Avancerad sökning »

Dagens läsningar

26 Söndag

Datum: 2014-10-26

TRETTIONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

 

Första läsningen

2 Mos 22:21-27

Herren sade till Mose: En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten. Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa. Om du behandlar dem illa och de ropar till mig, skall jag lyssna till deras klagorop. Min vrede skall väckas, och jag skall döda er med svärd, så att era hustrur blir änkor och era barn blir faderlösa.Om du lånar ut pengar till en landsman, till en nödlidande i mitt folk, skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av honom. Tar du din nästas mantel som pant, skall du lämna tillbaka den före solnedgången, eftersom den är det enda täcke han har. Vad skall han annars svepa om sig när han sover? Om han ropar till mig, skall jag lyssna, ty jag är barmhärtig.

 

Responsoriepsalm

Ps 18:2-4,47,51ab (R. 2)

 

R. Jag har dig kär, Herre, min styrka.

 

Jag har dig kär, Herre, min styrka,

   Herre, min klippa, min borg och min räddare,

min Gud, berget som är min tillflykt,

   min sköld och mitt starka värn, min fristad. R.

 

Till Herren, den högtlovade, ropade jag,

   och jag blev räddad från mina fiender.

Herren lever! Lovad vare han, min klippa,

   och upphöjd min Gud, min räddare. R.

 

Stora segrar skänker Herren åt sin konung,

   han handlar trofast mot sin smorde. R.

 

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 617.

 

Andra läsningen

1 Thess 1:5b-10

 

Ni vet vad vi förmådde göra bland er, för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den helige Ande ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.

 

Halleluja

Joh 14:23

V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,

och min Fader skall älska honom,

och vi skall komma till honom och stanna hos honom.

 

Evangelium

Matt 22:34-40

 

När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, enlaglärd: »Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd.Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv.På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.«

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI

 


» JULI

 

» AUGUSTI

 

» SEPTEMBER

 

» OKTOBER 

 

» NOVEMBER

 

 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2013-2014 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 

Dagens fest


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2014 Stockholms Katolska Stift