Avancerad sökning »
29 januari

Möte med pastoralrådets arbetsutskott

1 februari

Deltar i Ansgarsminnets firande i Bremen

2 februari

Kl. 18.00 Mässa och möte för de gudsvigda i Sankta Eugenia församling

4-8 februari

Deltar i möte med Påvliga Lekmannarådet i Rom
9 februari
Möte med NBK:s ständiga råd, Köpenhamn
10 februari
Mässa med ordensjubileum, Birgittasystrarna, Falun, kl. 17.00
12 februari
Möte med prästråd och stiftsråd
14 februari
Prästvigning av Fabio D'Amora i Maria i Rosengård, Malmö kl. 11.00
15 februari
Mässa i Sankt Ansgar, Södertälje, kl. 10.00
16 februari
Sammanträde med stiftets ekonomiråd, kl. 17.00
17 februari
Möte med KID
18 februari
Möte med biskopsrådet; Mässa i Domkyrkan kl. 17.00
19 februari
Mässa i Västerås, kl. 18.00
20-22 februari
Reträtt om Teresa av Avila, Djursholm
22 februari
Mässa med admissio, Domkyrkan kl. 18.30
24 februari
Mässa på prästseminariet; Föredrag om familjesynoden, Marie Bebådelse

 
 
GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Marielund

     Marieudd

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

"Den största kränkningen av Gud är att döda i Guds namn"

   
”Den som verkligen tror på Gud och vill efterfölja hans bud kan aldrig svara med våld utan bara med sorg och tårar, när hans Gud och religion blir kränkt”, skriver biskop Anders Arborelius ocd i en debattartikel i SVT Opinion 

 

Som troende, vare sig man är kristen eller muslim, är det alltid en chock att det finns människor som säger sig tro på Gud och samtidigt dödar i hans namn och för hans skull. Efter terrordådet i Paris har företrädare för både kristendom och islam uttryckt sin avsky och sitt avståndstagande.
Påven Franciskus har både i ett telegram till ärkebiskopen av Paris, kardinal Vingt-Trois, och i sin predikan i Casa Santa Marta framfört sitt deltagande och sin sorg över det inträffade och fördömt ett sådant brott.

Många andra ledande religiösa företrädare har i liknande ordalag brännmärkt detta kallblodiga våldsdåd.

Det finns inget försvar eller förmildrande omständigheter för detta utan ansvaret ligger helt hos dem som begått ett sådant brott.

Att det sedan finns röster från olika håll som menar att Charlie Hebdo genom sina satiriska teckningar har provocerat fram detta terrordåd är ett mycket tvetydigt yttrande.

 

Läs mer av biskopens debattartikel 2015-01-09 >>

 

 

Epifania 2015

 

”Över dig uppgår Herren, och hans härlighet uppenbaras över dig” (Jes 60:1). Redan i det gamla förbundet strålar glimtar av Guds härlighet fram, ja, i själva skapelsen kan Skaparens skönhet anas och skymtas. Guds härlighet går helt enkelt inte att dölja. Ljuset är alltid starkare än mörkret och själva mörkret pekar alltid fram mot ljuset. Aldrig längtar vi så mycket efter det strålande ljuset som under den mörka årstiden. När Gud blir människa i ett fattigt litet barn i Betlehem, är ljuset så starkt att de Vise från Österlandet måste lämna allt och bege sig till denna föraktade lilla håla i Israel. Guds oskapade härlighet, hans gloria (lat.), kabod (hebr.) följer med honom till jorden när han antar vår skapade, mänskliga natur. Därför måste både de fattiga, föraktade herdarna av Israels folk och de högt uppsatta vise männen från den hedniska världen falla ner i tillbedjan för detta Barn, som i sig förenar vår mänskliga natur med sin gudomliga natur. Och så fortsätter det i alla tider och miljöer: människor från samhällets alla skikt förenas i tillbedjan inför detta Barn. Himlen kommer ner till jorden för att förvandla jorden till himlens farstu och förrum, skulle vi kunna säga. Alla sociala, politiska och kulturella skillnader tonar bort när vi gemensamt lovsjunger och gläder oss över Guds härlighet, som blir uppenbar i detta Barn.

 

 Också vi som är Guds barn samlade här i dag från en stor del av världens länder vill falla ner i tillbedjan inför detta Barn, den Ende som kan leda oss fram till den fulla härligheten i himlen. ”Led även oss, som redan känner dig i tron till att skåda hans härlighet i himlen”, bad vi i dagens kollektbön. Idag gläder vi oss speciellt över alla barn som har kommit hit för att fira ett annat Barn, Jesusbarnet, deras bäste bror och vän. Inför detta Barn blir vi alla barn, Faderns älskade barn i Jesus Kristus. Ålder och bakgrund spelar ingen roll när han som är den Evige träder in i tiden för att helga den och låta det eviga ljuset lysa upp oss mitt i den tidsbundna verklighet där vi ofta är fångna. Vi behöver verkligen dessa glimtar av den eviga Härligheten i en tid, där mörker och näthat, förtryck och krig, förföljelse och motsättningar tycks breda ut sig. Men vi vet att detta Barn kan hjälpa oss att bli kvar i ljuset, i sanningen, i kärleken, om vi av hela vårt hjärta vill efterfölja honom som är Fredens furste och själva Kärleken. Inför detta Barn måste vi alla omvända oss från mörkrets gärningar till ljusets väg. ”Att bli ett Guds barn är ovillkorligen förbundet med omvändelse”, säger påven Franciskus.

 

Läs hela biskop Anders Arborelius predikan 2015-01-06 >> 

 

Maria, Guds Moders högtid, den 1 januari 2015

 

I dag får vi tillsammans med Jungfru Maria begrunda Jesu mysterium, julens gåva, som vi hörde om i evangeliet. Det finns inget bättre sätt att närma oss Jesus och hans nåd än att göra det tillsammans med Jesu Moder, vår Moder, Guds Moder. Påven säger oss, att Maria hjälper oss att få hjärtats kunskap, den kunskap som gör att vårt hjärta blir ett hjärta fyllt av kärlek, omsorg och frid, ett hjärta som verkligen ständigt förenar sig med Jesus i hans fulla verklighet. Marias stora uppgift i Kyrkan är att föra oss fram till sin Son, att hjälpa oss att ta emot honom och ställa hela vårt liv till hans förfogande. Var och en av oss behöver Jungfru Marias hjälp för att Jesus skall bli mer levande i våra liv och för att vi skall följa Jesu exempel och också kunna bli de som stiftar frid, de som förmedlar Jesu budskap genom vårt sätt att leva och verka.

 

I dag blir vi även inbjudan att be speciellt för fred på vår jord. Påven uppmanar oss enträget att just i dag ägna mer tid än vi brukar till att be om fred på Jungfru Marias förbön. Påven säger också att bönen är fredens rot. Roten till fred är att människor verkligen ber om fred, längtar efter fred och gör vad de kan för att i sin närhet främja fred, samförstånd och enighet. Vi kan tycka att vi lever tryggt i vårt land. Men många, också i våra församlingar, har kommit hit från länder präglade av krig och konflikter. I dessa dagar är det många i Syrien, Irak och andra länder, som inte kan fira jul, eftersom det där är krig och förföljelse. Också i vår närhet här i Europa råder väpnad konflikt i ett land som Ukraina. Vi kan inte stänga våra hjärtan och täppa till våra öron, för världen behöver fred. Vi kan alla genom vår bön och vårt sätt att leva bidra till att det blir en fredligare värld. Och i dag är det så viktigt att börja det nya året på det sättet.

 

Läs hela biskop Anders Arborelius predikan 2015-01-01 >> 

 

 

Påven Franciskus budskap

för firandet av världsböndagen för fred

 

Påven Franciskus tema för den 48:e Världsdagen för Fred, den 1:a januari 2015, har fått sin inspiration ur aposteln Paulus brev till Filemon (1,15-16) och orden: "Inte längre slavar, utan bröder".

 

Budskapet som inledningsvis beskriver Guds plan för mänskligheten, kan delas i två delar. Den första fokuserar på olika aspekter av slaveri igår och idag, och på de bakomliggande orsakerna, medan den andra delen uppmanar till att finna gemensamma lösningar, på något som påven Franciskus väljer att beskriva som ett "avskyvärt fenomen".

 

Påvens budskap börjar som en bön, om slut på krig, konflikter och lidanden, epidemier och naturkatastrofer. Sedan påminner påven Franciskus om att människan är skapt att leva i relation, hon ”förverkligas i mellanmänskliga relationer inspirerade av rättvisa och kärlek”. Han inbjuder till att "erkänna och respektera hennes värdighet, frihet och autonomi" och i relationerna fokusera på "respekt, rättvisa och välgörenhet".

 

Den andra delen av budskapet som beskriver lösningar manar till ett gemensamt engagemang och till en globalisering av broderskapet. 

 

Påven använder sig avslutningsvis av dessa starka ord: Bli inte medbrottslingar! Må inte män och kvinnor av god vilja vara delaktiga i detta onda, och titta bort när de ser ”mänsklighetens lidande bröder och systrar, som berövas frihet och värdighet”. ”Vi står inför "ett globalt fenomen som överstiger samhällenas och nationernas kompetens”, skriver påven, en ”globalisering av likgiltighet" som måste bekämpas med en "globalisering av solidariteten och broderskapet", för att återge offren för människohandeln hopp.

 

Läs hela påvens budskap för fred 2015-01-01 (svenska) >> 

 

engelska    franska    tyska    italienska    polska    spanska    arabiska

 

 

 

Tack alla gåvogivare för ett offervilligt 2014

 

Nu kan Caritas Sverige summera året 2014. Fjolåret var ett svårt år för människor på många ställen i världen. För ett antal av de länder som drabbades av konflikter eller naturkatastrofer kunde Caritas gå in och agera genom att samla in pengar. Dessa pengar sändes sedan iväg så fort som möjligt för att bistå människorna som drabbats på olika sätt. Ibland kunde det också vara för att ge stöd till arbetet med att komma igång igen efter en naturkatastrof.

 

Läs hela bidragsfördelningen >>

 

Påve Franciskus i öppenhjärtig intervju

 

Den största argentinska dagstidningen La Nación har publicerat en lång intervju med påven Franciskus, där han uttalar sig öppenhjärtigt om en rad ämnen: familjesynoden, frånskilda och omgifta katoliker, reform av Vatikanens kuria, enskilda kardinaler som varit omtalade, motstånd mot honom själv samt nya planerade utlandsresor.

 

Påven hänvisade till synodens avslutande rapport, till slutbudskapet från synoden från de deltagande biskoparna och till sitt eget tal vid synodens avslutning för korrekt information om synoden. Han påpekade vidare att det - i motsats till medierapporter - inte talades om äktenskap för homosexuella på synoden, utan endast om homosexuella utifrån deras förhållande till sina familjer.

 

Han påminde vidare om att kyrkans lära om äktenskapet i sig inte berördes, utan att frågan om frånskilda och omgifta utifrån pastoral synvinkel togs upp med överläggningar om hur de kan återintegreras i kyrkan: "Vi måste förändra saker lite grann" vad gäller normer och värderingar, påpekade påven. 

 

Läs en sammanfattning av intervjun på engelska >>

Läs intervjun på spanska >>

 

 

Det gudsvigda livets år     Vita consecrata

       

 

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november. Kvällen innan hölls en bönevaka i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firade mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     tyska     italienska

 

 
Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

 

 
 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2014/2015

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Stiftsmeddelande 29 januari 2015
Syster Helena OSB avliden
Sankta Birgittas katolska folkhögskola söker ny rektor
Dopet - frågor och svar, nytt häfte från KPN
Pater Rune P. Thuringer SJ avliden
 

VATIKANRADION

 

2015-01-30

Påven Franciskus ber om samarbete mellan den katolska och den ortodoxa kyrkan i krigets Mellanöstern

2015-01-30

Vatikanen erbjuder hårklipp, toaletter och duschar till Roms hemlösa

2015-01-28

Hela påvens allmänna onsdagsaudiens - faderns roll i familjen

2015-01-27

70-årsdagen för att minnas Förintelsens offer

2015-01-26

"Lägg polemiken åt sidan, teoretiska diskussioner leder inte till kristen enhet" Påven under den ekumeniska vespern i St. Paulusbasilikan

2015-01-24

Påven till nya kardinaler: att vara kardinal är inget pris

2015-01-22

Påven Franciskus tar emot finsk ekumenisk delegation i Vatikanen "Hoppas att de ekumeniska banden växer starkare"

 
 
 

2015-01-29

Irakiska präster räddar kristna skrifter från IS

2015-01-28

Europadomstolen överprövar användandet av begreppet folkmord

2015-01-27

Förintelsen kräver en ständig omvändelse hos alla kristna

2015-01-23

Påven besöker helst länder i utkanten

2015-01-21

Amerikansk präst i fängelse för bikthemligheten?

2015-01-21

Niger i kölvattnet av Charlie Hebdo

2015-01-20

Ordensman kidnappad i Centralafrikanska republiken

2015-01-19

Marx: Luthers texter och 500-årsminnet viktigt också för katoliker

2015-01-18

6-7 miljoner (!) deltog i påvlig rekordmässa i Manila

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 2 2015 kommer ut den 6 februari.
Arkiv - tidigare nummer »
Följ Katolskt magasin på Facebook >> 

 

KATEKETNYTT

 

Nummer 3 / 2014

 

 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift