Avancerad sökning »

Dagens läsningar

23 Söndag

Datum: 2014-11-23

Kyrkoårets sista söndag

 

KRISTUS KONUNGENS DAG

Högtid

 

Första läsningen

Hes 34:11-12,15-17

 

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

   Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar.

 

Responsoriepsalm

Ps 23:1-3,5-6 (R. 1)

 

R. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

 

[Herren är min herde,

   ingenting skall fattas mig.]

Han för mig i vall på gröna ängar,

   han låter mig vila vid lugna vatten.

Han ger mig ny kraft

   och leder mig på rätta vägar,

   sitt namn till ära. R.

 

Du dukar ett bord för mig

   i mina fienders åsyn,

du smörjer mitt huvud med olja

   och fyller min bägare till brädden. R.

 

Din godhet och nåd skall följa mig

   varje dag i mitt liv,

och Herrens hus skall vara mitt hem

   så länge jag lever. R.

 

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 621.

 

Andra läsningen

1 Kor 15:20-26,28

 

Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst,de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden. När allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.

 

Halleluja

Mark 11:9-10

 

V. Välsignad är han som kommer i Herrens namn.

Välsignat vår fader Davids rike som kommer.

 

Evangelium

Matt 25:31-46

 

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: 'Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.' Då kommer de rättfärdiga att fråga: 'Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?' Kungen skall svara dem: 'Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.'

   Sedan skall han säga till dem som står till vänster: 'Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.' Då kommer också de att fråga: 'Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?' Då skall han svara dem: 'Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.' Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

» DECEMBER

 

 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2014-2015 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift