Avancerad sökning »

Dagens läsningar

21 Tisdag

Datum: 2014-10-21

Läsning                                                                                                                      Ef 2:12-22

 

Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.

                      Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till andlig boning åt Gud.

 

Responsoriepsalm                                                                                   Ps 85:9-14 (R. jfr 9)

 

R. Herren talar frid till sitt folk.

 

Jag vill höra Guds ord,

                      ty Herren talar frid till sitt folk och till sina fromma.

Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom,

                      och hans ära skall bo i vårt land. R.

Godhet och trofasthet skall mötas där,

                      rättfärdighet och frid skall kyssas,

trofasthet skall växa upp ur jorden

                      och rättfärdighet blicka ned från himmelen. R.

 

Herren skall ge oss goda gåvor,

                      och vårt land skall ge sin gröda.

Rättfärdighet skall gå framför honom,

                      frälsning skall följa i hans spår. R.

 

Halleluja                                                                                                                    Luk 21:36

 

V. Håll er vakna och bed

så att ni kan stå upprätta inför Människosonen.

 

Evangelium                                                                                                          Luk 12:35-38

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna, när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare - saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift