Avancerad sökning »

Dagens läsningar

25 måndag

Datum: 2015-05-25

ÅTTONDE VECKAN »UNDER ÅRET«

 

MÅNDAG 25 maj

 

Läsning
Syr 17:24-29

 

Dem som ger bot låter Gud komma tillbaka,

och han uppmuntrar dem som är nära att förtvivla.

Vänd om till Herren och lämna dina synder,

be till honom och fela inte så ofta.

Kom tillbaka till den Högste, vänd om från det orätta,

hata och avsky all vidrighet.

Vem prisar den Högste i dödsriket,

vem bär fram lovsång i de levandes ställe?

Den som dör finns inte mer, och hans lovsång tystnar;

den som har liv och hälsa kan prisa Herren.

Hur stor är inte Herrens barmhärtighet

och hans mildhet mot dem som vänder om till honom.

 

Responsoriepsalm
Ps 32:1-2, 5-7 (R. 11a)

 

R. Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren.

Salig är den vars överträdelse är förlåten,

                      den vars synd är överskyld.

Salig den människa som Herren inte tillräknar missgärning    och i vars ande inte finns någon falskhet. R.

 

Jag erkände min synd för dig

                      och dolde inte längre min missgärning.

Jag sade: »Jag vill bekänna mina överträdelser för Herren.«

                      Då förlät du mig min synd och min missgärning. R.

 

Därför skall alla fromma be till dig i nöden,

                      om än stora vattenfloder kommer,

                      skall de inte nå till dem. R.

 

Du är mitt beskydd, du bevarar mig för nöd,

                      du räddar mig och omger mig med jubel. R.

 

Halleluja
Jfr 2 Kor 8:9

 

V. Jesus Kristus var rik men blev fattig för er skull,

för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika.

 

Evangelium
Mark 10:17-27

 

Vid den tiden sprang en man fram och föll på knä för Jesus och frågade: »Gode mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?« Jesus svarade: »Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden: Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Visa aktning för din far och din mor.« - »Mästare«, sade mannen, »allt detta har jag hållit sedan jag var ung.« Jesus såg på honom med kärlek och sade: »Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig.« Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket.

                      Jesus såg sig om och sade till sina lärjungar: »Hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!« Lärjungarna blev bestörta över hans ord, men Jesus sade igen: »Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.« De blev ännu mer förskräckta och sade till varandra: »Vem kan då bli räddad?« Jesus såg på dem och sade: »För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET
 

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI 

 


 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2014-2015 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift