Avancerad sökning »

Dagens läsningar

23 Onsdag

Datum: 2014-07-23

Läsning

Jer 1:1,4-10

Detta är vad som talades av Jeremia, Hilkias son, en av prästerna i Anatot i Benjamins land.

Herrens ord kom till mig, han sade: »Förrän jag danade dig i moderlivet, utvalde jag dig, och förrän du lämnade modersskötet, helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.«

Men jag svarade: »Ack Herre, Herre! Se, jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.« Då sade Herren till mig: »Säg inte: 'Jag är för ung', utan gå vart jag än sänder dig, och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig och vill hjälpa dig, säger Herren.«

Och Herren räckte ut sin hand och rörde vid min mun, och Herren sade till mig: »Se, jag lägger mina ord i din mun. Ja, jag sätter dig idag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.«

 

Responsoriepsalm

Ps 71:1-4a,5-6b,15ab,17 (R. jfr 15)

R. Min mun skall förkunna din rättfärdighet.

 

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

    låt mig aldrig komma på skam.

Rädda och befria mig i din rättfärdighet,

    hör min bön och hjälp mig. R.

 

Var mig en klippa där jag får bo

   och dit jag alltid kan fly,

    ty du har lovat mig din hjälp,

du är mitt bergfäste och min borg.

    Min Gud, befria mig ur den gudlöses våld. R.

 

Du, Herre, min Gud, är mitt hopp,

    min tillförsikt alltifrån min ungdom.

Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,

    du har förlöst mig ur min moders liv. R.

 

Min mun skall förkunna din rättfärdighet,

    hela dagen din godhet,

Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom,

    och än i dag förkunnar jag dina under. R.

 

Halleluja

 

V. Säden är Guds ord, den som sår är Kristus;

alla som finner honom får det eviga livet.

 

Evangelium

Matt 13:1-9

 

Vid den tiden gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Det samlades mycket folk omkring honom, och därför steg han i en båt och satt i den, medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem med många liknelser: »En man gick ut för att så. När han sådde, föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp, eftersom myllan var tunn. Men när solen steg, sveddes det och vissnade bort, eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Hör, du som har öron.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

 
VERBUM DOMINI

»27 april
ANDRA PÅSKSÖNDAGEN eller:
DEN GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS
SÖNDAG

 

» 4 maj

TREDJE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 11 maj

FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 18 maj
FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 25 maj
SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

 

» 1 juni
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

 


» 14 maj
S:T MATTIAS, APOSTEL, fest

 

» 29 maj
KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG, högtid

 

» 31 maj

DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS BESÖK, fest

 

 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift