Avancerad sökning »

Dagens läsningar

26 Onsdag

Datum: 2014-11-26

Läsning

Upp 15:1-4

 

Jag, Johannes, såg ett annat stort och märkligt tecken på himlen: sju änglar med sju plågor, de sista eftersom Guds vrede når sitt slut med dem. Och jag såg liksom ett glashav blandat med eld, och de som hade kämpat sig fria från odjuret och dess bild och talet för dess namn stod på glashavet med Guds harpor i händerna. Och de sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång:

 

Stora och märkliga är dina gärningar,

Herre Gud, allhärskare.

Rättfärdiga och sanna är dina vägar,

du folkens konung.

Vem måste inte bäva, Herre,

och hylla ditt namn?

Ty du ensam är helig,

alla folk skall komma och tillbe dig,

din rättfärdighet har uppenbarats.

 

Responsoriepsalm

Ps 98:1-3b,7-9 (R. Upp 15:3b)

 

R.Stora och märkliga är dina gärningar,

Herre Gud, allhärskare.

 

Sjung en ny sång till Herrens ära,

   ty han har gjort under.

Han har vunnit seger med sin högra hand

   och med sin heliga arm. R.

 

Herren har låtit sin frälsning bli känd,

   han har uppenbarat sin rättfärdighet

   för hedningarnas ögon.

Han har tänkt på sin nåd och trofasthet

   mot Israels hus. R.

 

Må havet brusa med allt vad det rymmer,

   jordens krets och de som bor på den.

   Må strömmarna klappa i händerna. R.

 

Må bergen jubla med varandra inför Herren,

   ty han kommer för att döma jorden.

Han skall döma jordens krets med rättfärdighet

   med rättvisa skall han döma folken. R.

 

Halleluja

Upp 2:10c

V. Var trogen intill döden, säger Herren,

så skall jag ge dig livets segerkrans.

 

Evangelium

Luk 21:12-19

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Innan allt detta händer skall man gripa er och förfölja er. Man skall överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte skall förbereda några försvarstal, ty jag skall ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Ni skall bli förrådda till och med av föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er skall man döda, och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

» DECEMBER

 

 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2014-2015 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift