Avancerad sökning »

Dagens läsningar

29 Tisdag

Datum: 2014-07-29

Läsning
Jer 14:17-22
Mina ögon flyter i tårar natt och dag och får ingen ro,
ty jungfrun, dottern mitt folk
har drabbats av stor förstörelse,
av ett svårt och oläkligt sår.
Om jag går ut på marken,
se, då ligger där svärdsslagna män,
och kommer jag in i staden,
så möts jag där av hungerns plågor.
Ja, både profeter och präster tvingas dra från ort till ort,
till ett land som de in
te känner.
Har du då alldeles förkastat Juda?
Har din själ börjat visa ifrån sig Sion?
Eller varför har du slagit oss så, att ingen kan hela oss?
Vi längtar efter frid, men inget gott kommer,
efter en tid då vi skulle bli helade,
men se, förskräckelse kom
mer.
Herre, vi känner vår ogudaktighet,
våra fäders missgärning,
ty vi har syndat mot dig.
För ditt namns skull, förkasta oss inte,
låt din härlighets tron ej bli föraktad.
Kom ihåg ditt förbund med oss, och bryt det inte.
Finns väl bland hedningarnas fåfängliga avgudar
sådana som kan ge regn?
Eller kan himmelen av sig själv låta regnskurar falla?
Är det inte dig, Herre, vår Gud, som vi måste hoppas på?
Det är ju du som har gjort allt detta.

 

Responsoriepsalm
Ps 79:8,11,13 (R. 9)

 

R. Herre, rädda oss, för ditt namns skull.

 

Låt inte våra förfäders missgärningar drabba oss,
    skynda oss till mötes i din barmhärtighet,
    ty vi är djupt förnedrade. R.

 

Hjälp oss, Gud, vår frälsare, för din äras skull,
    rädda oss, förlåt oss vår synd för ditt namns skull. R.

 

Låt de fångnas klagan komma inför ditt ansikte,
    låt din väldiga arm hålla dödens barn vid liv.
Men vi, som är ditt folk och får i din hjord,
    vi vill tacka dig i evighet,
    vi vill förkunna ditt lov från släkte till släkte. R.

 

Halleluja
 V. Säden är Guds ord, den som sår är Kristus;
alla som finner honom får det eviga livet.

 

Evangelium
Matt 13:36-43
Vid den tiden lät Jesus folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: »Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss.« Han svarade: »Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn och ogräset är det ondas barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna. Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

 
VERBUM DOMINI

»27 april
ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller:
DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS
SÖNDAG

 

» 4 maj

TREDJE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 11 maj

FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 18 maj
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 25 maj
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 1 juni
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

 


» 14 maj
S:T MATTIAS, APOSTEL, fest

 

» 29 maj
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG, högtid

 

» 31 maj

DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS BESÖK, fest

 

 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift