Avancerad sökning »

Hemsidan www.katolskakyrkan.se befinner sig i en översyns- fas. Om Du hittar en sida eller länk som inte fungerar, vänligen informera support@katolskakyrkan.se, så att den kan rättas till. Tack för hjälpen! 

 

GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 
 
 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Johannesgården

     Marielund

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

 

Biskop Anders Arborelius uppmanar till bön för förföljda kristna i Irak och Syrien

 

 

Herre Jesus Kristus, du har lidit och dött för vår skull,

Förbarma dig över dem som nu får lida och dö för din skull.

Sänd din Helige Ande att hjälpa och styrka alla som förföljs för sin tros skull.

Förbarma dig över dem som nu förföljer och dödar dem som tror på dig

Fyll vårt hjärta med kärlek och medkänsla med

våra förföljda bröder och systrar.

Låt din fred och försoning få råda mellan alla som lever i Irak och Syrien.

Herre Jesus Kristus, hör vår bön och låt din kärlek få råda i dessa länder. 

Helgonen Nunilo och Alodia, bildkälla: Wikipedia
 Jungfru Marias födelse

Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!

 

Sommaren dröjer sig kvar lite till, men höstterminen är redan i full gång med allt vad det innebär. Stiftsungdomsdagen i Vadstena i helgen är en viktig markör för att visa att hösten är här. Det är bland det viktigaste som finns för vår Kyrka i Sverige att nå fram till våra unga och hjälpa dem att växa i tron. Så jag ber er alla att be speciellt för våra unga om Andens ljus och ledning, så att det kan bli levande lemmar i Kristi mystiska kropp. Den helige påven Johannes Paulus brukade alltid säga till de unga att de skulle evangelisera sina jämnåriga. En troende ung människa kan genom sin ungdomliga entusiasm och hänförelse göra tron synlig och tydlig, inte bara för sina jämnåriga, utan för oss alla vilken ålder vi än har. Jag är alltid glad och tacksam för alla unga katoliker som bidrar till att vår Kyrka bevaras ung och levande.

 

Den 8 september, när vi får fira Jungfru Marias födelse, samlas kristna från alla kyrkor och samfund för att be för Irak i Storkyrkan i Stockholm. Det fruktansvärda som har hänt i Irak har berört oss alla mycket djupt. Kristna bröder och systrar har fördrivits från platser där de levt sedan Kyrkans första tid. Människor av olika trosinriktningar, som har levt fredligt tillsammans i alla tider, har utsatts för grymma övergrepp som trotsar all beskrivning. Även om vi kan känna oss maktlösa och riskerar att förlora hoppet, måste vi be om Guds hjälp för alla dem som nu lider i Irak och Syrien. Jag vill tacka dem av hela mitt hjärta som har bidragit så generöst till den speciella stiftskollekten för de drabbade. Hittills har över 700.000 kronor kommit in och det går fortfarande bra att stödja denna insats /bankgiro: 5810-1312 –märk din gåva med ”Irak” / och glöm inte att be för våra förföljda bröder och systrar i Irak den 8 september. Vi anbefaller dem till Jungfru Marias beskydd och hjälp.

 

Om ungefär en månad börjar den extraordinarie biskopssynod som påven Franciskus har sammankallat i Rom. Temat är hur familjen kan ta del i den nya evangelisationen. Som representant för den Nordiska Biskopskonferensen får jag för första gången delta i en sådan synod som kommer att pågå c:a två veckor. Det är många viktiga frågor som kommer att tas upp till diskussion i Rom. Vi vet hur sårbar familjen ofta är i vår tids samhälle och hur viktig den samtidigt är för det uppväxande släktet. Tron som alltid getts vidare från generation till generation är mycket svårare att förmedla i vår tid. Hur skall man kunna hjälpa familjerna att leva av evangeliet och växa i tro, hopp och kärlek, så att de kan förmedla det glada budskapet i vårt samhälle idag? Så be gärna lite extra för denna synod som är så viktig för hela Kyrkan och kristendomens framtid.

 

Stockholm 5.9.2014                                       +Anders Arborelius ocd

 

Brev från kaldeiske patriarken Louis Raphael Sako
I ett brev den 4 september 2014 skriver patriarken om den extremt svåra situationen för de kristna i Irak och vädjar om hjälp från omvärlden.

Sveriges interreligiösa råd djupt bekymrat över situationen i Irak 

Rådet har skrivit ett uttalande om situationen, undertecknat av religiösa ledare som representerar åtta trosinriktningar i Sverige, inklusive presidiet för Sveriges kristna råd.  Läs hela uttalandet >>

Under förbönsgudstjänsten i Storkyrkan den 8 september, arrangerad av Sveriges Kristna Råd och Storkyrkoförsamlingen, och i närvaro av kungen, drottningen och biskop Anders Arborelius, höll Sr Yva Daddyza OP ett anförande som på ett tydligt sätt beskrev de kristnas och andra minoriteters situation. Läs hela anförandet >>

Hjälp till Irak 

De kristna i Irak behöver akut vår hjälp. Caritas Sverige har öppnat sitt biståndskonto Bg 5810-1312 för bidrag till de kristna i Irak. Märk din gåva "Irak 2014".

 

Brev från de Europeiska biskops- konferensernas råd (CCEE) till FN:s säkerhetsråd  

Situationen för kristna och andra religiösa minoriteter i Irak är fullständigt oacceptabel. Behovet av skydd för dessa människors mänskliga rättigheter är uppenbart och akut. Det åligger det internationella samfundet att använda alla legitima metoder som kan sätta stopp för denna tragedi. 

Läs hela brevet (engelska/franska/tyska/italienska) 

 

 

Svår situation för religiösa minoriteter i Ukraina

Av ett brev från biskop Sviatoslav Shevchuk i Ukraina till den katolska biskopskonferensen framgår bl.a. att de ukrainska romersk-katolikerna och ukrainsk grekisk-katolsk troende sedan april i år har utsatts för svår förföljelse inom Luhansk- och Donetskområdena i östra Ukraina av de s.k. separatisterna.

Läs biskopens brev (pdf, engelska)

Artikel på Vatikanens hemsida

Biskopssynoden om familjen:                    5-19 oktober 2014

 

Katoliker runt om i världen uppmanas att delta i en bönedag inför den extra biskopssynoden om familjen. Bönedagen kommer att äga rum den 28 september några dagar innan biskopssynoden inleds den 5 oktober.

 

Synodens arbetsdokument ”Instrumentum laboris” på engelska. 

 

Ny kyrkolokal i Karlstad

 

Vår Fru av Rosenkransens Församling i Karlstad har förvärvat en ny lokal. Flytt till nya lokaler väntas efter nödvändiga anpassningar av kyrkolokalen ske under hösten 2014.

Läs mer » 

Stiftsmeddelande

den 4 september 2014

 

Läs mer » 

 

 

 

 

Anders Arborelius

 

Allt till Guds ära

Biskopens kalender

12-16 september

Möte med Nordiska biskopskonferensen i Åbo

19 september

Möte med präst- och stiftsråd

21 september

kl. 13 Konfirmation i Olaus Petri i Örebro

kl. 18 Konfirmation i engelska mässan i Sankta Eugenia, Stockholm 

Är Heliga Birgittas stad i farozonen?

 

Är det möjligt att helgonets stad är i farozonen? Ja, tyvärr verkar det så. Kommunens politiker har långt skridna planer på att uppföra moderna hyreshus mitt i den gamla stadskärnan som är bedömd vara av riksintresse. Vadstena är Sveriges viktigaste pilgrimsort.

 Vadstena Vänner (genom Fredrik Fagrell)

 

Mer att läsa finns på hemsidan

Stoppa exploateringen av Asylenparken i Vadstena

 

Namninsamling: Rädda Asylenparken 

 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2013/2014

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Stiftsmeddelande 4 september 2014
Sr M Theresia van der Voort O.Ss.S. har avlidit
Professor Alf Härdelin har avlidit
Hjälp till Gaza och norra Irak
Ny kyrkolokal i Karlstad
 

VATIKANRADION

 

2014-09-15

Påven viger 20 par i Peterskyrkan "Den korsfäste Jesus är motgiftet när äktenskapet prövas av frestelser, leda och motsättningar"

2014-09-15

Påven: Dagens konflikter utgör ett tredje världskrig ”i bitar”

2014-09-15

Vatikanen bekräftar att påven Franciskus besöker Turkiet i november

2014-09-11

Påven Franciskus tog emot Tunisiens president

2014-09-11

Påven talar i Europaparlamentet 25 november

2014-09-10

Familjesynoden: Nya metoder och gifta par för att ta itu med 

 

 
 
 

2014-09-14

Två hedersdoktorat till Tomas Tranströmer

2014-09-11

Påven till Tirana

2014-09-11

Buenos Aires får en Påven-Franciskus-stadion

2014-09-10 

Latinamerikanskt perspektiv på familjesynoden

2014-09-05

Katolsk-ortodox dialog i Amman

 

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 10 2014 kommer ut den 3 oktober.
Arkiv - tidigare nummer »

KATEKET NYTT »

Nummer 2/2014

 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift