Avancerad sökning »
1 september

Möte med biskopsrådet 

4-8 september

Möte med NBK, Köpenhamn

9 september

Möte med arbetsutskottet för stiftets pastoralråd  

10 september

SKR:s styrelsemöte

11-20 september

Pilgrimsresa i Teresas av Avilas fotspår 

20 september

Mässa med diakonvigning, Domkyrkan kl. 18.30

21 september

Möte med koptisk-ortodoxe påven Tawadros III, Högalidskyrkan  

22 september

Mässa för Serafimsystrarnas jubileum, Domkyrkan kl. 17.00
 
 
GENVÄGAR
 
 
 

Reträtter

 
 
 

Katolska läroanstalter och skolor

 

Språkliga själasörjare och missioner

 

Vikariatet för de orientalisk-katolska kyrkorna

 

Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum 

 

Kyrka i rörelse

 

Särskilda själasörjare

 

Stiftets karitativa verksamhet

  Caritas Sverige

 

  Missio Sverige

 

Stiftsorgan

Veritas Förlag 

Respekt

Caritas Sverige

Justitia et Pax - Kommissionen för rättvisa och fred

KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden 

KLN - Katolska Liturgiska Nämnden   

KUÄF - Katolska utskottet för äktenskap och familj

KUE - Katolska utskottet för evangelisation

KEN - Katolska Ekumeniska Nämnden 

KID - Kommissionen för interreligiös dialog

SUK - Sveriges Unga Katoliker

     Marielund

     Marieudd

Äldreboenden och vårdhem

     Stiftelsen Josephinahemmet 

     Stiftelsen Oscar I:s Minne   

     Stiftelsen Vilohemmet

        Maria Regina 

 

KPN firar kateketens dag 2015

 

 

Se filmen från dagen >>

Caritas Sverige lanserar ett eget 90-konto - Bg 900-4789


Nu lanserar Caritas Sverige sitt 90-konto och uppmanar givare att från och med nu enbart använda sig av det nya bankgironumret: Bg 900-4789

 

I början av juni i år beviljade Svensk Insamlingskontroll rätten att inneha 90-konto till Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan. Caritas Sverige är en del av Stockholms katolska stift och en månad senare var det klart att organisationen av det fått ett eget 90-konto för sin insamlingsverksamhet.

 

Caritas Sveriges 90-konto är genom bankgiro direkt kopplat till dess så kallade "biståndskonto". På det kontot finns endast de gåvor som samlas in eller som sätts in direkt på det. De går sedan vidare till dem som behöver hjälp av olika skäl utan att något avdrag görs.

 

Läs hela informationen >>

 

Brev vid höstens början till våra församlingar


Kära kyrkoherdar, kära bröder och systrar i våra församlingar!
Först av allt vill jag välkomna er alla till Stiftsvallfärden till Vadstena lördagen den 29 augusti. Jag hoppas att många av er har möjlighet att delta. Under vallfärden tackar vi Gud för det Gudsvigda livet och för alla som på detta sätt ger sitt liv för att tjäna Gud och sin nästa. Samtidigt ber vi om kallelser för vår Kyrka, vi ber för familjesynoden och för våra trosfränder och alla andra som drabbats av krig och förföljelse i Irak, Syrien och andra länder. Vi visar vår solidaritet genom att bidra till vallfärdens kollekt för den kaldeiska Jungfru Maria-kyrkan, som skall byggas i Södertälje/Hovsjö.

 

I ett tidigare brev uppmanade jag alla våra församlingar att utse en person för att vara församlingens "flyktingansvarige", eftersom så många flyktingar och asylsökande strömmar in i vårt land. Många av dem är katoliker och de behöver få kontakt med sin egen Kyrka. Jag ber att varje församling meddelar vilken person man utsett till detta hedersuppdrag. Med min förbön och välsignelse till er alla,

Stockholm den 20 augusti 2015 +Anders Arborelius ocd

 

Läs hela brevet >>

 

Katoliker och lutheraner högtidlighåller reformationen tillsammans


Den 31 oktober 2016 möts ledare för Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet i Lund för att tillsammans högtidlighålla 500-årsminnet av reformationen. Det är första gången någonsin som katoliker och lutheraner uppmärksammar reformationen tillsammans. Läs mer >>

 

Påve Franciskus ger ut encyklika om miljön

 

På torsdag, 18 juni, ger påve Franciskus ut sin encyklika om miljön med titeln "Laudato Si". Påven meddelade redan 2013 att hans nästa encyklika skulle handla om miljön och sedan dess har han flera gånger uttalat sig med stort allvar och djup oro kring miljöfrågor, fattigdom och klimat.

Läs stiftets pressmeddelande om den kommande encyklikan här >>

 

Sammanfattning på svenska av miljöencyklikan

 

Påve Franciskus gav ut sin miljöencyklika idag och här finns en sammanfattning på svenska för nerladdning >>

Här finns encyklikan tillgänglig på olika språk >>


Stockholms katolska stift har fått 90-konto

 

För att få 90-konto måste en organisation uppfylla en rad högt ställda krav, bland annat att högst 25% av insamlade medel får gå till administration. Stockholms Katolska stift har valt att låta 100% av de insamlade medlen gå till ändamålet och att ingen andel av de insamlade pengarna ska gå till administration. Istället används stiftets egna medel till administration och kostnader för insamling.

Det nya bankgironummer som Stockholms katolska stift - inklusive samtliga stiftsorgan - nu kommer att använda vid insamlingar är BG: 900-4680. Detta bankgironummer gäller alltså även för hjälporganisationens Caritas insamlingar.

Se hela pressmeddelandet här >>

 

Gun Holmertz från Caritas får Göteborgs stads förtjänsttecken


Gun Holmertz, eldsjäl inom Caritas, är en av tio personer som i år får Göteborgs stads förtjänsttecken. Förtjänsttecknet - en medalj och en Poseidonstatyett - delas ut varje år till personer som gjort betydande insatser för staden.

Biskopens hälsning till kateketer och ungdomsledare

 

I en nyligen inspelad youtube-film tackar biskop Anders alla kateketer och ungdomsledare för deras insatser för kyrkan och välkomnar dem samtidigt till Kateketens dag i Göteborg den 22 augusti.

Se filmen här >>

 

Årets fasteinsamling nådde 1,7 miljoner kronor


Stockholms katolska stifts och Caritas Sveriges fasteinsamling till flyktingar i Mellanöstern och centrala Afrika är nu avslutad i och med att också våra församlingar sänt in sina kollekter.
Totalt nådde årets fasteinsamling 1 672 252 kronor. Detta är ett mycket uppmuntrande resultat och väl i paritet med fjolårets fasteinsamling.
Ett stort tack till alla som bidragit till detta!
Läs mer >>

 

Bild: Matthieu Alexandre / Caritas Internationalis
En Caritas-medarbetare från Tyskland besöker en by i Gorkha-provinsen som drabbats av jordbävningarna.

 

Caritas Sverige skickar 500 000 kronor till Nepal


Efter de två stora jordbävningarna i Nepal - den 25 april och den 12 maj - avtar nu efterskalven, även om mindre skalv fortfarande förekommer både i Katmandu och ute på landsbygden. Det stora hotet mot människorna har i stället blivit de jordskred som följer i jordbävningarnas spår. Ett stort sådant inträffade den 24 maj i provinsen Myagdi och tvingade tusentals människor på flykt. Fler jordskred befaras komma.

Ett stort tack till alla som bidragit med gåvor för att göra detta möjligt! 

Behovet av hjälp är ännu mycket stort. Därför kommer Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810-1312 att fortsätta vara öppet för dem som vill hjälpa människorna i Nepal. Märk din gåva med "Nepal 2015" på talongen eller överföringen. Alla gåvor går oavkortade till dem som behöver hjälpen.
Läs mer >>

 

Hur länge har jorden råd med oss?


Klimatsituationen är allvarlig och akut, tiden till förändring blir allt kortare för varje dag. Det krävs mod för att vända utvecklingen. Det skriver biskop Anders och 16 andra svenska kyrko­ledare i ett gemensamt uttalande i tidningen Dagen. Läs hela uttalandet här >>
Kampanjen "Act Now for Climate Justice", leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor (i bland annat Sverige), som arbetar tillsammans i mer än 140 länder för att skapa positiv och hållbar förändring för fattiga och marginaliserade människor. Stöd kampanjen genom att skriva under här >>

Biskop Anders Arborelius OCD med Dioscoros Benyamin Atas

Biskop Anders Arborelius ny ordförande för Sveriges kristna råd

 

Biskop Anders har valts till ny ordförande för Sveriges kristna råd (SKR). Han valdes i samband med Sveriges kristna råds årsmöte.
Läs pressmeddelandet om detta här >>

 

Bild: Elodie Perriot / Caritas Internationalis
Påve Franciskus under öppningsmässan för Caritas Internationalis generalförsamling i Rom 2015.

 

 

Den som tar del i Caritas uppdrag är ett sant Kristusvittne"


I sin predikan under öppningsmässan för Caritas Internationalis 20:e generalförsamling som började den 12 maj 2015 i Rom sade påve Franciskus att Caritas, som är den katolska kyrkans organisation för humanitära insatser och utvecklingshjälp, visar på den kraft som det kristna hoppet är. Läs hela påvens predikan här >>

 

Tillsammans mot det moderna slaveriet


Vatikanens budskap till Vesakh, en buddhistisk högtid som firas till minne av Buddhas födelse, 2015: ett budskap om att vi som buddhister och kristna, engagerade i respekten för mänskligt liv, måste samverka för att få ett slut på människohandel och modernt slaveri.

Läs hela budskapet >>

 

Påvens bön för Barmhärtighetens år


Påven har skrivit en bön för Barmhärtighetens år och han uppmanar alla troende att be denna bön. Bönen finns nu översatt till svenska av KLN och kan laddas ner här >>

 

Jubelåret kommer att inledas den 8 december i år.

 

Det finns nu också en särskild hemsida för Barmhärtighetens år med information på olika språk >>

 

Ny hemsida mot trafficking från Påvliga Vetenskapsakademin

 

Den Påvliga Vetenskapsakademin har startat en ny hemsida i kampen att bekämpa människohandel. Påven kontaktade redan under sommaren 2013 ordföranden för Vetenskapsakademin med förslaget att bekämpa människohandel, modernt slaveri och organhandel. Sedan dess har vetenskapsakademin organiserat en rad internationella seminarier i dessa ämnen. På den nya hemsidan hittar man länkar till internationell lagstiftning mot människohandel och uppgifter om kommande evenemang som anordnas av den Påvliga Vetenskapsakademin.

Länk till den nya hemsidan: www.endslavery.va

 

Kungörelse från påven om Barmhärtighetens jubelår


Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag. Läs hela dokumentet här >>

 

Justitia et Pax Europas gemensamma aktion 2015

De katolska kommissionerna för Rättvisa och Fred i Europa genomför varje år en gemensam aktion i en aktuell fråga. Årets tema behandlar den växande rasismen och främlingsfientligheten i Europa och har titeln "Den socialt exkluderande nationalismen".

 

Läs hela uttalandet >>

 

Kyrkor och biståndsorganisationer uppmanar till bön för Mellanöstern

En systematisk förföljelse och etnisk rensning sker av den kristna minoriteten i Syrien och Irak. Många lever på flykt i en humanitär katastrof av obeskrivliga mått. Även andra religiösa grupper utsätts och drivs iväg från sina hem. Styrelserna för Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet uppmanar sina medlemskyrkor och medlemsorganisationer att under palmsöndagen gemensamt be för situationen i Mellanöstern.
-För troende är bönen en viktig kraft och vi uppmanar därför till en gemensam förbön i de gudstjänster som firas på palmsöndagen den 29 mars, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Den gemensamma bönen och hela pressmeddelandet från Sveriges Kristna Råd hittar du här >>

 

Påven förkunnar ett extraordinärt jubileumsår: Barmhärtighetens År


På tvåårsdagen av valet till påve, fredagen den 13 mars, förkunnade påve Franciskus - under en predikan i Peterskyrkan - ett jubileumsår som ska fokusera på Guds barmhärtighet. Detta Heliga År inleds den kommande högtiden för den Obefläckade Avlelsen den 8 december 2015, och kommer att avslutas söndagen den 20 november 2016 på Kristus Konungens dag. Organiseringen av detta jubileum kommer att skötas av Påvliga Rådet för främjandet av den Nya Evangelisationen.

 

Läs hela påvens predikan >>

 

 

Påve Franciskus i öppenhjärtig intervju

 

Den största argentinska dagstidningen La Nación har publicerat en lång intervju med påven Franciskus, där han uttalar sig öppenhjärtigt om en rad ämnen: familjesynoden, frånskilda och omgifta katoliker, reform av Vatikanens kuria, enskilda kardinaler som varit omtalade, motstånd mot honom själv samt nya planerade utlandsresor.

 

Påven hänvisade till synodens avslutande rapport, till slutbudskapet från synoden från de deltagande biskoparna och till sitt eget tal vid synodens avslutning för korrekt information om synoden. Han påpekade vidare att det - i motsats till medierapporter - inte talades om äktenskap för homosexuella på synoden, utan endast om homosexuella utifrån deras förhållande till sina familjer.

 

Han påminde vidare om att kyrkans lära om äktenskapet i sig inte berördes, utan att frågan om frånskilda och omgifta utifrån pastoral synvinkel togs upp med överläggningar om hur de kan återintegreras i kyrkan: "Vi måste förändra saker lite grann" vad gäller normer och värderingar, påpekade påven. 

 

Läs en sammanfattning av intervjun på engelska >>

Läs intervjun på spanska >>

 

 

Det gudsvigda livets år     Vita consecrata

       

 

Det gudsvigda livets år invigdes den 30 november. Kvällen innan hölls en bönevaka i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

 

I vårt stift firades inledningen till det gudsvigda livets år den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet träffades och bytte erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firade mässan.

 

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och publicerades lagom till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

 

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år

engelska     spanska       polska      franska     tyska     italienska

 

 
Källa: Osservatore Romano

Den extraordinära biskopssynoden om familjen

 5-19 oktober 2014

 

Intervju med biskop Anders om familjesynoden i Dagen. (22.10.14) 

 

Påve Franciskus tal från avslutningen av synoden (18.10.14)

 

Familjesynodens slutdokument (18.10.14)

 

Synodens arbetsdokument "The Pastoral Challenges of the Family in the Context of Evangelization" - ”Instrumentum laboris” på engelska.

 

 

 
 
 
Kallad
 Tvekar du? »
 

KATOLSKA STUDIER

 

kurser, seminarier, föredrag, kortkurser, evenemang etc.  

 

Dagens läsningar » 

 

ORDO»

2014/2015

Ordning för mässans och tidegärdens firande enligt kalendariet för Stockholms katolska stift

 
 
 
 
Stiftsmeddelande 20 augusti 2015
Nyhetsbrev om Jungfru Maria kyrka - augusti
Jesuitpater Klaus Dietz i P1 om miljörörelsen och påvens miljöencyklika
Kallelsereträtt på Marielund 21-23 augusti
Syster Maria Florentine avliden
 

VATIKANRADION

 

2015-08-27

Gripande möten på Petersplatsen

2015-08-26

Om man inte hittar tid till bön är frågan om man älskar Gud

2015-08-25

Vatikanens räkenskaper för år 2014 är snart klara

2015-08-24

Bristande lagstiftning leder till kraftig ökning av surrogatmödraskap i Nepal

2015-08-24

Påvens Angelus : Till vem skulle vi gå? om inte till Jesus
 
 
 

2015-08-27

Flyktingtragedin i Österrike upprör kardinal Schönborn

2015-08-21

Jesuitskola i Nepal hjälper jordbävningsoffer

2015-08-21

Påven Franciskus: "Migranterna ropar till oss. Svaret är barmhärtighet"

2015-08-21

Maltesisk biskop om frånskilda och ogifta

 

NEWS. VA

The Vatican Today

 
Nummer 9 2015 kommer ut andra veckan i september.
Arkiv - tidigare nummer »
Följ Katolskt magasin på Facebook >> 

 

KATEKETNYTT

 

Nummer 2 / 2015

 

 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift