Avancerad sökning »

Dagens läsningar

24 TORSDAG

Datum: 2014-04-24
TORSDAG I PÅSKOKTAVEN

 

Läsning

Apg 3:11-26

 

Hela folkskaran strömmade till Salomos pelarhall. Den botade lame ville inte släppa Petrus och Johannes, och alla skockades i förundran omkring dem. Då sade Petrus till folket: »Israeliter, varför blir ni förvånade över det här? Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus, när han hade beslutat sig för att frige honom.

                      Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.

                      Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade. Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus, fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början.

                      Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er. Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket. Sedan har alla profeter som har uppträtt, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar. Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: Genom dina efterkommande skall alla släkten på jorden bli välsignade.

                      Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg.«

 

Responsoriepsalm

Ps 8:2a, 5-9 (R. 2ab)

 

R. Herre, vår Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden

eller: Halleluja.

 

Herre, vår Herre,

                      väldigt är ditt namn över hela jorden,

Vad är då en människa, att du tänker på henne,

                      eller en människoson, att du tar dig an honom? R.

 

Dock gjorde du honom nästan till Gud,

                      du krönte honom med ära och härlighet.

Du satte honom till herre över dina händers verk,

                      allting lade du under hans fötter: R.

 

alla får och oxar,

                      likaså vildmarkens djur,

fåglarna under himlen och fiskarna i havet,

                      allt som vandrar havens vägar. R.

 

Halleluja

Ps 118:24

 

V. Detta är den dag som Herren har gjort.

Låt oss jubla och vara glada.

 

Evangelium

Luk 24:35-48

 

Vid den tiden berättade lärjungarna vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Medan de ännu talade, stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: »Frid över er!« De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: »Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.« Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: »Finns det något att äta här?« De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.

                      Han sade till dem: »Detta är vad jag sade till er, när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.« Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: »Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 

 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest

11 april

 

S:t Stanislaus, biskop och martyr

Minnesdag

 

Stanislaus var biskop av Kraków när den föga kristne Boleslaw II var kung av Polen. Stanislaus brännmärkte kungens sedeslösa liv och exkommunicerade honom slutligen, varpå kungen med egen hand stack ned Stanislaus när denne stod inför altaret, 1079.

 

 

28 april

 

S:t Pierre Chanel, präst och martyr

 

Född 1803 i Frankrike, missionär på Söderhavsöarna, där han dog 1804 på ön Futuna. Han var god och klok men hade nästan ingen framgång. En av de omvända var son till öns hövding, som lät avrätta missionären. Efter hans död blev hela öbefolkningen katolsk.

  

  

 S:t Louis Marie Grignion de Montfort, präst

 

 

29 april

                 

S:TA KATARINA AV SIENA, JUNGFRU OCH KYRKOLÄRARE,

 EUROPAS SKYDDSPATRON

Fest

 

Samtida med Birgitta, tillhörde dominikanordens lekmannagren. En stor mystiker med brinnande kärlek till Kyrkan och stort inflytande i sin orden. Hon dog i Rom 1380, 33 år gammal, efter att ha förmått påven att återvända från Avignon.

 

 

30 april

 

S:t Pius V, påve

 

Pius V var dominikan; den vita påvedräkten härstammar från hans ordensdräkt. Han var påve 1566-72, strax efter det tridentinska konciliet, och lade ner stor kraft på att genomföra de reformer detta beslutat om. Bl.a. genomförde han den liturgireform som resulterade i den romerska mässbok som blev gällande i 400 år.

 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift