Avancerad sökning »
2 april

Skärtorsdagens kvällsmässa i Domkyrkan kl. 19.30

3 april
Långfredagens gudstjänst i Domkyrkan kl. 15.00

4 april

Påskvigilian i Domkyrkan kl. 21.00

5 april
Påskens högmässa i Domkyrkan kl. 11.00

6 april
Konfirmation i Värnamo kl. 11.00
 

 
 
GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Marielund

     Marieudd

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

SVT direktsänder korsvägsandakt från Rom på långfredagen

 

På långfredagen, 3 april, direktsänder SVT2 en korsvägsandakt från Colosseum i Rom med påven Franciskus. Programmet sänds kl. 21:15. Kommentator är Kaj Engelhart.

 

Läs hela pressmeddelandet här >>

Dags att anmäla sig till familjekonferensen 1-3 maj!


Vi vill påminna om familjekonferensen 1-3 maj som har 7 april som sista anmälningsdag. All information om program, innehåll och anmälan finns på www.familiekonference.katolsk.dk. KUÄF har budgeterat för bidrag till deltagande familjer i form av rabatt på varje faktura.

 

Se affischen >>

 

Se program på svenska här >> 

 

Kyrkor och biståndsorganisationer uppmanar till bön för Mellanöstern

En systematisk förföljelse och etnisk rensning sker av den kristna minoriteten i Syrien och Irak. Många lever på flykt i en humanitär katastrof av obeskrivliga mått. Även andra religiösa grupper utsätts och drivs iväg från sina hem. Styrelserna för Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet uppmanar sina medlemskyrkor och medlemsorganisationer att under palmsöndagen gemensamt be för situationen i Mellanöstern.
-För troende är bönen en viktig kraft och vi uppmanar därför till en gemensam förbön i de gudstjänster som firas på palmsöndagen den 29 mars, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Den gemensamma bönen och hela pressmeddelandet från Sveriges Kristna Råd hittar du här.

 

Påven förkunnar ett extraordinärt jubileumsår: Barmhärtighetens År


På tvåårsdagen av valet till påve, fredagen den 13 mars, förkunnade påve Franciskus - under en predikan i Peterskyrkan - ett jubileumsår som ska fokusera på Guds barmhärtighet. Detta Heliga År inleds den kommande högtiden för den Obefläckade Avlelsen den 8 december 2015, och kommer att avslutas söndagen den 20 november 2016 på Kristus Konungens dag. Organiseringen av detta jubileum kommer att skötas av Påvliga Rådet för främjandet av den Nya Evangelisationen.

 

Läs hela påvens predikan >>

 

"I Syrien fastar vi hela tiden"


Denna reflektion i fastetid publicerade biskop Antoine Audo, kaldeisk biskop av Aleppo och ordförande för Caritas Syrien, i slutet av februari i år på Caritas Internationalis hemsida. Den ger en omtumlande bild av den verklighet som människorna i Syrien lever i nu när inbördeskriget i landet går in på sitt fjärde år.

Läs mer >>

 

Påven Franciskus fastebudskap 2015

 


"Visa fasthet" (Jak 5:8)

 

Kära Bröder och Systrar!

Fastan är en tid av förnyelse för hela Kyrkan, för varje gemenskap och varje enskild troende. Framför allt är det en "tid av nåd" (2 Kor 6:2). Gud begär inte någonting av oss som han inte först själv har givit oss. "Vi älskar därför att han först älskade oss" (1 Joh 4:19). Han är inte otillgänglig för oss. Var och en av oss har en plats i hans hjärta. Han känner oss vid namn, han har omsorg om oss och han överger oss inte när vi vänder honom ryggen. Han visar intresse för var och en av oss; hans kärlek hindrar honom från att vara likgiltig inför det som sker med oss. När vi är friska och har det bra brukar vi glömma bort de andra (något som Gud Fadern aldrig gör): vi bryr oss inte om de andras problem, de andras lidande och de orättvisor som de får utstå ... Vårt hjärta blir kallt. Så länge som jag själv är tämligen frisk och har det bra tänker jag inte på de som är mindre lyckligt lottade. Idag har den här själviska likgiltigheten antagit globala proportioner så att vi till och med kan tala om en globaliserad likgiltighet. Det är ett problem som vi som kristna måste se i vitögat.

Läs hela budskapet >>

 

Herdabrev för fastan 2015 - Omvänd er och vägra hata, Guds rike är nära!


Kära systrar och bröder i Kristus!
"Tiden är inne" (Mark 1:15). Fastetiden är redan inne, och i år kommer mitt herdabrev först till den första söndagen i fastan. Vi har redan fått askan på våra pannor och berett vårt hjärta att gå in i denna bönens och besinningens tid för att följa Jesus på hans väg upp till Jerusalem. Under denna heliga tid får vi "alltmer tränga in i kunskapen om Kristus" - som det heter i dagens kollektbön - och vad denna kunskap innebär för vårt liv här och nu. Liksom Jesus drog sig undan i öknen under fyrtio dagar, får vi under Andens ledning förbereda oss på påskens och uppståndelsens nya liv. För att kunna ta emot detta glada budskap och förvandlas av det, måste vi också få smaka något av öknens ensamhet och enkelhet. Vi får upptäcka den helt speciella glädje, som ligger i att kunna avstå från vår tid, våra pengar och nöjen för att sätta Gud och vår nästa i centrum. "Omvänd er och tro på budskapet" (Mark 1:15), säger Jesus. Som kristna måste vi alltid vara beredda att omvända oss från allt vad synd och själviskhet heter. Under fastetiden inbjuds vi både att förnya vår personliga bönerelation med Jesus Kristus och fördjupa vår konkreta efterföljelse av honom som inte "har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna" (Matt 20:28)

 

"Kristus själv dog för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud" (1 Pet 3:18). Under fastetiden mediterar vi över Jesu lidande och död och får så ta till oss och förvandlas av den självutgivande kärlek, som blir uppenbarad i hans heliga hjärta. Det är min bön att denna fastetid för oss alla skall bli en förnyelsens tid, så att vi alla kan verka med än större iver för det glada budskapet, för rättvisa och fred, för försoning och enhet, så att våld och hat, förtryck och terror kommer på skam. "Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet" (Mark 1:15).
Stockholm, Askonsdagen 2015

 

+Anders Arborelius ocd 

 

Läs hela herdabrevet:

på svenska  på engelska  på kroatiska

 

Biskopens vardagstips: be medan du väntar

Biskop Anders höll på Askonsdagen en predikan under mässan i Domkyrkan om att väntan aldrig behöver vara slöseri med tid utan att man ska betrakta väntan i vardagen som ett tillfälle till bön. Köer till snabbköpskassan och förseningar i tunnelbanan är utmärkta tillfällen att be istället för att bli irriterad och otålig. Tidningen Dagen skrev om biskopens predikan i ett inlägg som heter "Biskopens vardagstips: Be medan du väntar". Du kan läsa hela notisen här>>

Människor på flykt i Centralafrikanska republiken. Bild: Caritas Internationalis

Fasteinsamlingen 2015 går till flyktingar

 

Jag var hemlös och ni tog hand om mig (Matteus 25:35)

Flyktingar är medmänniskor som av olika skäl tvingas överge sitt hem, sitt arbete, sin skola och sina vänner. Sin säkerhet. Många tar sin tillflykt i ett annat land, men ännu fler söker skydd någon annanstans inom det egna landet.

 

Som kristna och som människor har vi ett ansvar att så gott vi förmår hjälpa vår nästa som lider. Och vi ska då komma ihåg att vår herre Jesus själv började sitt liv som flykting. 

 

Det är möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810 - 1312. Märk din gåva "Fastan 2015". Alla bidrag som kommer in under fastan, på Palmsöndagen och under påsken kommer att gå oavkortade till flyktingarna som behöver våra gåvor.

Läs hela informationen >>

Läs fastebrevet >>

 

Nordisk katolsk familjekonferens 1-3 maj 2015


I början av maj är det dags för familjekonferens i Köpenhamn. Konferensens mål är att styrka familjernas sammanhållning och låta äktenskapets sakrament bli en ny evangeliserande kraft i vår tid. Du hittar information om program, innehåll, anmälan etc. på www.familiekonference.katolsk.dk. Notera gärna att KUÄF har budgeterat för bidrag till deltagande familjer i form av rabatt på varje faktura. För bidrag till transporter och resor till mötet, föreslår KUÄF att deltagare talar med sina församlingar.

 

Se affischen >>

 

Se program på svenska här >> 

 

Foto: Tina Sundström Engelhart

Överlämning av budkavlen "Vägra hata" i Storkyrkan


Söndagen den 1 februari överlämnades budkavlen om att "Vägra hata" i Storkyrkan i Stockholm, i närvaro av bl a kungafamiljen. Lena Posner-Körösi, Judiska centralrådet, läste upp texten. I fonden en interreligiös delegation med representanter för buddhismen, islam, syriska ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan (Kaj Engelhart, t.v.).

 

Caritas Sverige förmedlade över 5,1 miljoner kronor till behövande under 2014


Pressmeddelande: 2014 var ett svårt år för människor på många ställen i världen. Den katolska biståndsorganisationen Caritas Sverige agerade för att hjälpa och samlade in 5,1 miljoner kronor från svenska givare som gick direkt - och oavkortat - till de behövande. Av den insamlade summan gick hälften till syriska flyktingar i Syrien, Libanon, Jordanien och Turkiet. Nästan 1 miljon gick till irakiska flyktingar i norra Irak.

Läs hela pressmeddelandet >>

 

 

Påven Franciskus budskap

för firandet av världsböndagen för fred

 

Påven Franciskus tema för den 48:e Världsdagen för Fred, den 1:a januari 2015, har fått sin inspiration ur aposteln Paulus brev till Filemon (1,15-16) och orden: "Inte längre slavar, utan bröder".

 

Budskapet som inledningsvis beskriver Guds plan för mänskligheten, kan delas i två delar. Den första fokuserar på olika aspekter av slaveri igår och idag, och på de bakomliggande orsakerna, medan den andra delen uppmanar till att finna gemensamma lösningar, på något som påven Franciskus väljer att beskriva som ett "avskyvärt fenomen".

 

Påvens budskap börjar som en bön, om slut på krig, konflikter och lidanden, epidemier och naturkatastrofer. Sedan påminner påven Franciskus om att människan är skapt att leva i relation, hon ”förverkligas i mellanmänskliga relationer inspirerade av rättvisa och kärlek”. Han inbjuder till att "erkänna och respektera hennes värdighet, frihet och autonomi" och i relationerna fokusera på "respekt, rättvisa och välgörenhet".

 

Den andra delen av budskapet som beskriver lösningar manar till ett gemensamt engagemang och till en globalisering av broderskapet. 

 

Påven använder sig avslutningsvis av dessa starka ord: Bli inte medbrottslingar! Må inte män och kvinnor av god vilja vara delaktiga i detta onda, och titta bort när de ser ”mänsklighetens lidande bröder och systrar, som berövas frihet och värdighet”. ”Vi står inför "ett globalt fenomen som överstiger samhällenas och nationernas kompetens”, skriver påven, en ”globalisering av likgiltighet" som måste bekämpas med en "globalisering av solidariteten och broderskapet", för att återge offren för människohandeln hopp.

 

Läs hela påvens budskap för fred 2015-01-01 (svenska) >> 

 

engelska    franska    tyska    italienska    polska    spanska    arabiska

 

 

 

Påve Franciskus i öppenhjärtig intervju

 

Den största argentinska dagstidningen La Nación har publicerat en lång intervju med påven Franciskus, där han uttalar sig öppenhjärtigt om en rad ämnen: familjesynoden, frånskilda och omgifta katoliker, reform av Vatikanens kuria, enskilda kardinaler som varit omtalade, motstånd mot honom själv samt nya planerade utlandsresor.

 

Påven hänvisade till synodens avslutande rapport, till slutbudskapet från synoden från de deltagande biskoparna och till sitt eget tal vid synodens avslutning för korrekt information om synoden. Han påpekade vidare att det - i motsats till medierapporter - inte talades om äktenskap för homosexuella på synoden, utan endast om homosexuella utifrån deras förhållande till sina familjer.

 

Han påminde vidare om att kyrkans lära om äktenskapet i sig inte berördes, utan att frågan om frånskilda och omgifta utifrån pastoral synvinkel togs upp med överläggningar om hur de kan återintegreras i kyrkan: "Vi måste förändra saker lite grann" vad gäller normer och värderingar, påpekade påven. 

 

Läs en sammanfattning av intervjun på engelska >>

Läs intervjun på spanska >>

 

 

Det gudsvigda livets år     Vita consecrata

       

 

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november. Kvällen innan hölls en bönevaka i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firade mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     tyska     italienska

 

 
Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

 

 
 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2014/2015

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Stiftsmeddelande 30 mars 2015
Stiftsungdomsdagar i Vadstena
Biskop Anders medverkar i ”Samtal om Gud” med Peter Örn
Bengt Almstedt ny rektor för Sankta Birgittas katolska folkhögskola
Ny blogg för Domino katolska studenter i Lund
 

VATIKANRADION

 

2015-03-30

Kurian: påvens nya utnämningar för Utbildning och APSA

2015-03-30

Ärkebiskop Gänswein "imponeras" av påven Franciskus

2015-03-27

Påven besöker Vita huset under hans resa till USA

2015-03-27

Påven: Heliga Teresa av Avilas liv kan förnya ordenslivet

2015-03-26

Påven: "Det är en orättvisa att inte ha ett arbete"
 
 
 

2015-03-30

USA-biskopar med flera kritiserar inlåsning av migrantfamiljer

2015-03-27

Guidad tur för hemlösa i Sixtinska kapellet

2015-03-27

Tranströmer i Signums artikelarkiv

2015-03-26

Kardinalsdebatten inför synoden går vidare

2015-03-25

Påvens Latinamerikaresa tar form

2015-03-23

Påvens miljöencyklika på gång

2015-03-23

FN:s säkerhetsråd i offentligt möte om IS:s förföljelse av kristna

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 5 2015 kommer ut den 2 maj.
Arkiv - tidigare nummer »
Följ Katolskt magasin på Facebook >> 

 

KATEKETNYTT

 

Nummer 1 / 2015

 

 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift