Avancerad sökning »

Dagens läsningar

1 Måndag

Datum: 2014-09-01

Läsning

1 Kor 2:1-5

När jag kom till er, bröder, var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av, när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft; er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft.

 

Responsoriepsalm

Ps 119:97-102 (R. 97a)

 

R. Herre, din lag har jag kär.

 

Herre, din lag har jag kär,

    jag begrundar den hela dagen. R.

 

Jag är visare än alla mina fiender,

    ty dina bud tillhör mig för evigt. R.

 

Jag är klokare än alla mina lärare,

    ty jag begrundar dina vittnesbörd. R.

 

Jag är förståndigare än de gamla,

    ty jag tar dina befallningar i akt. R.

 

Jag avhåller mina fötter från alla onda vägar,

    ty jag vill hålla ditt ord. R.

 

Jag viker inte från dina lagar,

    ty du, Herre, lär mig. R.

 

Halleluja

Luk 4:18

 

V. Herren har sänt mig

att frambära ett glädjebud till de fattiga

och att förkunna befrielse för de fångna.

 

Evangelium

Luk 4:16-30

 

Vid den tiden kom Jesus till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt.Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: »I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.« Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: »Är det inte Josefs son?« Då sade han till dem: »Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också.«

    Sedan sade han: »Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syriern Naaman.« Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta, de sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

 
VERBUM DOMINI

»27 april
ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller:
DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS
SÖNDAG

 

» 4 maj

TREDJE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 11 maj

FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 18 maj
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 25 maj
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 1 juni
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

 


» 14 maj
S:T MATTIAS, APOSTEL, fest

 

» 29 maj
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG, högtid

 

» 31 maj

DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS BESÖK, fest

 

 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift