Avancerad sökning »
25 november

kl. 18.30 Mässa med anledning av helgonförklaringen av Kyriakos Chavara, Domkyrkan 

26 november

kl. 18.30 Mässa med anledning av saligförklaringen av Alvaro Portillo, Domkyrkan

27 november

Besök kaldeiska ungdomsföreningen, Skärholmen

29 november

kl. 11.30 Invigning av den nya kyrkan i Karlstad

 
 
GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Johannesgården

     Marielund

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

 

Kristus Konungen

       

 

Allsmäktige, evige Gud, som i din älskade Son, världsalltets konung, har velat sammanfatta allt, låt hela skapelsen, befriad från tomhetens välde, tjäna ditt majestät och utan ände lova dig. Genom honom, Jesus Kristus som med dig Fader och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Amen.

 

Det gudsvigda livets år     Vita consecrata

       

 

Det gudsvigda livets år invigs den 30 november. Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firade mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     italienska

 

Invigning av Vår Fru av Rosenkransens katolska kyrka

 

i Karlstad lördagen den 29 november

 

Rosenkrans kl. 11.00

Procession kl. 11.30

Pontifikal Högmässa med konsekration av kyrkan kl. 12.00

 

Därefter festligt kyrkkaffe

 

Läs mer >>

Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

850 000 kronor har sänts till flyktingarna i Irak

Efter den extra söndagskollekten som utlystes av biskop Anders för den 17 augusti till förmån för alla dem, särskilt de stora kristna grupperna, som tvingats på flykt i norra Irak under sommaren och efter att många enskilda gåvor strömmat in har Caritas Sverige nu kunnat sända iväg 850 000 kronor till Caritas Irak.

 

Caritas Sverige riktar ett stort TACK! till alla som bidragit till att detta stöd har kunnat sändas till våra lidande systrar och bröder. Samtidigt fortsätter Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810-1312 att vara öppet för bidrag. Märk din gåva "Irak 2014"

Läs mer >>

Uttalande från Nordiska biskopskonferensen angående situationen i Mellanöstern

 

Nordiska biskopskonferensens höstmöte ägde rum den 12-16 september i Åbo, Finland. Två dokument har publicerats från mötet som båda fokuserar på den svåra situationen för de kristna i Syrien och Irak och vädjar till de nordiska regeringarna att hjälpa de drabbade.

 

Pressmeddelande (PDF, engelska) 

Uttalande angående konflikten i Irak och Syrien (PDF, engelska) 

 
 

 
 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2014/2015

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Ny stiftsungdomspräst: P. Witold Mlotkowski OFM
Stockholms katolska stift i yttrande om ensamstående kvinnors möjlighet för assisterad befruktning
Katolskt Magasin har anställt en ny chefredaktör, Bitte Assarmo
Stiftsmeddelande 9 oktober 2014
Sr Willibrorda O.Ss.S. har avlidit
 

VATIKANRADION

 

2014-11-22 

Påven: Bryt autismens isolering, stigmatisering

2014-11-20

"Vi talar för mycket om rättigheter, och glömmer bort skyldigheterna" Påven Franciskus talar på FAO:s livsmedelskonferens

2014-11-21

Msgr. Tomasi: Invandrare är inte ett hot utan en resurs

2014-11-21

Vatikanen uppmanar världens stater att garantera ett bättre skydd för yrkesfiskarna

2014-11-21

Vatikanen - Kina: Hopp om genombrott i deras diplomatiska förbindelser

 
 
 

2014-11-20

Religiösa ledare samlas i synagoga efter attentat i Jerusalem

2014-11-20

Påven talade vid konferens om hunger

2014-11-17

Vatikanen tar bort förbudet för gifta präster i katolska östkyrkor i diasporan

2014-11-18

Colombia: katolska kyrkan vill återuppta fredssamtal

2014-11-18

Svenska Medelhavsinstituten räddade

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 12 2014 kommer ut den 5 december.
Arkiv - tidigare nummer »

KATEKET NYTT »

Nummer 2/2014

 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift