Avancerad sökning »

Dagens läsningar

29 FREDAG

Datum: 2014-08-29

JOHANNES DÖPARENS MARTYRIUM

Minnesdag

 

 

Läsning             

Jer 1:17-19

 

Herrens ord kom till mig, han sade: »Så omgjorda nu du dina höfter, och stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förfärad för dem, för att jag inte må låta vad förfärligt är komma över dig inför dem. Ty se, jag själv gör dig i dag till en fast stad och till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, mot dess furstar, mot dess präster och mot folket i allmänhet, så att de inte skall bli dig övermäktiga, om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig, säger Herren, och jag vill hjälpa dig.«

 

 

Responsoriepsalm              

Ps 71:1-4a, 5-6b, 15ab, 17 (R. 15)

 

R. Min mun skall förkunna din rättfärdighet.

 

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

                      låt mig aldrig komma på skam.

Rädda och befria mig i din rättfärdighet,

                      hör min bön och hjälp mig. R.

 

Var mig en klippa där jag får bo

                      och dit jag alltid kan fly,

ty du har lovat mig din hjälp,

                      du är mitt bergfäste och min borg.

                      Min Gud, befria mig ur den gudlöses våld. R.

 

Du, Herre, min Gud, är mitt hopp,

                      min tillförsikt alltifrån min ungdom.

Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,

                      du har förlöst mig ur min moders liv. R.

 

Min mun skall förkunna din rättfärdighet,

                      hela dagen din godhet.

Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom,

                      och än i dag förkunnar jag dina under. R.

 

 

Halleluja              

Matt 5:10

 

V. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem hör himmelriket till.

 

 

Evangelium              

Mark 6:17-29

 

Vid den tiden hade Herodes låtit gripa Johannes och sätta honom i fängelse. Anledningen till det var Herodias, hans bror Filippos hustru. Henne hade han gift sig med, och Johannes hade sagt till Herodes: »Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med din brors hustru.« Därför var Herodias förbittrad på honom och ville döda honom, men kunde inte. Ty Herodes hade respekt för Johannes, som han visste var en rättfärdig och helig man, och skyddade honom, och när han hade hört honom kände han sig mycket osäker och ville höra mer av honom. Men en dag kom hennes tillfälle, och det var när Herodes firade sin födelsedag med ett gästabud för sina stormän och överstarna och de främsta i Galileen. Herodias dotter kom då in och dansade så att Herodes och hans gäster blev förtjusta. Kungen sade till flickan: »Be mig om vad du vill, och du skall få det.« Och han lovade och svor: »Vad du än ber mig om skall jag ge dig, om det så vore halva mitt rike.« Då gick hon ut och frågade sin mor: »Vad skall jag be om?« Hon svarade: »Johannes döparens huvud.« Flickan skyndade in till kungen och bad honom: »Jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat.« Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull ville han inte säga nej till henne utan skickade en livvakt med befallning att hämta Johannes huvud. Soldaten gick och halshögg honom i fängelset och kom sedan med hans huvud på ett fat och gav det åt flickan, och flickan gav det åt sin mor. Men när Johannes lärjungar fick reda på det, kom de dit och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav.

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

 
VERBUM DOMINI

»27 april
ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller:
DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS
SÖNDAG

 

» 4 maj

TREDJE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 11 maj

FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 18 maj
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 25 maj
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 1 juni
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

 


» 14 maj
S:T MATTIAS, APOSTEL, fest

 

» 29 maj
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG, högtid

 

» 31 maj

DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS BESÖK, fest

 

 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift