Avancerad sökning »

GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 
 
 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Johannesgården

     Marielund

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Temat för biskopssynoden är hur familjen kan ta del i den nya evangelisationen. Som representant för den Nordiska Biskopskonferensen får jag för första gången delta i en sådan synod som kommer att pågå c:a två veckor. Det är många viktiga frågor som kommer att tas upp till diskussion i Rom. Vi vet hur sårbar familjen ofta är i vår tids samhälle och hur viktig den samtidigt är för det uppväxande släktet. Tron som alltid getts vidare från generation till generation är mycket svårare att förmedla i vår tid. Hur skall man kunna hjälpa familjerna att leva av evangeliet och växa i tro, hopp och kärlek, så att de kan förmedla det glada budskapet i vårt samhälle idag? Be gärna lite extra för denna synod som är så viktig för hela Kyrkan och kristendomens framtid.

 

                                          +Anders Arborelius ocd

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Mässan vid saligförklaringen av påven Paulus VI (19.10.14)

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Biskop Anders berättar för Vatikanradion om hur synoden fortgår och de utmaningar som står i fokus. (14.10.14)  Lyssna här >> 

 

Vatikanens sammanfattning från den 13 oktober: "Relatio post disceptationem" of the General Rapporteur, Card. Péter Erdő

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

The Order of the Synod of Bishops 


Vad är en synod?  på engelska 

Det gudsvigda livets år                         (Vita Consecrata) invigs           

den 30 november

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     italienska

 

850 000 kronor har sänts till flyktingarna i Irak

Efter den extra söndagskollekten som utlystes av biskop Anders för den 17 augusti till förmån för alla dem, särskilt de stora kristna grupperna, som tvingats på flykt i norra Irak under sommaren och efter att många enskilda gåvor strömmat in har Caritas Sverige nu kunnat sända iväg 850 000 kronor till Caritas Irak.

 

Caritas Sverige riktar ett stort TACK! till alla som bidragit till att detta stöd har kunnat sändas till våra lidande systrar och bröder. Samtidigt fortsätter Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810-1312 att vara öppet för bidrag. Märk din gåva "Irak 2014"

Läs mer >>

 

Brev från de Europeiska biskopskonferensernas råd (CCEE) till FN:s säkerhetsråd  

 

Situationen för kristna och andra religiösa minoriteter i Irak är fullständigt oacceptabel. Behovet av skydd för dessa människors mänskliga rättigheter är uppenbart och akut. Det åligger det internationella samfundet att använda alla legitima metoder som kan sätta stopp för denna tragedi. 

 

Läs hela brevet (engelska/franska/tyska/italienska) 

 

Uttalande från Nordiska biskopskonferensen angående situationen i Mellanöstern

 

Nordiska biskopskonferensens höstmöte ägde rum den 12-16 september i Åbo, Finland. Två dokument har publicerats från mötet som båda fokuserar på den svåra situationen för de kristna i Syrien och Irak och vädjar till de nordiska regeringarna att hjälpa de drabbade.

 

Pressmeddelande (PDF, engelska) 

Uttalande angående konflikten i Irak och Syrien (PDF, engelska) 

Är Heliga Birgittas stad i farozonen?

 

Är det möjligt att helgonets stad är i farozonen? Ja, tyvärr verkar det så. Kommunens politiker har långt skridna planer på att uppföra moderna hyreshus mitt i den gamla stadskärnan som är bedömd vara av riksintresse. Vadstena är Sveriges viktigaste pilgrimsort.

 Vadstena Vänner (genom Fredrik Fagrell)

 

Mer att läsa finns på hemsidan

Stoppa exploateringen av Asylenparken i Vadstena

 

Namninsamling: Rädda Asylenparken 

 
 

Biskopens kalender 

25 oktober

kl. 14.00 Glumslöv: Prästvigning av broder Emanuel Jakobsson

26 oktober

kl. 10.30 Konfirmation i Angered 

1 november

kl. 11.00 Mässa med profess, Heliga Hjärtas kloster

2 november

kl. 11.00 Högmässa i Domkyrkan

 
 
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2013/2014

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Världsmissionssöndagen – 19 oktober 2014
Stiftsmeddelande 9 oktober 2014
Sr Willibrorda O.Ss.S. har avlidit
Stiftet har anställt en ny kommunikationsansvarig, Kristina Hellner
Stiftsmeddelande 4 september 2014
 

VATIKANRADION

 

2014-10-16

Vatikanen nedlägger informationstjänsten VIS på italienska

2014-10-15 

Familjesynoden går mot sitt slut - tvister i aulan

2014-10-15 

Påven: Det glada mötet mellan Herren och sitt folk

2014-10-14

Biskop Anders Arborelius "Individualismen i väst försvårar att bygga upp ett stabilt familjeliv"

2014-10-14

Påven: Om lagar inte leder människor till Kristus då är de föråldrade

2014-10-13

Martyr från Sardinien saligförklaras. Påven kallar honom ett heroiskt vittne om evangeliet


 
 
 

2014-10-15

Mexikanska biskopar kräver utredning av massaker och massgravar

2014-10-15

Påven om sant och falskt i det kristna livet

2014-10-10

Katolska kyrkan och första världskriget

2014-10-13

Familjesynoden prövar nya tankesätt

2014-10-11

Ortodoxa röster på synoden

2014-10-09

Första gången helgonet Johannes XXIII firades

2014-10-08

Thomas Idergard i Människor och tro tors 9 okt


 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 11 2014 kommer ut den 7 november.
Arkiv - tidigare nummer »

KATEKET NYTT »

Nummer 2/2014

 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift