Avancerad sökning »

Dagens läsningar

31 tisdag

Datum: 2015-03-31

TISDAG 31 mars

 

Läsning

Jes 49:1-6

 

Hör på mig, ni havsländer,

och ge akt på detta, ni folk som bor i fjärran.

Herren kallade mig, när jag ännu var i moderlivet,

han nämnde mitt namn, medan jag låg i mi

n moders sköte.

Och han gjorde min mun lik ett skarpt svärd

och gömde mig under sin hands skugga.

Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger.

Och han sade till mig: »Du är min tjänare, Israel,

genom vilken jag vill förhärliga mig.«

Men jag tänkte: »Förgäves har jag mödat mig,

fruktlöst och fåfängt har jag förtärt min kraft.

Dock, min rätt är hos Herren och min lön hos min Gud.«

Och nu säger Herren, han som danade mig till sin tjänare,

när jag ännu var i moderlivet,

för att jag måtte föra Jakob tillbaka till honom,

så att Israel inte rycktes bort -

ty jag är ärad i Herrens ögon,

och min Gud har blivit min starkhet - han säger:

Det är för litet för dig, då du är min tjänare,

att endast upprätta Jakobs stammar

och föra tillbaka de bevarade av Israel.

Jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken,

för att min frälsning må nå till jordens ända.

 

Responsoriepsalm

Ps 71:1-4a,5-6b, 15,17 (R. 15)

 

R. Min mun skall förkunna din rättfärdighet.

 

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt,

   låt mig aldrig komma på skam.

 

Rädda och befria mig i din rättfärdighet,

   hör min bön och hjälp mig. R.

 

Var mig en klippa där jag får bo

   och dit jag alltid kan fly,

 

ty du har lovat mig din hjälp,

   du är mitt bergfäste och min borg.

   Min Gud, befria mig ur den gudlöses våld. R.

Du, Herre, min Gud, är mitt hopp,

   min tillförsikt alltifrån min ungdom.

Du har varit mitt stöd ända från moderlivet,

    du har förlöst mig ur min moders liv. R.

 

Min mun skall förkunna din rättfärdighet,

    hela dagen din godhet,

     ty jag känner inget mått på den.

Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom,

    och än i dag förkunnar jag dina under. R.

 

Lovsång

V. Var hälsad, du vår konung Jesus Kristus.

Lydig Fadern fördes du bort till att korsfästas,

lik ett lamm som förs bort till att slaktas.

 

Evangelium

Joh 13:21-33, 36-38

 

Vid den tiden hade Jesus och hans lärjungar samlats till måltid. Han skakades i sittinnersta och vittnade: »Sannerligen, jag säger er: en av er kommer att förråda mig.« Hans lärjungar såg på varandra och undrade vem han menade. En av dem, den som Jesus älskade, låg intill honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom att fråga Jesus vem han talade om. Lärjungen lutade sig bakåt mot Jesu bröst och sade: »Herre, vem är det?« Jesus svarade: »Han som får brödet som jag nu doppar .« Och han doppade brödet och gav det åt Judas, Simon Iskariots son.

   När Judas hade fått brödet, for Satan in i honom. Jesus sade: »Gör genast vad du skall göra!« Ingen av dem som var med vid bordet visste varför han sade detta till honom. Eftersom Judas hade hand om kassan, trodde några att Jesus hade sagt åt honom att köpa vad som behövdes till högtiden eller att ge något till de fattiga. Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. När Judas hade gått, sade Jesus: »Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, skall Gud också förhärliga honom i sig, och han skall snart förhärliga honom. Ännu en ort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma.«     

   Simon Petrus frågade: »Vart går du, herre?« Jesus svarade: »Dit jag går kan du inte följa mig nu, men längre fram kall du följa mig.« Petrus sade: »Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag skall ge mitt liv för dig.« Då sade Jesus: »Du skall ge ditt liv för mig?

   Sannerligen, jag säger dig: tuppen skall inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig. «

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET
 

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI 

 


 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2014-2015 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift