Avancerad sökning »

Lära och liv

 

Att leva enligt Kristi lära och Kyrkans bud är inte alltid en enkel uppgift. Människan måste låta sig ledas av den helige Ande och vara öppen och mottaglig för vad Gud vill säga. Det finns fyra grundpelare i det kristna livet:

-  trosbekännelsen
-  sakramenten
-  buden
-  bönen

Alla vi som  genom tron och dopet tillhör Kristus skall bekänna vår doptro inför människorna. Trosbekännelsen sammanfattar de gåvor, vilka Gud har gett oss. Trosbekännelsen uttrycker tron i vårt dops »tre kapitel«: tron på en enda Gud, den allsmäktige Fadern, Skaparen; tron på Jesus Kristus, hans Son, vår Herre och Frälsare; tron på den helige Ande i den heliga Kyrkan.

Guds frälsning, som förverkligats en gång för alla genom Kristus Jesus och den helige Ande, görs närvarande i de heliga handlingar, vilka utgör Kyrkans liturgi, särskilt i de sju sakramenten. Här möter man Gud och får kraft och nåd att gå vidare. Kyrkans liturgi är ett slags »kraftverk« som gör det möjligt för oss att leva vårt liv i Gud.

Människans slutliga mål är saligheten. Men hur kan man uppnå det? Vi måste med hjälp av Guds lag och nåd handla rätt och fritt.  När vi  handlar så förverkligas det dubbla kärleksbudet. När vi följer Guds bud och Kyrkans lära förs vi närmare Gud och hans avbild i oss blir synligare.

Utan bön kan vi ingenting göra! För varje troende är det viktigt att förstå meningen med bönen och dess plats i vårt liv. Bönens verklighet finns i oss. I dopet blir vi Andens tempel, där bönen är oavlåtlig, eftersom Sonen tillber Fadern i oss. Vi ansluter oss till en verklighet som finns i oss. Bönen är ständigt inom räckhåll. Det är bara att gå in i något som redan finns där. I eukaristin påminns vi gång på gång om detta ständiga erbjudande som bönen är. Vi sänks ner i bönens levande vatten och får dricka oss otörstiga. Vi modelleras om till att bli allt mer bedjande människor. I mässan blir vi vad vi innerst inne är genom dopet.

»Ditt ord är mina fötters lykta, ett ljus på min väg.« (Ps 119:105)

 

 

 

Dagens text »

”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet.”

(Kol 3:16a)

 

Här finner du dagens bibeltexter som läses i den heliga mässan.

Det kristna livet

Alla människor är kallade till helighet. Genom bön och offer kan vi vandra den väg som Jesus själv har gått. Ett liv i Jesu efterföljelse är ett liv som överensstämmer med Guds vilja för oss.
» Läs mer
 
 
Katolska Kyrkans Katekes

Katolska Kyrkans Katekes

Tredje utgåvan

 

Översatt av:  Lars Cavallin

Utgivningsår:  2010

Utgivare: Catholica Bokförlag AB

 

Läs mer »

 
Skriv ut
Copyright © 2015 Stockholms Katolska Stift