Avancerad sökning »

Dagens läsningar

30 Torsdag

Datum: 2014-10-30

Läsning

Ef 6:10-20

 

Hämta styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.

 

Responsoriepsalm

Ps 144:1-2,9-10 (R. 1a)

 

R. Lovad vare Herren, min klippa.

 

Lovad vare Herren, min klippa,

   han som lär mina armar att kriga,

   mina händer att strida. R.

 

Han är mitt värn och min borg,

   min fästning och min räddare,

min sköld och min tillflykt,

   han som lägger folken under mina fötter. R.

 

Gud, en ny sång vill jag sjunga till din ära,

   till tiosträngad harpa vill jag prisa dig,

dig som ger seger åt kungarna

   och räddar din tjänare David. R.

 

Halleluja

Jfr Luk 19:38; 2:14

 

V. Välsignad är konungen som kommer i Herrens namn.

Fred i himlen och ära i höjden.

 

Evangelium

Luk 13:31-35

 

Vid den tiden kom några fariseer till Jesus och sade: »Skynda dig i väg härifrån. Herodes vill döda dig.« Han svarade: »Hälsa den räven att i dag och i morgon driver jag ut demoner och gör de sjuka friska, och på tredje dagen är jag vid målet. Men i dag och i morgon och i övermorgon måste jag vandra vidare, ty en profet får inte mista livet någon annanstans än i Jerusalem.

   Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Nu får ni själva ta hand om ert hus. Jag säger er: ni kommer inte att se mig förrän på den dag då ni säger: Välsignad han som kommer i Herrens namn«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

» DECEMBER

 

 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift