 »

Långfredagen 2014 »

Skärtorsdagens kvällsmässa 2014 »

Palmsöndagen 2014 »

Oljevigningsmässa 2014 »

Askonsdagen 2014 »

Fasteherdabrev 2014 »

Pastoral Letter for Lent 2014 »

 Så firar vi fastan 2014  »


 

 

In Laudem Gloriae
Gud till pris och ära

 

(Ef 1:12)

 

Valspråket

"In Laudem Gloriae" är ett uttryck för att allt det jag är och gör skall vara till den treenige Gudens förhärligande.

 

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta

plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud.

 

Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare.

Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

 

Ladda ner 

Herdabrev för slutet av Trons år, Kristus Konungens högtid 24.11.2014  

PDF-format

 

 

Biskop Anders Arborelius föredrag  under Trons år

 
 

Fullständigt namn: Lars Anders Arborelius

 

Född: 24 september 1949 i Sorengo, Schweiz. Uppvuxen i Lund med sin mor som var bibliotekarie.

 

Konverterade: November 1969 i S:ta Elisabeths kapell i Malmö.

 

Studier: Fil mag i moderna språk – engelska, spanska och tyska - vid Lunds universitet.

 

 

Kloster: Inträdde i Karmelitklostret i Norraby 1971. Avlade eviga löften i Brügge, Belgien, 1977.

 

Präststudier: Teologi- och filosofistudier i Brügge och Rom. I Rom studerade han vid Teresianum, karmeliternas universitet.

 

Prästvigning: 8 september 1979 i Malmö. Det var biskop Hubertus Brandenburgs första prästvigning i stiftet. 

 

Biskop: Utnämnd 17 november 1998. Biskopsvigd 29 december 1998 i St Eriks Domkyrka i Stockholm av bl a biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney cp. Biskop Anders är den förste svenskfödde biskopen i Sverige sedan den lutherska reformationen på 1500-talet.

 

Biskopens valspråk: In laudem gloriae. Gud till pris och ära.

Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift