Avancerad sökning »

Dagens läsningar

1 lördag

Datum: 2015-08-01

SJUTTONDE VECKAN »UNDER ÅRET«

 

 LÖRDAG 1 augusti

 

Läsning                                                                                                            3 Mos 25:1, 8-17

 

Herren talade till Mose på Sinai berg och sade: »Du skall räkna sju årsveckor, det är sju gånger sju år, så att tiden för de sju årsveckorna blir fyrtionio år. Då skall du i sjunde månaden, på tionde dagen i månaden, låta blåsa i larmbasun. På försoningsdagen skall ni blåsa i basun över hela ert land. Och ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess inbyggare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återfå sin arvsbesittning, var och en av er skall återfå sin släktegendom. Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och vad som då växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall då inte bärga era oskurna vinträd. Ty det är ett jubelår; heligt skall det vara för er. Från själva marken skall ni hämta er föda, av dess avkastning.

                      Under ett sådant jubelår skall var och en av er återfå sin arvsbesittning. Om ni alltså säljer något åt er nästa eller köper något av er nästa, skall ni inte göra varandra orätt: efter antalet år från jubelåret skall du betala din nästa, efter antalet årsgrödor skall han få betalning av dig. Alltefter som åren är fler skall du betala högre pris, och alltefter som åren är färre skall du betala lägre pris. Ty ett visst antal grödor är det han säljer till dig. Ni skall inte göra varandra orätt, du skall frukta din Gud. Ty jag är Herren, er Gud.«

 

Responsoriepsalm                                                                               
Ps 67:2-3, 5, 7-8 (R. 4)

 

R. Folken skall tacka dig, o Gud, alla folk skall tacka dig.

 

Gud vare oss nådig och välsigne oss,

                      må han låta sitt ansikte lysa och ledsaga oss,

så att man på jorden lär känna hans väg,

                      bland alla hedningar hans frälsning. R.

 

Folkslagen skall glädja sig och jubla,

                      ty du dömer folken rätt,

                      och du leder folkslagen på jorden. R.

Jorden har givit sin gröda.

                      Må Gud, vår Gud, välsigna oss.

Må Gud välsigna oss

                      och alla jordens ändar frukta honom. R.

 

Halleluja                                                                                                                      Matt 5:10

 

V. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem hör himmelriket till.

 

Evangelium                                                                                                           Matt 14:1-12

 

Vid den tiden fick tetrarken Herodes höra talas om Jesus, och han sade till sina tjänare: »Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda, och därför kan sådana krafter verka genom honom.«

                      Det var så att Herodes hade låtit gripa Johannes och slå honom i bojor och sätta honom i fängelse. Anledningen var Herodias, hans bror Filippos hustru. Johannes hade nämligen sagt till honom: »Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med henne.« Herodes ville döda honom men vågade inte för folket, som menade att Johannes var en profet. Men när Herodes firade sin födelsedag, dansade Herodias dotter inför sällskapet och gjorde honom så förtjust att han med ed lovade att ge henne vad hon än begärde. På uppmaning av sin mor sade hon: »Låt mig genast få Johannes döparens huvud på ett fat.« Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det, och han lät halshugga Johannes i fängelset. Man bar in huvudet på ett fat och gav det till flickan, och hon bar det till sin mor. Johannes lärjungar kom dit och hämtade hans döda kropp och begravde den. Sedan gick de och berättade för Jesus vad som hade hänt.

LEKTIONARIUM FÖR SÖNDAGAR OCH VARDAGAR UNDER ÅRET
 

» JANUARI

 

» FEBRUARI 

 

» MARS

 

» APRIL

 

» MAJ

 

» JUNI 

 

 

 » JULI 

 

 » AUGUSTI  

 

 » SEPTEMBER   

 
 
ORDO 2012-2013

ORDO

 

Ordning för mässans och tidegärdens firande

enligt  kalendariet för Stockholms katolska stift

 

Ladda ner Ordo i PDF format 

 

ORDO 2014-2015 » 

 

 

Nya ordalydelser på svenska i

MÄSSANS ORDNING

 


 
 
 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift