Avancerad sökning »

Vår biskop

Ladda ner filen i PDF format

 

God eukaristisk sommar 2014 »

Långfredagen 2014 »

Skärtorsdagens kvällsmässa 2014 »

Palmsöndagen 2014 »

Oljevigningsmässa 2014 »

Askonsdagen 2014 »

Fasteherdabrev 2014 »

Pastoral Letter for Lent 2014 »

 Så firar vi fastan 2014  »

God, eukaristisk sommar!

 

Vi har precis firat Kristi Kropps och Blods högtid. På flera platser i vårt stift har vi kunnat bära ut det Allraheligaste i procession på gator och torg. Också i det offentliga rummet får vi visa vår tro på att Jesus Kristus lever och verkar, inspirerar och välsignar oss alla här och nu. Själv fick jag bära monstransen genom Ystad, där mycket ännu minner om den katolska medeltiden. Denna högtid sammanföll i år med midsommar, så vi kan säga att sommaren fick en eukaristisk början. På så sätt får eukaristin lysa upp och befrukta hela vår sommar. Vi har mer ledig tid och vi kan också finna mer tid för att ära och tillbe Jesus Kristus i eukaristin. När vi är på resa och semester kan vi hitta vägen till mässan. Det kan vara riktigt spännande att uppräcka nya kyrkor och kanske få delta i mässan på andra språk. Samtidigt får vi upptäcka att vi katoliker överallt är hemma, var mässan än firas på vår jord.

Eukaristi betyder tacksägelse. I mässan frambärs vår och hela Kyrkans tacksägelse av Jesus Kristus till Fadern som tack för hans nåd och kärlek. Varje gång vi firar mässan kan vi växa in i denna tacksägelsens atmosfär. Vi får tacka Gud för hans välgärningar, för frälsningens gåva. Tänker vi efter finns det så mycket att tacka för. Sommaren kan bli en tacksamhetens tid, en skola då vi övar in ett nytt sätt att leva, tänka och handla. Vi kan överallt hitta anledningar som får oss att tacka Gud.  Han möter oss i vår nästa. Hans skönhet återspeglas i naturen. Allt som omger oss kan hjälpa oss att komma Gud närmare.  Genom att tacka Gud förvandlas vi också inifrån. Vårt missnöje, vår bitterhet, ja, allt det som förgiftar vår inre atmosfär, rinner av oss. Livet blir oändligt mycket rikare om vi lever i tacksägelse. Det blir lättare att stå ut med oss, både för oss själva och för de andra.

Så småningom kan vi lära oss att leva i ett eukaristiskt klimat. Det vi tar emot i eukaristin får fortsätta att prägla vårt vanliga liv. Guds nåd lyser upp vardagens slit och släp liksom semesterns vila och avkoppling. Vi kan mer och mer upptäcka grundtonen i hela vår verklighet. Vi får bära fram allt till Gud, i tacksamhet och överlåtelse. Vi får också bära fram hela världens nöd och betryck. Vi får i solidaritet med alla som lider av krig och förföljelse ropa till Gud om hans förbarmande. Vår tacksamhet avskärmar oss inte från livets baksida. Vi känner en mystisk solidaritet med hela världens lidande och vet att det är den lidande Kristus som burit fram allt detta på sitt kors. I eukaristin blir hans korslidande närvarande. Där ser vi att han tar på sig allt lidande för att frälsa, hela, återlösa och försona. Kan vi då underlåta att falla ner i tillbedjan och tacksägelse? Sommar och semester får inte göra oss blinda för dem som lider. Eukaristin hjälper oss att växa i medlidande och empati. Den får vår kärlek och vårt engagemang att växa. Det eukaristiska klimatet kan förvandla både vårt eget och hela världens anlete.

 

+ Anders Arborelius ocd

Biskop av Stockholm katolska stift

Stockholm, 24.06.2014

 


 

 

In Laudem Gloriae
Gud till pris och ära

 

(Ef 1:12)

 

Valspråket

"In Laudem Gloriae" är ett uttryck för att allt det jag är och gör skall vara till den treenige Gudens förhärligande.

 

I vår tid har man ofta glömt bort att vår främsta

plikt - och vårt privilegium - är att ära och förhärliga Gud.

 

Människan förminskas inte av det, tvärtom, hon blir större, friare, lyckligare.

Att hjälpa människor upptäcka det är en av mina största önskningar.

 

Ladda ner 

Herdabrev för slutet av Trons år, Kristus Konungens högtid 24.11.2014  

PDF-format

 

 

Biskop Anders Arborelius föredrag  under Trons år

 
 

Fullständigt namn: Lars Anders Arborelius

 

Född: 24 september 1949 i Sorengo, Schweiz. Uppvuxen i Lund med sin mor som var bibliotekarie.

 

Konverterade: November 1969 i S:ta Elisabeths kapell i Malmö.

 

Studier: Fil mag i moderna språk – engelska, spanska och tyska - vid Lunds universitet.

 

 

Kloster: Inträdde i Karmelitklostret i Norraby 1971. Avlade eviga löften i Brügge, Belgien, 1977.

 

Präststudier: Teologi- och filosofistudier i Brügge och Rom. I Rom studerade han vid Teresianum, karmeliternas universitet.

 

Prästvigning: 8 september 1979 i Malmö. Det var biskop Hubertus Brandenburgs första prästvigning i stiftet. 

 

Biskop: Utnämnd 17 november 1998. Biskopsvigd 29 december 1998 i St Eriks Domkyrka i Stockholm av bl a biskop Hubertus Brandenburg och stiftets hjälpbiskop William Kenney cp. Biskop Anders är den förste svenskfödde biskopen i Sverige sedan den lutherska reformationen på 1500-talet.

 

Biskopens valspråk: In laudem gloriae. Gud till pris och ära.

Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift