Avancerad sökning »

Hemsidan www.katolskakyrkan.se befinner sig i en översyns- fas. Om Du hittar en sida eller länk som inte fungerar, vänligen informera support@katolskakyrkan.se, så att den kan rättas till. Tack för hjälpen! 

 

GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 
 
 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Johannesgården

     Marielund

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

 

Biskop Anders Arborelius uppmanar till bön för förföljda kristna i Irak och Syrien

 

 

Herre Jesus Kristus, du har lidit och dött för vår skull,

Förbarma dig över dem som nu får lida och dö för din skull.

Sänd din Helige Ande att hjälpa och styrka alla som förföljs för sin tros skull.

Förbarma dig över dem som nu förföljer och dödar dem som tror på dig

Fyll vårt hjärta med kärlek och medkänsla med

våra förföljda bröder och systrar.

Låt din fred och försoning få råda mellan alla som lever i Irak och Syrien.

Herre Jesus Kristus, hör vår bön och låt din kärlek få råda i dessa länder. 

Helgonen Nunilo och Alodia, bildkälla: Wikipedia
 Jungfru Marias födelse

Kära bröder och systrar i Stockholms katolska stift!

 

Sommaren dröjer sig kvar lite till, men höstterminen är redan i full gång med allt vad det innebär. Stiftsungdomsdagen i Vadstena i helgen är en viktig markör för att visa att hösten är här. Det är bland det viktigaste som finns för vår Kyrka i Sverige att nå fram till våra unga och hjälpa dem att växa i tron. Så jag ber er alla att be speciellt för våra unga om Andens ljus och ledning, så att det kan bli levande lemmar i Kristi mystiska kropp. Den helige påven Johannes Paulus brukade alltid säga till de unga att de skulle evangelisera sina jämnåriga. En troende ung människa kan genom sin ungdomliga entusiasm och hänförelse göra tron synlig och tydlig, inte bara för sina jämnåriga, utan för oss alla vilken ålder vi än har. Jag är alltid glad och tacksam för alla unga katoliker som bidrar till att vår Kyrka bevaras ung och levande.

 

Den 8 september, när vi får fira Jungfru Marias födelse, samlas kristna från alla kyrkor och samfund för att be för Irak i Storkyrkan i Stockholm. Det fruktansvärda som har hänt i Irak har berört oss alla mycket djupt. Kristna bröder och systrar har fördrivits från platser där de levt sedan Kyrkans första tid. Människor av olika trosinriktningar, som har levt fredligt tillsammans i alla tider, har utsatts för grymma övergrepp som trotsar all beskrivning. Även om vi kan känna oss maktlösa och riskerar att förlora hoppet, måste vi be om Guds hjälp för alla dem som nu lider i Irak och Syrien. Jag vill tacka dem av hela mitt hjärta som har bidragit så generöst till den speciella stiftskollekten för de drabbade. Hittills har över 700.000 kronor kommit in och det går fortfarande bra att stödja denna insats /bankgiro: 5810-1312 –märk din gåva med ”Irak” / och glöm inte att be för våra förföljda bröder och systrar i Irak den 8 september. Vi anbefaller dem till Jungfru Marias beskydd och hjälp.

 

Om ungefär en månad börjar den extraordinarie biskopssynod som påven Franciskus har sammankallat i Rom. Temat är hur familjen kan ta del i den nya evangelisationen. Som representant för den Nordiska Biskopskonferensen får jag för första gången delta i en sådan synod som kommer att pågå c:a två veckor. Det är många viktiga frågor som kommer att tas upp till diskussion i Rom. Vi vet hur sårbar familjen ofta är i vår tids samhälle och hur viktig den samtidigt är för det uppväxande släktet. Tron som alltid getts vidare från generation till generation är mycket svårare att förmedla i vår tid. Hur skall man kunna hjälpa familjerna att leva av evangeliet och växa i tro, hopp och kärlek, så att de kan förmedla det glada budskapet i vårt samhälle idag? Så be gärna lite extra för denna synod som är så viktig för hela Kyrkan och kristendomens framtid.

 

Stockholm 5.9.2014                                       +Anders Arborelius ocd

 

Brev från kaldeiske patriarken Louis Raphael Sako
I ett brev den 4 september 2014 skriver patriarken om den extremt svåra situationen för de kristna i Irak och vädjar om hjälp från omvärlden.

850 000 kronor har sänts till flyktingarna i Irak

Efter den extra söndagskollekten som utlystes av biskop Anders för den 17 oktober till förmån för alla dem, särskilt de stora kristna grupperna, som tvingats på flykt i norra Irak under sommaren och efter att många enskilda gåvor strömmat in har Caritas Sverige nu kunnat sända iväg 850 000 kronor till Caritas Irak.

Caritas Sverige riktar ett stort TACK! till alla som bidragit till att detta stöd har kunnat sändas till våra lidande systrar och bröder. Samtidigt fortsätter Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810-1312 att vara öppet för bidrag. Märk din gåva "Irak 2014"

Läs mer >>

 

Brev från de Europeiska biskopskonferensernas råd (CCEE) till FN:s säkerhetsråd  

 

Situationen för kristna och andra religiösa minoriteter i Irak är fullständigt oacceptabel. Behovet av skydd för dessa människors mänskliga rättigheter är uppenbart och akut. Det åligger det internationella samfundet att använda alla legitima metoder som kan sätta stopp för denna tragedi. 

 

Läs hela brevet (engelska/franska/tyska/italienska) 

 

Uttalande från Nordiska biskopskonferensen angående situationen i Mellanöstern

 

Nordiska biskopskonferensens höstmöte ägde rum den 12-16 september i Åbo, Finland. Två dokument har publicerats från mötet som båda fokuserar på den svåra situationen för de kristna i Syrien och Irak och vädjar till de nordiska regeringarna att hjälpa de drabbade.

 

Pressmeddelande (PDF, engelska) 

Uttalande angående konflikten i Irak och Syrien (PDF, engelska) 

Biskopssynoden om familjen:                    5-19 oktober 2014

 

Katoliker runt om i världen uppmanas att be särskilt inför den extra biskopssynoden om familjen.

 

Synodens arbetsdokument ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

En bön för synoden finns tillgänglig på flera språk:

svenska  engelska  franska  spanska  italienska 

 
Världsmissionssöndagen – 19 oktober 2014   

 ”Kallade till att stråla av Sanningens ord”
 
I år äger Världsmissionssöndagen rum den 19 oktober och sammanfaller med avslutningsdagen på Biskopssynodens tredje extraordinarie generalförsamling, som hålls 5-19 oktober.

Alla katoliker uppmanas att stödja Kyrkans insatser för familjer, barn och ungdomar runtom i världen genom att dela med sig till den katolska missionsverksamheten. Kyrkan ber oss om våra förböner och stiftskollekten tas upp denna dag till stöd för institutioner som stärker Kyrkan och genom att bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor i länder med utbredd fattigdom, undernäring, brist på sjukvård och utbildning.

 

 

 

 

 

Anders Arborelius

 

Allt till Guds ära

Biskopens kalender 

2-4 oktober

Möte med ordförandena i de europeiska biskopskonferenserna, Rom

2-19 oktober

Deltar i den extraordinarie biskopssynoden i Rom

20 oktober

Ekumenisk dialog med Equmeniaakyrkan

 

Är Heliga Birgittas stad i farozonen?

 

Är det möjligt att helgonets stad är i farozonen? Ja, tyvärr verkar det så. Kommunens politiker har långt skridna planer på att uppföra moderna hyreshus mitt i den gamla stadskärnan som är bedömd vara av riksintresse. Vadstena är Sveriges viktigaste pilgrimsort.

 Vadstena Vänner (genom Fredrik Fagrell)

 

Mer att läsa finns på hemsidan

Stoppa exploateringen av Asylenparken i Vadstena

 

Namninsamling: Rädda Asylenparken 

 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2013/2014

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Världsmissionssöndagen – 19 oktober 2014
Stiftet har anställt en ny kommunikationsansvarig, Kristina Hellner
Stiftsmeddelande 4 september 2014
Sr M Theresia van der Voort O.Ss.S. har avlidit
Professor Alf Härdelin har avlidit
 

VATIKANRADION

 

2014-09-30

Påvens mässa på ärkeänglarnas högtid satan försöker förgöra människan med humanistiska medel

2014-09-30

Heliga Stolen: Världen behöver ett återupplivat FN

2014-09-30

Påven Franciskus och Maltas president samtalade om fred

2014-09-29

Mycket glädje på Petersplatsen i påvens möte med äldre "Ålderdomen är en tid av nåd!"

2014-09-29

Påven uppmanade sina broderjesuiter att "ro tillsammans" med honom i Petri båt

2014-09-25

Lord Patten om reformen av Vatikanens kommunikationsmedier

2014-09-25

Vatikanen till FN: Vi måste ta itu med de bakomliggande orsakerna till terrorismen, hemma och utomlands 


 
 
 

2014-09-30

Birgittarelik stulen från S:ta Eugenia kyrka

2014-09-29

Irakisk kaldeisk patriark kritiserar USA:s politik

2014-09-25

Biskop i Paraguay avsatt av Vatikanen

2014-09-25

Hemmablint av Svenska kyrkan – debatt i Dagen

2014-09-24

Om den levande filosofin i DN

2014-09-23

Underhållande och tankeväckande om katolsk manlighet

2014-09-22 

Påven inrättar kommission för att se över annulleringsprocessen

2014-09-22

Påven manade till tolerans och samverkan i Tirana 

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 10 2014 kommer ut den 3 oktober.
Arkiv - tidigare nummer »

KATEKET NYTT »

Nummer 2/2014

 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift