Avancerad sökning »

Dagens läsningar

30 tisdag

Datum: 2015-06-30

TISDAG 30 juni

 

Läsning
1 Mos 19:15-29

 

Änglarna manade på Lot och sade: »Stå upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar, som du har hos dig, för att du inte må förgås genom stadens missgärning.« Och då han ännu dröjde, tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, ty Herren ville skona honom. Och de förde honom ut, och när de var utanför staden, släppte de honom. Och medan de förde dem ut, sade den ene: »Fly för ditt livs skull. Se dig inte tillbaka, och dröj ingenstans på Slätten. Fly undan till bergen, så att du inte förgås.«

                      Men Lot sade till dem: »Ack nej, Herre. Se, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon, och stor är den barmhärtighet som du gör med mig, då du vill rädda mitt liv. Men jag förmår inte fly undan till bergen. Jag är rädd att olyckan hinner mig, så att jag omkommer. Se, staden därborta ligger helt nära, och det är lätt att fly dit, och den är liten. Låt mig fly undan dit - den är ju så liten - för att jag må bli vid liv.«

                      Då svarade han honom: »Nåväl, jag skall göra dig till viljes också i detta. Jag skall inte omstörta den stad som du talar om. Men skynda att fly undan dit; ty jag kan ingenting göra, förrän du har kommit dit.« Därav fick staden namnet Soar.

                      Då nu solen hade gått upp över jorden och Lot hade kommit till Soar, lät Herren svavel och eld regna från himmelen, från Herren, över Sodom och Gomorra. Och han omstörtade dessa städer med hela Slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Och Lots hustru, som följde efter honom, såg sig tillbaka. Då blev hon en saltstod.

                      Och när Abraham tidigt följande morgon gick till den plats där han hade stått inför Herren, och såg ned över Sodom och Gomorra och över hela Slättlandet, då fick han se en rök stiga upp från landet, lik röken från en smältugn. Så skedde då, att när Gud fördärvade städerna på Slätten, tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan omstörtningen, då han omstörtade städerna där Lot hade bott.

 

Responsoriepsalm
Ps 26:2-3, 9-12 (R. 3a)

 

R. Din nåd är inför mina ögon.

 

Utforska mig, Herre, och sätt mig på prov,

                      rannsaka mina njurar och mitt hjärta.

Ty din nåd är inför mina ögon,

                      och jag vandrar i din sanning. R.

 

Ryck inte bort mig med syndarna,

                      inte mitt liv med de blodgiriga,

i vilkas händer är skändlighet

                      och vilkas högra hand är full av mutor. R.

 

Jag är ju ostrafflig,

                      rädda mig och var mig nådig.

Mina fötter står på säker grund,

                      i församlingarna skall jag lovsjunga Herren. R.

 

Halleluja  
Ps 130:5

 

V. Jag väntar efter Herren,

och jag hoppas på hans ord.

 

Evangelium
Matt 8:23-27

 

Vid den tiden steg Jesus i båten och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom: »Herre, hjälp oss, vi går under.« Han sade: »Varför är ni rädda, ni trossvaga?« Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: »Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom.«

 

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET
 

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI 

 

 

 » JULI 

 

 » AUGUSTI  

 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2014-2015 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift