Avancerad sökning »

16 december

Möte med biskopsrådet

19 december

kl. 10.30 Mässa i Domkyrkan för S:t Eriks katolska skola

20 december 

kl. 18.00 Mässa i orientaliska missionen, Trollhättan

21 december 

kl. 10.00 Mässa på Johannesgården. Västra Frölunda

 

 
 
GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Johannesgården

     Marielund

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

 

Advent - i väntans tider

 

Människan är alltid riktad framåt, mot framtiden. Hon längtar efter något eller någon. Hon drivs framåt av hoppet, även i utsiktslösa situationer lever hon på hoppet. Eftersom hon är skapad till Guds avbild, finns det alltid något inom henne som längtar efter att han skall komma. Även den s.k. icke-troende har ett slags evighetshopp. Visst kan vi fastna med vår längtan vid det tids- och rumsbundna, men i grund och botten är vi evighetsvarelser som längtar hem. Här på jorden kan ingenting tillfredsställa vår djupaste längtan. Gång på gång blir vi besvikna. Var det inte mer än så? Vårt hjärta kan bara finna vila i Den som har skapat det. Det är en allmän och universell sanning i alla tider och miljöer, i alla religioner och ideologier att man bär på denna längtan efter det eller den som skall komma. Vår tomhet är till för att fyllas. Vår längtan för att bli infriad. Vårt hopp för att mättas. Advent motsvarar detta allmänmänskliga drag. Kanske det är just därför som första advent har blivit så populärt också i vårt sekulariserade samhälle? Advent svarar också mot något typiskt svenskt: i vårt mörker föds en längtan efter ljus. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa rent mänskliga faktorer när vi utifrån vår tro ser på advent, så att vi kan hjälpa människor att bli hemma i den djupdimension inom dem som de kanske inte ens själva har upptäckt. Advent kan få dem att göra denna resa inåt – som Dag Hammarskjöld talar om. Även den icke-troende har svårt att helt förneka att det kan finnas ett stort och djupt inre rum inom honom eller henne som är menat att uppfyllas av ljus och mening – eller med ett ord: kärlek. Hoppet är det sista som dör i människan. Därför är inte heller tron så långt borta som man ibland skulle tro – eller rättare sagt – som man har fått för sig. 

 

Fortsättning på biskop Anders Arborelius OCD betraktelse om advent   >>

 

Vi firar Livets söndag

 

Den 14 december, tredje advent, firas Livets söndag i landets alla katolska kyrkor och kapell.

 

I alla mässor uppmärksammas vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet, och ett herdabrev från biskop Anders Arborelius ersätter predikan. 

 

Kollekten från mässorna på Livets söndag går till Livets fond, som administreras av Respekt.

 

Läs herdabrevet på:
svenska
tyskaengelska,   polskaspanskakroatiskaarabiska

 

 

SKR uppmanar till gemensam bön

 

Kyrkoledare och styrelseledamöter för SKR uppmanar samtliga kyrkor i Sverige att söndagen den 7 december, samt som bönenovena under perioden 21-29 december, gemensamt och enskilt bedja för den politiska situationen i Sverige.

  

Bön om ett gott samhälle

 

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom har du väckt vår längtan efter dig och kallat oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön.


Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället - regering, riksdag och oss alla som medborgare. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet. 


Uppfyll oss med din helige Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Besök vårt land med en andlig vår!


I Jesu namn. 

Amen.


Länk till pressmeddelandet

 

Pater Rune P. Thuringer S.J. - avliden

 
Pater Rune P. Thuringer S.J. fick lämna denna världen fredag 12 december på Josephina- hemmet.
Under nästan tio år var han rullstolsbunden och led tåligt under tilltagande svaghet. Han föddes 1 juni 1920 i Nykvarn nära Södertälje, blev prästvigd i Svenska kyrkan 1945, konverterade 1961, blev jesuit 1977, vigdes som katolsk präst 1980 och var en mycket uppskattad och initiativrik församlingspräst i S:ta Eugenia.   Må han nu vila i frid.

Begravningsmässa äger rum lördag 3 januari kl. 9:30 i S:ta Eugenia kyrka.

 

 

Påve Franciskus i öppenhjärtig intervju

 

Den största argentinska dagstidningen La Nación har publicerat en lång intervju med påven Franciskus, där han uttalar sig öppenhjärtigt om en rad ämnen: familjesynoden, frånskilda och omgifta katoliker, reform av Vatikanens kuria, enskilda kardinaler som varit omtalade, motstånd mot honom själv samt nya planerade utlandsresor.

 

Påven hänvisade till synodens avslutande rapport, till slutbudskapet från synoden från de deltagande biskoparna och till sitt eget tal vid synodens avslutning för korrekt information om synoden. Han påpekade vidare att det - i motsats till medierapporter - inte talades om äktenskap för homosexuella på synoden, utan endast om homosexuella utifrån deras förhållande till sina familjer.

 

Han påminde vidare om att kyrkans lära om äktenskapet i sig inte berördes, utan att frågan om frånskilda och omgifta utifrån pastoral synvinkel togs upp med överläggningar om hur de kan återintegreras i kyrkan: "Vi måste förändra saker lite grann" vad gäller normer och värderingar, påpekade påven. 

 

Läs en sammanfattning av intervjun på engelska >>

Läs intervjun på spanska >>

 

 

Det gudsvigda livets år     Vita consecrata

       

 

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november. Kvällen innan hölls en bönevaka i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firade mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     tyska     italienska

 

 

Stiftets adventsinsamling

 

 år 2014  till Caritas Sverige för att stödja det lokala karitativa arbetet i våra församlingar.

Församlingarna i vårt stift gör redan mycket för att komma sin nästa till hjälp. Det är ett arbete som behöver växa när behoven nu ökar. Årets adventsinsamling går därför till att skapa en "fond" hos Caritas Sverige från vilken alla våra församlingar kan få ekonomiskt stöd för att utveckla sitt lokala karitativa arbete.

Foto: Maria-Pia Palma

 
 
 

Välsignelseremsor till stöd för Missios solidaritetsfond

   

Det finns en gammal sed att välsigna husen på trettondagen. I olika länder kan man se sjungande barn, klädda som de tre vise männen, gå från hus till hus för att förkunna budskapet om det nyfödda barnet. De ber samtidigt om en gåva till barnen i tredje världen. Man skriver med krita på övre delen av husets dörr 20*C+M+B+15 eller utdelar en 'Helige tre konungars' remsa /välsignelseremsa.

 

Dessa remsor delas ut i församlingarna i slutet av trettondagens mässa. Missio ber om en gåva av 10 kr. per remsa till stöd för Missios solidaritetsfond för barn i tredje världen.

 

Läs mer >>

Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

 

 
 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2014/2015

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Pater Rune P. Thuringer SJ avliden
Stiftsmeddelande 27 november 2014
Ny stiftsungdomspräst: P. Witold Mlotkowski OFM
Stockholms katolska stift i yttrande om ensamstående kvinnors möjlighet för assisterad befruktning
Katolskt Magasin har anställt en ny chefredaktör, Bitte Assarmo
 

VATIKANRADION

 

2014-12-12 

Påven skickar budskap till FN:s förberedande klimattoppmöte i Peru

2014-12-11 

"Kyrkan är en moder som tröstar, inte en ängslig organisation med kontrollbehov"

2014-12-10

Globalisera broderskapet i kampen mot människohandel - påven Franciskus fredsbudskap 2015

2014-12-10

Påven: Ingen ifrågasatte kyrkans lära om äktenskapets oupplöslighet under familjesynoden

2014-12-11

Vatikanen: Nytt konsistorium, nya kardinaler

2014-12-10

Vatikanen: Kampanj mot hoten på internet

 
 
 

2014-12-11 

Katolskt universitet i London upprättar centrum mot människohandel

2014-12-10

Koreansk präst räddar nordkoreanska sexslavar i Kina

2014-12-10

Biskopar i USA fördömer bruket av tortyr vid förhör

2014-12-08

Ekonom försonar påven med marknadsekonomin

2014-12-05

100 års-minnet av diplomatiska förbindelser mellan Storbritannien och Den Heliga stolen

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 1 2015 kommer ut den 12 januari.
Arkiv - tidigare nummer »

 

KATEKETNYTT

 

Nummer 3 / 2014

 

 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift