Avancerad sökning »
21-23 november

Konvertitreträtt, Marielund

23 november

kl. 11.00 Högmässa i Sankta Eugenia kl. 18.00 mässa på engelska samt föredrag för studenter

24 november

kl. 18:30 Mässa på prästseminariet, Uppsala

25 november

kl. 18.30 Mässa med anledning av helgonförklaringen av Kyriakos Chavara, Domkyrkan 

 

 
 
GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Johannesgården

     Marielund

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

 

Det gudsvigda livets år     Vita consecrata

       

 

Det gudsvigda livets år invigs den 30 november. Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     italienska

 

Invigning av Vår Fru av Rosenkransens katolska kyrka

 

i Karlstad lördagen den 29 november

 

Rosenkrans kl. 11.00

Procession kl. 11.30

Pontifikal Högmässa med konsekration av kyrkan kl. 12.00

 

Därefter festligt kyrkkaffe

 

Läs mer >>

Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

850 000 kronor har sänts till flyktingarna i Irak

Efter den extra söndagskollekten som utlystes av biskop Anders för den 17 augusti till förmån för alla dem, särskilt de stora kristna grupperna, som tvingats på flykt i norra Irak under sommaren och efter att många enskilda gåvor strömmat in har Caritas Sverige nu kunnat sända iväg 850 000 kronor till Caritas Irak.

 

Caritas Sverige riktar ett stort TACK! till alla som bidragit till att detta stöd har kunnat sändas till våra lidande systrar och bröder. Samtidigt fortsätter Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810-1312 att vara öppet för bidrag. Märk din gåva "Irak 2014"

Läs mer >>

Uttalande från Nordiska biskopskonferensen angående situationen i Mellanöstern

 

Nordiska biskopskonferensens höstmöte ägde rum den 12-16 september i Åbo, Finland. Två dokument har publicerats från mötet som båda fokuserar på den svåra situationen för de kristna i Syrien och Irak och vädjar till de nordiska regeringarna att hjälpa de drabbade.

 

Pressmeddelande (PDF, engelska) 

Uttalande angående konflikten i Irak och Syrien (PDF, engelska) 

 
 

 
 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2014/2015

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Stockholms katolska stift i yttrande om ensamstående kvinnors möjlighet för assisterad befruktning
Katolskt Magasin har anställt en ny chefredaktör, Bitte Assarmo
Stiftsmeddelande 9 oktober 2014
Sr Willibrorda O.Ss.S. har avlidit
Stiftet har anställt en ny kommunikationsansvarig, Kristina Hellner
 

VATIKANRADION

 

2014-11-15 

Kyrkan inviger det konsekrerade livets år

2014-11-14

Barn på påvens morgonmässa i Sankta Marta "Vem är ni här för att möta?"

2014-11-14 

Påven tar emot Perus president

2014-11-14

”Habemus Papam” – En cd med musik framförd under konklaven 2013

2014-11-14

Chef för Vatikanens presstjänst och Vatikanradion pater Federico Lombardi blir hedersdoktor

2014-11-12

"Om du inte förlåter så förleder du" Påvens predikan i Sankta Marta

 
 
 

2014-11-14

Astronom i Vatikanens observatorium prisbelönad

2014-11-12

Påven vädjar till G20-mötet: ”Arbeta gemensamt för fred”

2014-11-10

Franska biskopar uppmanar till insats för fattiga

2014-11-09

Första CD:n av italiensk nunna

2014-11-07

Toppmöte med världsreligionerna om den traditionella familjen

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 12 2014 kommer ut den 5 december.
Arkiv - tidigare nummer »

KATEKET NYTT »

Nummer 2/2014

 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift