Avancerad sökning »
29 april

Möte med SKR:s presidium; möte med pastoralrådets arbetsutskott

2-3 maj

Den nordiska katolska familjekongressen, Ishöj, Köpenhamn

5 maj

Möte med Biskopsrådet; mässa i Sankta Eugenia kl. 18.00

6-7 maj

Dialogmöte med pingstvännerna, Birgittasystrarna, Falun

8 maj

Mässa i Domkyrkan med biskopen från Görlitz, kl. 17.00

9 maj

Konfirmation i Sankta Eugenia, kl. 11.00; deltar i Svenska Bibelsällskapets jubileum, Uppsala

 
 
GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Marielund

     Marieudd

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

Katarina av Siena


Den 29 april firar vi den heliga Katarina av Siena, kyrkolärare och en av Europas skyddshelgon. Sr Madeleine Fredell OP höll nyligen ett föredrag om Katarina av Siena som finns här >>

Biskop Anders på minneshögtiden i Storkyrkan med anledning av det armeniska folkmordet


Biskop Anders Arborelius närvarade idag vid en minneshögtid i Storkyrkan i Stockholm med anledning av det armeniska folkmordet 1915. Till den ekumeniska delen av programmet hade biskopen skrivit en betraktelse om kärlek som kan läsas här >>

 

Ny hemsida mot trafficking från Påvliga Vetenskapsakademin

 

Den Påvliga Vetenskapsakademin har startat en ny hemsida i kampen att bekämpa människohandel. Påven kontaktade redan under sommaren 2013 ordföranden för Vetenskapsakademin med förslaget att bekämpa människohandel, modernt slaveri och organhandel. Sedan dess har vetenskapsakademin organiserat en rad internationella seminarier i dessa ämnen. På den nya hemsidan hittar man länkar till internationell lagstiftning mot människohandel och uppgifter om kommande evenemang som anordnas av den Påvliga Vetenskapsakademin.

Länk till den nya hemsidan: www.endslavery.va

 

Kungörelse från påven om Barmhärtighetens jubelår


Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag. Läs hela dokumentet här >>

 

Budskap från ordförandena för CEC och CCEE för det romerska folkets internationella dag


Med anledning av det romerska folkets internationella dag den 8 april 2015 har ordföranden för CCEE, kardinal Peter Erdó och den anglikanske biskopen Christopher Hill, ordförande för den europeiska kyrkokonferensen, utfärdat ett budskap som finns här >>

 

Läs texten på tyska, engelska, franska, italienska, spanska och ungerska >> 

 

 

Stockholms katolska stift hjälpte 600 äldre i krigets Syrien

 

Stockholms katolska stift arbetade under 2014 med ett projekt där fokus var att hjälpa äldre människor i det krigshärjade Aleppo i Syrien. Äldre människor glöms ofta bort i katastrofinsatser men här valde man ut 600 personer - många av dem kroniskt sjuka och funktionshindrade - med stora behov av medicinsk hjälp och akuta operationer. Pengarna till insatsen var öronmärkta för undanskymda grupper.  

 

Läs pressmeddelandet här >>

 

Justitia et Pax Europas gemensamma aktion 2015

De katolska kommissionerna för Rättvisa och Fred i Europa genomför varje år en gemensam aktion i en aktuell fråga. Årets tema behandlar den växande rasismen och främlingsfientligheten i Europa och har titeln "Den socialt exkluderande nationalismen".

 

Läs hela uttalandet >>

 

"Herren är sannerligen uppstånden, halleluja!"


Biskop Anders predikan på påskdagen i domkyrkan
"Herren är sannerligen uppstånden, halleluja!" Hela vår tro vilar på detta faktum. Hela vårt liv som kristna bygger på denna sanning. Hela mänsklighetens yttersta framtid beror på detta. Och ändå måste vi fråga oss själva hur stor plats har egentligen uppståndelsen i vårt sätt att leva, tänka och handla? Varje påsk på nytt får vi tillfälle att göra en helomvändning och total kursförändring i vårt liv, så att verkligen uppståndelsen kan bli den stora inspirationskällan och ge oss perspektiv på hela vårt liv. "Sänd oss din helige Ande och låt oss stå upp till det nya livet", bad vi därför i kollektbönen. Det är den helige Andes uppgift att ge oss del av det nya liv, som den uppståndne Kristus har öppnat för oss. Det var ju i Andens kraft som Fadern uppväckte sin Son från de döda och det är också i samme Andes kraft som vi kan väckas upp ur det gamla livet och dö bort från det och så stå upp till det nya livet. "Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud" (Kol 3:3), säger Paulus.

 

Läs hela predikan >>

 

Skärtorsdagens predikan

Biskop Anders predikan på skärtorsdagens kvällsmässa i domkyrkan

"Du låter oss fira ett stort och underbart mysterium", så bad vi i mässans kollektbön idag. Ja, det är verkligen ett underbart mysterium vi firar idag, där två trådar tvinnas samman och blir till ett: eukaristin och fottvagningen. Det kan ta tid för oss att verkligen förstå att det verkligen är ett och detsamma mysterium vi får fira. I kristendomen går alltid liturgia och diakonia samman och är oskiljaktiga. Alltsedan Gud har blivit människa i Jesus Kristus, levt som vi, lidit som vi, dött som vi och uppstått som vi också är menade att få göra, har tillbedjan av Guds mysterium i liturgin och tjänande av människans mysterium i diakonin fogats samman till ett. Det är det Jesus visar oss genom hela sitt liv här på jorden och det är det han lär oss genom sitt budskap, sitt evangelium. I skärtorsdagens mässa blir det tydligt inför våra ögon och öron genom det som görs och sägs. Jesus vill ge oss detta till evig åminnelse och för dagligt bruk. "Där barmhärtighet och kärlek finns, där är Gud", sjunger man under fottvagningen för att vi verkligen skall förstå vad som sker och vad Gud förväntar av oss.

 

Läs hela predikan här >>

 

Biskop Anders predikan vid oljevigningsmässan i Domkyrkan


Som präster får vi dela Jesus prästerliga uppdrag och bli vittnen för världen om hans helande kärlek. Vi blir smorda med Helig Ande liksom Jesus Kristus för att frambära ett glädjebud till de fattiga och till alla som hungrar och törstar efter sanning, efter mening i livet, efter frälsning. Därför måste vi också ständigt pröva oss själva och låta Gud rena oss från allt som står i vägen och hindrar oss i vårt prästerliga uppdrag. Så mycket hänger på oss, på att vi verkligen "dag för dag förenas med Herren Jesus och alltmer liknar honom" som vi strax skall säga när vi förnyar våra prästlöften. Denna högtid är verkligen en enda uppmaning till varje präst att ta kallelsen till helighet på största allvar.

 

Läs hela predikan >>

 

 

Biskop Anders predikan på palmsöndagen

 

i Vår Frälsares kyrka i Malmö

 

Kära bröder och systrar, palmsöndagen visar oss kontrasterna i livets verklighet. Vi ser först hur Jesus hyllas. Man gläds och jublar över att Messias rider in i sin stad. Men strax därefter ropar man: "korsfäst, korsfäst". Så ombytliga kan vi människor vara, att vi ena stunden jublar och visar kärlek och i nästa stund vänder oss bort i hat och avund. Därför är det så viktigt att vi lär oss, som det heter hos profeten Jesaja, att lyssna på lärjungevis (Jes. 50:4), att bevara vårt hjärta hos Gud vad som än händer, att inte ryckas med av tillfälliga känslor utan verkligen lyssna på Guds ord, Guds röst och Guds kärlek, så att vi kan hantera allt det som tillvaron ger oss. Vårt liv rymmer glädje och hopp, men också sorg, prövningar och förtvivlan.

 

Läs hela predikan >>

 

Kyrkor och biståndsorganisationer uppmanar till bön för Mellanöstern

En systematisk förföljelse och etnisk rensning sker av den kristna minoriteten i Syrien och Irak. Många lever på flykt i en humanitär katastrof av obeskrivliga mått. Även andra religiösa grupper utsätts och drivs iväg från sina hem. Styrelserna för Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet uppmanar sina medlemskyrkor och medlemsorganisationer att under palmsöndagen gemensamt be för situationen i Mellanöstern.
-För troende är bönen en viktig kraft och vi uppmanar därför till en gemensam förbön i de gudstjänster som firas på palmsöndagen den 29 mars, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Den gemensamma bönen och hela pressmeddelandet från Sveriges Kristna Råd hittar du här.

 

Påven förkunnar ett extraordinärt jubileumsår: Barmhärtighetens År


På tvåårsdagen av valet till påve, fredagen den 13 mars, förkunnade påve Franciskus - under en predikan i Peterskyrkan - ett jubileumsår som ska fokusera på Guds barmhärtighet. Detta Heliga År inleds den kommande högtiden för den Obefläckade Avlelsen den 8 december 2015, och kommer att avslutas söndagen den 20 november 2016 på Kristus Konungens dag. Organiseringen av detta jubileum kommer att skötas av Påvliga Rådet för främjandet av den Nya Evangelisationen.

 

Läs hela påvens predikan >>

 

"I Syrien fastar vi hela tiden"


Denna reflektion i fastetid publicerade biskop Antoine Audo, kaldeisk biskop av Aleppo och ordförande för Caritas Syrien, i slutet av februari i år på Caritas Internationalis hemsida. Den ger en omtumlande bild av den verklighet som människorna i Syrien lever i nu när inbördeskriget i landet går in på sitt fjärde år.

Läs mer >>

 

Biskopens vardagstips: be medan du väntar

Biskop Anders höll på Askonsdagen en predikan under mässan i Domkyrkan om att väntan aldrig behöver vara slöseri med tid utan att man ska betrakta väntan i vardagen som ett tillfälle till bön. Köer till snabbköpskassan och förseningar i tunnelbanan är utmärkta tillfällen att be istället för att bli irriterad och otålig. Tidningen Dagen skrev om biskopens predikan i ett inlägg som heter "Biskopens vardagstips: Be medan du väntar". Du kan läsa hela notisen här>>

Nordisk katolsk familjekonferens 1-3 maj 2015


I början av maj är det dags för familjekonferens i Köpenhamn. Konferensens mål är att styrka familjernas sammanhållning och låta äktenskapets sakrament bli en ny evangeliserande kraft i vår tid. Du hittar information om program, innehåll, anmälan etc. på www.familiekonference.katolsk.dk. Notera gärna att KUÄF har budgeterat för bidrag till deltagande familjer i form av rabatt på varje faktura. För bidrag till transporter och resor till mötet, föreslår KUÄF att deltagare talar med sina församlingar.

 

Se affischen >>

 

Se program på svenska här >> 

 

Foto: Tina Sundström Engelhart

Överlämning av budkavlen "Vägra hata" i Storkyrkan


Söndagen den 1 februari överlämnades budkavlen om att "Vägra hata" i Storkyrkan i Stockholm, i närvaro av bl a kungafamiljen. Lena Posner-Körösi, Judiska centralrådet, läste upp texten. I fonden en interreligiös delegation med representanter för buddhismen, islam, syriska ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan (Kaj Engelhart, t.v.).

 

 

Påve Franciskus i öppenhjärtig intervju

 

Den största argentinska dagstidningen La Nación har publicerat en lång intervju med påven Franciskus, där han uttalar sig öppenhjärtigt om en rad ämnen: familjesynoden, frånskilda och omgifta katoliker, reform av Vatikanens kuria, enskilda kardinaler som varit omtalade, motstånd mot honom själv samt nya planerade utlandsresor.

 

Påven hänvisade till synodens avslutande rapport, till slutbudskapet från synoden från de deltagande biskoparna och till sitt eget tal vid synodens avslutning för korrekt information om synoden. Han påpekade vidare att det - i motsats till medierapporter - inte talades om äktenskap för homosexuella på synoden, utan endast om homosexuella utifrån deras förhållande till sina familjer.

 

Han påminde vidare om att kyrkans lära om äktenskapet i sig inte berördes, utan att frågan om frånskilda och omgifta utifrån pastoral synvinkel togs upp med överläggningar om hur de kan återintegreras i kyrkan: "Vi måste förändra saker lite grann" vad gäller normer och värderingar, påpekade påven. 

 

Läs en sammanfattning av intervjun på engelska >>

Läs intervjun på spanska >>

 

 

Det gudsvigda livets år     Vita consecrata

       

 

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november. Kvällen innan hölls en bönevaka i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firade mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     tyska     italienska

 

 
Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

 

 
 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2014/2015

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Nyhetsbrev om Jungfru Maria kyrka - april
Polismyndigheten utbildar tillsammans med Stockholms katolska stift
Stipendieansökan, stiftelsen Elisabethsystrarnas Barnhemsfond
Stiftsmeddelande 30 mars 2015
Stiftsungdomsdagar i Vadstena
 

VATIKANRADION

 

2015-04-25

Påven ber för offren efter Nepalskalv

2015-04-25

Påven: solidaritet äger fortfarande sin profetiska kraft

2015-04-21

Solidaritetsbudskap till den ortodoxa patriarken av Etiopien

2015-04-21

Lars-Hjalmar Wide om drottning Silvias kommande besök i Vatikanen

2015-04-20

"Kristna vittnar om en person, inte om en ideologi" Påvens Regina Coeli

2015-04-20

Kardinal Francis George, "en fredens man", har avlidit
 
 
 

2015-04-22

Vatikanen: dialogen med islam mer nödvändig än någonsin

2015-04-21

Påvliga socialakademien för hårdare tag mot slaveriet

2015-04-20

Gemensam kamp mot slaveri

2015-04-20

Krav på skärpt vapenlag i Mexiko

2015-04-19

Påven: döden på Medelhavet måste stoppas

2015-04-16

Amerikanska ordenssystrar genomför reformer

2015-04-14

Patriark avvisar Ankaras kritik: "påven är ingen fiende till islam"

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 5 2015 kommer ut den 2 maj.
Arkiv - tidigare nummer »
Följ Katolskt magasin på Facebook >> 

 

KATEKETNYTT

 

Nummer 1 / 2015

 

 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift