Avancerad sökning »
28-31 maj

Deltar i möte mellan afrikanska och europeiska biskopar, Maputo

6 juni

Mässa och sakramentsprocession, Vasakyrkan, Göteborg kl 11.00; mässa i Riddarholmskyrkan kl. 18.30

7 juni

Konfirmation i Skövde Kl 11.00 ; konfirmation i Trollhättan kl. 17.00

10 juni

Mässa och skolavslutning, S:t Eriks katolska skola, Enskede

13 juni

Konfirmation i Linköping kl. 11.00

14 juni

Konfirmation i Sankta Eugenia kl. 11.00

15-18 juni

Reträtt om Teresa av Avila, Berget, Rättvik
 
 
GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Marielund

     Marieudd

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

Årets fasteinsamling nådde 1,7 miljoner kronor


Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling till flyktingar i Mellanöstern och centrala Afrika är nu avslutad i och med att också våra församlingar sänt in sina kollekter.
Totalt nådde årets fasteinsamling 1 672 252 kronor. Detta är ett mycket uppmuntrande resultat och väl i paritet med fjolårets fasteinsamling.
Ett stort tack till alla som bidragit till detta!
Läs mer >>

 

Bild: Matthieu Alexandre / Caritas Internationalis
En Caritas-medarbetare från Tyskland besöker en by i Gorkha-provinsen som drabbats av jordbävningarna.

 

Caritas Sverige skickar 500 000 kronor till Nepal


Efter de två stora jordbävningarna i Nepal - den 25 april och den 12 maj - avtar nu efterskalven, även om mindre skalv fortfarande förekommer både i Katmandu och ute på landsbygden. Det stora hotet mot människorna har i stället blivit de jordskred som följer i jordbävningarnas spår. Ett stort sådant inträffade den 24 maj i provinsen Myagdi och tvingade tusentals människor på flykt. Fler jordskred befaras komma.

Ett stort tack till alla som bidragit med gåvor för att göra detta möjligt! 

Behovet av hjälp är ännu mycket stort. Därför kommer Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810-1312 att fortsätta vara öppet för dem som vill hjälpa människorna i Nepal. Märk din gåva med "Nepal 2015" på talongen eller överföringen. Alla gåvor går oavkortade till dem som behöver hjälpen.
Läs mer >>

 

Hur länge har jorden råd med oss?


Klimatsituationen är allvarlig och akut, tiden till förändring blir allt kortare för varje dag. Det krävs mod för att vända utvecklingen. Det skriver biskop Anders och 16 andra svenska kyrko­ledare i ett gemensamt uttalande i tidningen Dagen. Läs hela uttalandet här >>

Pingstvigilia med tacksägelse för saligförklaringen av Oscar Romero i Katolska Domkyrkan 23 maj

 

23 maj firar biskop Anders Arborelius pingstvigilian i Katolska Domkyrkan tillsammans med de andliga rörelser och sekularinstitut som är verksamma i stiftet. I samband med mässan uppmärksammas också saligförklaringen av martyren och ärkebiskopen Oscar Romero från El Salvador och detta sker i samarbete med El Salvadors ambassad. Saligförklaring är det sista steget mot att bli helgon inom katolska kyrkan.

Läs hela pressmeddelandet här >>

St:a Eugenia katolska församling i Stockholm anordnar en manifestation på lördag morgon 23 maj, först med mässa kl. 9.30 och därefter samtal kring Romero, diktläsning och uppläsningar ur delar av hans predikningar.

 

Biskop Anders Arborelius OCD med Dioscoros Benyamin Atas

Biskop Anders Arborelius ny ordförande för Sveriges kristna råd

 

Biskop Anders har valts till ny ordförande för Sveriges kristna råd (SKR). Han valdes i samband med Sveriges kristna råds årsmöte.
Läs pressmeddelandet om detta här >>

 

Bild: Elodie Perriot / Caritas Internationalis
Påve Franciskus under öppningsmässan för Caritas Internationalis generalförsamling i Rom 2015.

 

 

Den som tar del i Caritas uppdrag är ett sant Kristusvittne"


I sin predikan under öppningsmässan för Caritas Internationalis 20:e generalförsamling som började den 12 maj 2015 i Rom sade påve Franciskus att Caritas, som är den katolska kyrkans organisation för humanitära insatser och utvecklingshjälp, visar på den kraft som det kristna hoppet är. Läs hela påvens predikan här >>

 

Tillsammans mot det moderna slaveriet


Vatikanens budskap till Vesakh, en buddhistisk högtid som firas till minne av Buddhas födelse, 2015: ett budskap om att vi som buddhister och kristna, engagerade i respekten för mänskligt liv, måste samverka för att få ett slut på människohandel och modernt slaveri.

Läs hela budskapet >>

 

Påvens bön för Barmhärtighetens år


Påven har skrivit en bön för Barmhärtighetens år och han uppmanar alla troende att be denna bön. Bönen finns nu översatt till svenska av KLN och kan laddas ner här >>

 

Jubelåret kommer att inledas den 8 december i år.

 

Det finns nu också en särskild hemsida för Barmhärtighetens år med information på olika språk >>

 

Bild: Caritas Australien
Caritas Nepal delar ut förnödenheter till drabbade människor i området Dhobighat i Katmandu.

 

Caritas skickar omedelbart 23 miljoner till Nepal

 

Caritas-nätverket gjorde den 27 april 2015 en första överföring av 23 miljoner kronor (2,45 miljoner euro) till det jordbävningsdrabbade Nepal. Dessutom skickades 10 000 byggsatser för nödbostäder och 3 000 presenningar från ett gemensamt lager i Dubai till dem som ställts utan boende efter skalvet. De beräknas anlända till landet den 28 april.

 

Du kan sända en gåva till offren för jordbävningen i Nepal till Caritas Sverige biståndskonto Bg 5810-1312. Märk din gåva med "Nepal 2015" på talongen eller överföringen. 

 

Läs hela meddelandet >>

 

Katarina av Siena


Den 29 april firar vi den heliga Katarina av Siena, kyrkolärare och en av Europas skyddshelgon. Sr Madeleine Fredell OP höll nyligen ett föredrag om Katarina av Siena som finns här >>

Biskop Anders på minneshögtiden i Storkyrkan med anledning av det armeniska folkmordet


Biskop Anders Arborelius närvarade idag vid en minneshögtid i Storkyrkan i Stockholm med anledning av det armeniska folkmordet 1915. Till den ekumeniska delen av programmet hade biskopen skrivit en betraktelse om kärlek som kan läsas här >>

 

Ny hemsida mot trafficking från Påvliga Vetenskapsakademin

 

Den Påvliga Vetenskapsakademin har startat en ny hemsida i kampen att bekämpa människohandel. Påven kontaktade redan under sommaren 2013 ordföranden för Vetenskapsakademin med förslaget att bekämpa människohandel, modernt slaveri och organhandel. Sedan dess har vetenskapsakademin organiserat en rad internationella seminarier i dessa ämnen. På den nya hemsidan hittar man länkar till internationell lagstiftning mot människohandel och uppgifter om kommande evenemang som anordnas av den Påvliga Vetenskapsakademin.

Länk till den nya hemsidan: www.endslavery.va

 

Kungörelse från påven om Barmhärtighetens jubelår


Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag. Läs hela dokumentet här >>

 

 

Stockholms katolska stift hjälpte 600 äldre i krigets Syrien

 

Stockholms katolska stift arbetade under 2014 med ett projekt där fokus var att hjälpa äldre människor i det krigshärjade Aleppo i Syrien. Äldre människor glöms ofta bort i katastrofinsatser men här valde man ut 600 personer - många av dem kroniskt sjuka och funktionshindrade - med stora behov av medicinsk hjälp och akuta operationer. Pengarna till insatsen var öronmärkta för undanskymda grupper.  

 

Läs pressmeddelandet här >>

 

Justitia et Pax Europas gemensamma aktion 2015

De katolska kommissionerna för Rättvisa och Fred i Europa genomför varje år en gemensam aktion i en aktuell fråga. Årets tema behandlar den växande rasismen och främlingsfientligheten i Europa och har titeln "Den socialt exkluderande nationalismen".

 

Läs hela uttalandet >>

 

Kyrkor och biståndsorganisationer uppmanar till bön för Mellanöstern

En systematisk förföljelse och etnisk rensning sker av den kristna minoriteten i Syrien och Irak. Många lever på flykt i en humanitär katastrof av obeskrivliga mått. Även andra religiösa grupper utsätts och drivs iväg från sina hem. Styrelserna för Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet uppmanar sina medlemskyrkor och medlemsorganisationer att under palmsöndagen gemensamt be för situationen i Mellanöstern.
-För troende är bönen en viktig kraft och vi uppmanar därför till en gemensam förbön i de gudstjänster som firas på palmsöndagen den 29 mars, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Den gemensamma bönen och hela pressmeddelandet från Sveriges Kristna Råd hittar du här.

 

Påven förkunnar ett extraordinärt jubileumsår: Barmhärtighetens År


På tvåårsdagen av valet till påve, fredagen den 13 mars, förkunnade påve Franciskus - under en predikan i Peterskyrkan - ett jubileumsår som ska fokusera på Guds barmhärtighet. Detta Heliga År inleds den kommande högtiden för den Obefläckade Avlelsen den 8 december 2015, och kommer att avslutas söndagen den 20 november 2016 på Kristus Konungens dag. Organiseringen av detta jubileum kommer att skötas av Påvliga Rådet för främjandet av den Nya Evangelisationen.

 

Läs hela påvens predikan >>

 

 

Påve Franciskus i öppenhjärtig intervju

 

Den största argentinska dagstidningen La Nación har publicerat en lång intervju med påven Franciskus, där han uttalar sig öppenhjärtigt om en rad ämnen: familjesynoden, frånskilda och omgifta katoliker, reform av Vatikanens kuria, enskilda kardinaler som varit omtalade, motstånd mot honom själv samt nya planerade utlandsresor.

 

Påven hänvisade till synodens avslutande rapport, till slutbudskapet från synoden från de deltagande biskoparna och till sitt eget tal vid synodens avslutning för korrekt information om synoden. Han påpekade vidare att det - i motsats till medierapporter - inte talades om äktenskap för homosexuella på synoden, utan endast om homosexuella utifrån deras förhållande till sina familjer.

 

Han påminde vidare om att kyrkans lära om äktenskapet i sig inte berördes, utan att frågan om frånskilda och omgifta utifrån pastoral synvinkel togs upp med överläggningar om hur de kan återintegreras i kyrkan: "Vi måste förändra saker lite grann" vad gäller normer och värderingar, påpekade påven. 

 

Läs en sammanfattning av intervjun på engelska >>

Läs intervjun på spanska >>

 

 

Det gudsvigda livets år     Vita consecrata

       

 

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november. Kvällen innan hölls en bönevaka i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firade mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     tyska     italienska

 

 
Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

 

 
 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2014/2015

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Vallfärd till Mariavall
Stiftsmeddelande 27 maj 2015
Syster Andrea Tiphine avliden
Nyhetsbrev om Jungfru Maria kyrka - maj
Syster Marie-Ingrid Grave OP avliden
 

VATIKANRADION

 

2015-05-27

Påven uppmuntrar par att förbereda sig för äktenskapet

2015-05-27

Oratorianerna firar San Filippo Neris 500-årsjubileum "Roms tredje apostel"

2015-05-23

Saligförklaringen av martyren och ärkebiskopen Oscar Romero

2015-05-22

Vatikanen. Kvinnokonferens om FN:s utvecklingsagenda efter 2015

2015-05-20

Forum i Baku. Den Heliga Stolen: Att döda i Guds namn är hädelse

2015-05-19

Påven fördömer korruption i ett tal till italienska biskopar
 
 
 

2015-05-27

Lord Patten vill se radikala förändringar av Vatikanens mediearbete

2015-05-27

Vatikanen medlar i det libanesiska dödläget efter presidentvalet

2015-05-21

Islam är fredlig och våldsam, säger jesuit och islamexpert

2015-05-20

Moder Teresa kan bli helgonförklarad 2016

2015-05-19

Artister med Downs syndrom och autism intog scenen på Melodifestivalen

2015-05-19

Egyptisk biskop kritiserar dödsdomen mot Mursi

2015-05-16

Befolkningsbegränsning löser inte klimatproblemen enligt Caritas

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 6 2015 kommer ut den 5 juni.
Arkiv - tidigare nummer »
Följ Katolskt magasin på Facebook >> 

 

KATEKETNYTT

 

Nummer 1 / 2015

 

 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift