Avancerad sökning »

Dagens läsningar

1 söndag

Datum: 2014-12-01

1 februari

FJÄRDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen
5 Mos 18:15-20

 

Mose talade till folket och sade: »Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till. Det var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade vid Horeb. Du sade: 'Jag vill inte höra Herrens, min Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se, ty då kommer jag att dö.' Då sade Herren till mig: 'Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom. Men om någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall jag utkräva vedergällning av den mannen. Och den profet som är så förmäten att han i mitt namn förkunnar något som jag inte har befallt honom att säga, eller som talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.' »

 

Responsoriepsalm
Ps 95:1-2, 6-9 (R. jfr 8)

 

R.    I dag, när vi får höra hans röst,

må vi inte förhärda våra hjärtan.

 

Kom, låt oss jubla till Herrens ära

        och hylla vår klippa, vår räddning!

Låt oss träda fram inför honom och tacka,

        hylla honom med sång och spel! R.

 

Kom, låt oss falla ner och tillbe,

        knäböja inför Herren, vår skapare,

ty han är vår Gud

        och vi hans folk, fåren i hans hjord. R.

 

Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!

        Förhärda er inte som vid Meriva,

        som den gången vid Massa i öknen,

där era fäder satte mig på prov,

        prövade mig fast de sett vad jag gjort. R.

 

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 662/3.

 

Andra läsningen
1 Kor 7:32-35

 

Bröder, jag ser helst att ni slipper bekymra er. Den ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han skall vara Herren till lags. Men den gifte tänker på vad som hör världen till, hur han skall vara sin hustru till lags, och det gör honom kluven. En ogift kvinna eller flicka tänker på vad som hör Herren till, på att hon skall vara helig till kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker på vad som hör världen till, hur hon skall vara sin man till lags. Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att lägga band på er utan för att hjälpa er att leva anständigt och troget hålla fast vid Herren.

 

Halleluja
Matt 4:16

 

V. Folket som bor i mörkret har sett ett stort ljus,

och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp.

 

Evangelium
Mark 1:21-28

 

Jesus och hans lärjungar kom till Kafarnaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. Alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: »Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige.« Men Jesus sade strängt åt honom: »Tig! Far ut ur honom!« Den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla greps av bävan och började fråga varandra: »Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom.« Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen.

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» DECEMBER

 

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 


 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2014-2015 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift