Avancerad sökning »

Dagens läsningar

1 Onsdag

Datum: 2014-10-01

S:TA TERESA AV JESUSBARNET

Läsning                                                                                                          Job 9:1-12, 14-16

 

Job tog till orda och sade:

Ja, förvisso vet jag att så är.

Hur skulle en människa kunna ha rätt mot Gud?

Vill han gå till rätta med henne,

så kan hon ej svara honom på en sak bland tusen.

Han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft,

vem kan trotsa honom och dock slippa undan;

honom som oväntat flyttar bort berg

och omstörtar dem i sin vrede;

honom som kommer jorden att vackla från sin plats,

och dess pelare darrar därvid;

honom som befaller solen, så går hon inte upp,

och som sätter stjärnorna under försegling;

honom som helt ensam spänner ut himmelen

och skrider fram över havets toppar;

honom som har gjort Karlavagnen och Orion,

Sjustjärnorna och söderns Stjärngemak;

honom som gör stora och outrannsakliga ting och under, flera än någon kan räkna?

Se, han far förbi mig, innan jag hinner att se det,

han drar framför mig, innan jag får syn på honom.

Se, han griper sitt rov - vem kan hindra honom?

Vem kan säga till honom: »Vad gör du?«

Hur skulle då jag våga svara honom,

välja ut ord till att tala med honom?

Nej, om jag än hade rätt, tordes jag dock ej svara

- jag fick anropa min motpart om förbarmande.

Och om han än svarade mig på mitt rop,

så kunde jag ej tro att han lyssnade till min röst.

 

Responsoriepsalm                                                                                  Ps 88:10b-15 (R. 3a)

 

R. Låt min bön komma inför ditt ansikte.

 

Herre, jag åkallar dig dagligen,

    jag räcker ut mina händer till dig.

Gör du då under för de döda,

    eller kan skuggorna stå upp och tacka dig? R.

 

Berättar man i graven om din nåd,

    i avgrunden om din trofasthet?

Känner man i mörkret dina under

    och din rättfärdighet i glömskans land? R.

 

Men jag ropar till dig,

    Herre, i gryningen kommer min bön inför dig.

Varför vill du förkasta mig,

    varför döljer du ditt ansikte för mig? R.

 

Halleluja                                                                                                                        Fil 3:8-9

 

V. Jag räknar allt som en förlust och kastar det på sophögen

för att vinna Kristus och få leva i honom.

 

Evangelium                                                                                                            Luk 9:57-62

 

Vid den tiden då Jesus och hans lärjungar kom vandrande på vägen, sade en man till Jesus: »Jag skall följa dig vart du än går.« Jesus svarade: »Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.« Till en annan sade han: »Följ mig!« Men mannen svarade: »Herre, låt mig först gå och begrava min far.« Då sade Jesus: »Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.« En annan man sade: »Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.« Jesus svarade: »Den som ser sig om, när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift